Hizmetlerimiz

Her türlü Hukuki yardım,danışmanlık ve hizmet için.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

MAKALELERİMİZ

Sizin için en iyisini düşünüyoruz. Hukuk alanında ki makalelerimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

 • Boşanma Davasının Reddi Sebepleri ve Sonuçları

  Boşanma Davasının Reddi Nedir ?

  Boşanma Davasının 3 temel sonucu bulunmaktadır. Davanın kabulü ,davanın reddi, veya ayrılık kararı vermek. Hakim boşanma davalarında bu  davanın işleyişi tanıkların beyanları, hakimin vicdani kanaatine göre  bu üç. karardan birini vermektedir.
  Boşanma davasının reddi dava açan tarafın ileri sunduğu sebeplerin hakim tarafından yeterli bulunamaması veya tarafların ileri sunduğu sebeplerin hakim tarafından ispat edilememesi durumunda hakim tarafından talebin reddi anlamında boşanma davasının reddi kararı verilmektedir.Ayrıca nadir de olsa tarafların birbirlerini tanıyacak yeterli süre olmadığı kanaatinde ise aynı şekilde boşanma davasının reddine karar verecektir.

  Boşanma Davasının Reddedilmesinin sonuçları

  Boşanma davasının reddedildiği takdirde tarafların dava sürecinde sarf ettikleri çaba  emek ve zaman zayi olacağından  tarafların mağduriyetine sebep olacaktır.
  Bununla birlikte iyi hazırlamayan dilekçe ve ispat edilemeyen sebeplerle dava açıldığı takdirde taraflar tekrar aynı sebeplere dayanarak dava açma hakkını üç yıl boyunca yitirecektir.

  Boşanma Davam Reddedildi Tekrar Dava Açabilir miyim ?

  Boşanma davası reddedilen taraf üç yıl boyunca aynı sebeplere dayanarak dava açamaz.Bu durumda taraflar ya aynı sebeplere dayanarak  üç yıl beklemek durumunda kalacak ya da farklı sebeplere dayanarak tekrar dava açmak zorunda kalacaklardır.
   Örneğin Zina sebebiyle boşanma davası açan ve davası reddedilen taraf daha sonra şiddetli geçimsizlikten dolayı üç yıl beklemeden tekrar dava açabilecektir.

  Boşanma Davam Reddedildi Ne Yapabilirim ?

  Boşanma davası reddedilen taraf  3 yıl boyunca evlilik birliği tekrar kurulmadıysa boşanma davasının reddinin kesinleşmesi tarihinden  3 yıl sonra tekrar dava açma hakkı bulunmaktadır.

  Yazar 
  Av. İbrahim DURAN

  Boşanma davalarıyla ilgili BURAYA TIKLAYARAK bizimle irtibata geçebilirsiniz  Vekalet verilecek avukat bilgileri :

  Avukat :
   İbrahim DURAN

  Adres  : Sahabiye Mah. Ahmetpaşa Cad. Örnek İş Mrkz. No:17/501 Kocasinan/KAYSERİ

  Baro   : Kayseri Barosu

  T.C      : 55567403948
 • Boşanma Davası,süreci,sebepleri ,

  Boşanma Davası Çeşitleri 

  İki çeşit boşanma davası bulunmaktadır. İlki anlaşmalı boşanma diğeri ise Çekişmeli boşanmadır.
  Taraflar boşanmanın hukuki sonuçlarında anlaştıysa anlaşmalı boşanma,Taraflar hukuki sonuçlarda anlaşamadı ve boşanmak istiyorlarsa veya taraflardan biri boşanmak isterken diğeri istemiyorsa .ekişmeli boşanma durumu söz konusu olur. Örneğin Çocuğun velayeti konusunda anlaşılamaması durumu veya evlilik birliği sürecindeki malların paylaşımı ile ilgili anlaşmazlık durumda tercih edilen boşanma davasıdır.

  Boşanma Davası Sebepleri Nelerdir

  Çekişmeli Boşanma Sebepleri
  1. Zina 
  2. Hayata Kast ,Pek kötü Onur Kırıcı Davranış
  3. Suç işleme ,Haysiyetsiz Hayat Sürme
  4. Terk 
  5. Akıl Hastalığı
  6. Evlilik Birliğinin Sarsılması(Şiddetli Geçimsizlik)
  Anlaşmalı Boşanma 
  1. Anlaşmalı boşanmada taraflar anlaştığı için bir sebep dayanmaya gerek yoktur.

  Boşanma Davalarında Süreç Nasıl İşler

  Süreç Dilekçenin mahkemeye verilmesiyle başlar yargıtayke kararın kesinleşmesine kadar sürer.
  Bu süreçte dilekçeler,ön inceleme ,Tahkikat,  delillerin değerlendiğimesi yerel mahkemenin karar vermesi, sonra istinaf temyiz ve sonrasında hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.

  Boşanma Davaları Ne kadar Sürer

  Bu konuda kesin süre söylemek davaların kendi içinde özel durumlarına göre belirlemek mahkemelerin de durumlarına göre değişkenlik göstermekle birlikte 6 ayla 3 yıl arasında değişmektedir.Anlaşmalı boşanmalarda ise süre çok kısa olmakta hatta aynı günde işlemler bitirilebilmektedir.Örneğin Kayseri gibi boşanma oranları yüksek mahkeme iş yükünün fazla olduğu yerlerde 1 yıl kadar sürmektedir.

  Boşanma Davası İçin Avukat Tutmalı mıyım ?

  Boşanma Davalarında boşanma ve aile hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar tarafından takip edilmeli hukuki danışmanlık alınmalıdır.Zira boşanmanın  nafaka tazminat velayet gibi ilerleyen hayatlarda da tarafları ve çocukları etkileyecek çok önemli hukuki sonuçları bulunmaktadır.Ve tarafların hukuki bilgi eksikliği ve tecrübesizlikten dolayı telafisi zor hatta imkansız ve istenmeyen mağdur edici sonuçlarla karşılaşmaması için bu hukuki destek ve avukat yardımı almak çok önemlidir.Başta Kayseri olmak üzere Türkiye'nin bir çok yerinde boşanmak isteyen hukuki desteğe ihtiyaç duyan kişiler için  boşanma davlarında hukuki destek ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

  Boşanma Davası Reddi  sebepleri  için tıklayınız
  Yazar 
  Av. İbrahim DURAN

  Boşanma davaları hakkında BURAYA TIKLAYARAK bizimle irtibata geçebilirsiniz  Vekalet verilecek avukat bilgileri :

  Avukat :
   İbrahim DURAN

  Adres  : Sahabiye Mah. Ahmetpaşa Cad. Örnek İş Mrkz. No:17/501 Kocasinan/KAYSERİ

  Baro   : Kayseri Barosu

  T.C      : 55567403948


 • İstinaf Kanun Yolu


  İstinaf Kanun Yolu Nedir?


  İstinaf, ilk derece mahkemeleri karalarına karşı hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesidir. Bu kanun yolu bir üst dereceli mahkeme olan bölge adliye mahkemeleri tarafından yapılmaktadır.
  uk veya ceza davası neticesinde verilen kararın yeterince denetlenmesi sağlanmak istenmiştir.

  ceza davalarında istinaf başvuru şartları  CMK da düzenlenmişken Hukuk davalarında HMK da düzenlenmiştir. 

  İstinaf Mahkemesine Başvuru Nasıl Yapılır?


  Öncelikle ilk derece mahkemesi tarafından verilmiş karar olmalıdır.Bununla birlikte istinaf başvurusu yapılmış olması gerekmektedir. Bölge adliye mahkemeleri ilk derece mahkemelerinin verdikleri hükümleri  bazı istisnalar hariç (15 yıl üstü hapis cezasına ilişkin hükümler re'sen istinaf incelemesine tabi tutulurlar )kendiliğinden inceleyemezler

  İstinaf başvurusu, kararı veren yerel mahkemeye veya doğrudan istinaf mahkemesine  istinaf dilekçesiyle yapılabilir. 

  Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi


  İstinaf başvuru süresi hükmün usulüne uygun bir şekilde taraflara tebliğ veya tefhim edilmesiyle başlar . tefhim veya tebliğ usulune uygun olmazsa istinaf süresi başlamaz.

   İstinaf başvuru süresi,  hukuk davalarında tebliği veya tefhiminden itibaren iki haftadır (HMK md. 345).
  İstinaf kanun yolunun devreye girmesiyle karar düzeltme kanun yolu  ortadan kalkmıştır.

  İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir?

  İlk olarak istinaf kanun yolunda hem vakıa incelmesi  hem de hukuki denetim yapılır yani vakıalara incelenirken yeni tanık bilirkişi dinlenebilir keşif yapılabilir  Temyiz kanun yolunda ise ise,  istinaf mahkemesi tarafından verilen kararlar  sadece hukuki yönden denetlenir .Vakıalar tekrar incelenmez .Bu bağlamda keşif yapılmaz  tanık veya bilirkişi dinlenmez. Sadece hukukilik incelmesi yapar Ükanunların olaylara doğru olarak uygulanıp uygulanmadıklarını kontrol eder.

  İstinaf mahkemeleri bozma veya onama kararları vermezler olayları değerlendirerek yeniden karar veriler  istinaf incelemesi ile yeniden bir karar verir. Temyizde ise bölge adliye mahkemesinin istinaf kararlarının bozma ya da onama şeklinde karar vermesi şeklinde olur .
  Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesi’ne Başvuru Şartları


  Başvuru şartları HMK md. 341’de belirtilmiştir. 
  İstinaf kanun yoluna başvuru yapılabilecek kararlar ;
  • İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar 
  • ihtiyati tedbir taleplerine itiraz üzerine verilecek kararlara
  • ihtiyati haciz taleplerine itiraz üzerine verilecek kararlara
  karşı istinaf yoluna başvurulabilir. 

  İstinaf kanun yoluna başvuru yapılamayacak kararlar ;

  • Miktar veya değeri 3.110 TL’yi geçmeyen malvarlığı davaları.(Manevi tazminat davaları hariç)
   • Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda 3.110 TL’lik kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir (HMK md. 341/3).
   • Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü 3.110 TL’yi geçmeyen taraf, istinaf kanun yoluna başvuramaz (HMK md. 341/4.

  Mehkemelerin verdiği kararlar kural olarak(İhtiyati haciz, ihtiyati tedbir hariç ) istinaf yoluna başvurulmaz fakat istinaf yoluna başvuruluken bu kararlar aleyhine de başvuru yapılması halinde hükümle birlikte karar verilir .


  İstinaf dilekçesinde istinaf sebebi ve gerekçesi mutlaka açıklanmalıdır (HMK md. 342/2). Çünkü, istinaf incelemesi, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeple sınırlı olmak üzere yapılır. İstinaf mahkemesi, ancak kamu düzenini ilgilendiren bir durum varsa kendiliğinden inceleme yapabilir (HMK md. 355). Kamu düzenine ilişkin hususları taraflar da her zaman ileri sürebilirler.

  İstinaf başvurusu süresini kaçıran veya istinafa başvuru hakkı olmayan taraf, diğer tarafın istinaf başvurusu üzerine, iki hafta içerisinde vereceği cevap dilekçesi ile katılma yoluyla istinaf başvurusu yapabilir. Ancak, istinaf yoluna asıl başvuran kişi bu isteminden vazgeçerse veya bölge adliye mahkemesi istinaf istemini esasa girmeden reddederse katılma yolu ile istinafa başvuran kişinin de talebi reddedilmiş olur (HMK md. 349).

  Hukuk davası istinaf incelemesi şu aşmalardan oluşur:  Ön İnceleme Aşaması: 

  Bölge adliye mahkemesi, esasa girmeden önce hukuk dava dosyası üzerinden ön inceleme yapar. Ön inceleme bitmeden esasa geçilmez.. 
  • Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı, 
  • Dilekçenin asgari şartlara sahip olup olmadığı, 
  • Harç ve giderlerinin usulüne uygun yatırılıp yatırılmadığını 
  • İstinaf sebebi ve gerekçesi gösterilip gösterilmediğini 
  inceler Bu şartlar yerine getirilmemişse istinaf başvurusu esasa girilmeden reddedilir. Eksiklik bulunmayan dosya istinaf incelemesine alınır (HMk md. 352).


  Esastan İstinaf İncelemesi Aşaması:

  Bölge adliye mahkemesi, esastan incelemeyi kural olarak istinaf başvurusundaki sebeplere bağlı olarak yapar İstinaf başvurusu yoluyla bölge adliyesi mahkemesine getirilen dosyanın ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra, inceleme mahkeme heyetince veya görevlendirilecek üye tarafından yapılabilir. İlk derece mahkemesinin açıkça hatalı ve yeniden duruşma yapılmasına gerek olmayan kararlarına ilişkin istinaf incelemesi dosya üzerinden duruşma açılmadan yapılır.


  Esastan İstinaf İncelemesi ve Duruşma: 

  Kural olarak her türlü istinaf incelemesi duruşmalı olarak yapılmalıdır (HMK md. 356). İstinaf başvurusu yapsın veya yapmasına davanın tarafı olan herkes duruşmaya davet edilerek savunma hakkı tanınmalıdır. Duruşma davetiyesine mazeretsiz gelmemenin sonuçları yazılmalı, tarafların mazereti varsa duruşma başka bir güne bırakılmalıdır.

  Hukuk Davası İstinaf İncelemesine Konu Olamayacak İşler


  HMK’nın kabul ettiği istinaf incelemesi sistemi “dar istinaf sistemi” olarak nitelendirilmektedir.  Aşağıdaki hususlar hukuk davasının istinaf incelemesinde ileri sürülemez:

  • İstinaf Aşamasında Yeni Vakıalar İleri Sürülemez

  Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalar ve kamu düzenine ilişkin hususlar dışında istinaf mahkemesinde ıslah veya karşı tarafın muvafakatiyle dahi yeni vakıalar ileri sürülemez 

  • İstinaf Aşamasında Yeni Deliller İleri Sürülemez

  Yerel mahkemede reddedilen veya zorunlu nedenlerle gösterilemeyen deliller hariç istinaf aşamasında ilk derece mahkemesinde dayanılan deliller dışındaki delillere dayanamaz.
  İstinaf Aşamasında Islah, Davaya Müdahale, Birleştirme, Ayırma

  • İstinaf mahkemesinde ıslah yapılamaz.

  Islah ilk derece mahkemelerine özgü usuli bir araçtır.

  • İstinaf mahkemesinde karşı dava açılamaz, 

  • İstinaf incelemesi sırasında “davaya müdahale” talebinde bulunulamaz.

  • İstinaf Aşamasında İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasaktır  İstinaf Mahkemesinin İstinaf İncelemesi Neticesinde Verilebilecek Kararlar


  İstinaf mahkemesi önüne gelen davanın tahkikatı yapıldıktan sonra karar verme aşamasına geçilecektir. İstinaf mahkemesine yapılan istinaf başvurusu hukuki niteliği itibariyle bir davadır.  Bölge adliye mahkemesi (istinaf mahkemesi), hüküm verirken hem önüne gelen uyuşmazlığı (davayı) çözmeye çalışırken  hem de üst bir mahkeme olması nedeniyle içtihat oluşturacak şekilde karar vermektedir. .

  İstinaf mahkemesi istinaf incelemesi neticesinde şu kararları verebilir:

  1. İstinaf Mahkemesinin İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Vermesi
  2. Yerel Mahkeme Kararının Esası İncelenmeden Kaldırılması ve Dosyanın Geri Gönderilmesi
  3. Yerel Mahkeme Kararının Kaldırılması ve Davanın Esastan Reddine Karar Verilmesi 
  4. Yerel Mahkeme Kararının Kaldırılarak Düzeltilmesi
  5. Yerel Mahkeme Kararının Kaldırılması ve Kısmen veya Tamamen Davanın Kabulü Kararı   İstinaf Mahkemesinin İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Vermesi (HMK md. 353/1-b-1)

  İstinaf mahkemesi  ilk derece mahkemesinin usul veya esas bakımından hiç bir eksiklik içermediğini düşündüğü durumlarda  veya istinaf başvursunun süresinde yapılmadığı durumlarda,başvuru sebep ve gerekçelerinin belirtilmediği durumlarda  istinaf başvurusunun reddine karar verir   Yerel Mahkeme Kararının Esası İncelenmeden Kaldırılması ve Dosyanın Geri Gönderilmesi (HMK md. 353/1)


  İstinaf mahkemesi, usuli bazı nedenler varsa istinaf başvurusunun esasını incelemeden yerel mahkeme kararının kaldırılmasına ve yeniden yargılama yapılması için dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verebilir (HMK md. 353/1-a). 
  İstinaf mahkemesi şu usuli gerekçelerle istinaf başvurusunun esasını incelemeden gönderme kararı verebilir:
  1. Haklı bir hakimin reddi sebebi ileri sürülmesine veya hakimin davaya bakmasının yasak olduğu hallerin bulunmasına rağmen hakimin davaya bakması,
  2. Görev ve yetki sorunu bulunması, 
  3. Yerel mahkemenin usule aykırı olarak davanın veya karşı davanın açılmamış sayılmasına karar vermesi, 
  4. Usule aykırı olarak davaların birleştirilmesine, ayrılmasına veya mercii tayinine karar verilmesi. 
  5.  Yerel mahkemenin tarafların gösterdiği delilleri hiç toplamamış veya hiç değerlendirmemiş olması.

  Yerel Mahkeme Kararının Kaldırılması ve Kısmen veya Tamamen Davanın Kabulü Kararı (HMK md. 353/1-b)

  ilk derece mahkemesinde davanın reddine karar verilmiş olması halinde istinaf aşamasında bçlge adliye mahkemesi bu kararı kaldırarak haksız yere reddedildiğinden dolayı davanın kısmen ya da tamamen kabulü kararı vermektedir.

  Yerel Mahkeme Kararının Kaldırılması ve Davanın Esastan Reddine Karar Verilmesi (HMK md. 353/1-b-1)

  İlk derece mahkemesince haksız olarak kısmen ya da tamamen  kabulune karar verilen hallerde istinaf mahkemeleri bu kararı haksız bularak yerel mahkemenin bu kararı kaldırıp bu kararın reddine karar vermektedir. 

  Yerel Mahkeme Kararının Kaldırılarak Düzeltilmesi (HMK md. 353/1-b-2)

  İlk derece mahkemelerinin usul veya esas a.ısından doğru olduğu kanaatinde olduğu  fakat yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen hallerde ,hesap hatalarında  veya hukuki gerekçelerde hata yapılmış olması hallerinde kararın kaldırılarak düzeltimesine hükmetmektedir. 

  İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Kararlarına karşı istinaf 


  İhtiyati tedbir veya ihtiyati haciz geçici koruma kararlarıdır. İhtiyati tedbir veya ihtiyati haciz, davanın esasını çözmemekte sadece geçici olarak talep eden tarafa dava sonundaki hakkını alabilmesini temin amacıyla imkan tanımaktadır. Yerel mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararına karşı öncelikle kararı veren mahkemeye 7 gün içinde itiraz edilmelidir (HMK md. 394). Yerel mahkeme, itiraz başvurusu üzerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararını kaldırabilir. Ancak, yerel mahkeme itiraz başvurusunu reddettiğinde bu karara karşı iki haftalık istinaf kanun yoluna süresi içinde istinaf mahkemesine istinaf başvurusu yapılabilir. bu başvurular  öncelikli olarak incelenir ve istinaf mahkemesinin bu konuya dair verdiği karar kesindir.


  Yazar 
  Av. İbrahim DURAN

  İstinaf kanun yolu  hakkında BURAYA TIKLAYARAK bizimle irtibata geçebilirsiniz  Vekalet verilecek avukat bilgileri :

  Avukat :
   İbrahim DURAN

  Adres  : Sahabiye Mah. Ahmetpaşa Cad. Örnek İş Mrkz. No:17/501 Kocasinan/KAYSERİ

  Baro   : Kayseri Barosu

  T.C      : 55567403948
 • Uzlaştırma nedir ,hangi şartlarda yapılır ,sonuçları nelerdir ?


  Uzlaştırma Nedir ?


  Uzlaşma kapsamına giren suçlar nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin, mevzutta belirtilen şekle uygun olarak uzlaştırmacı aracılığıyla  uyuşmazlığın giderilmesi ve ceza yargılamasının sona erme  sürecidir

  Uzlaşma Şikâyetten Vazgeçmekle aynı anlamda mıdır ?

  Uzlaşma şikâyetten vazgeçten farklıdır. Şikayete tabi suçlarda şikayetten vazgeçilmişsse dava düşeceği için uzlaşmadan yararlanılamaz. Bu sebeple Mağdur ya da müştekinin zararının karşılanması için  şikayetini devam ettirip uzlaşmayı istemsi gerekmektedir. Şikayetten vazgeçtiği takdirde uzlaşıp zararlarını karşılama olanağını kaybedecektir.

  Hangi suçlardan Uzlaşma Mümkündür 

  Aşağıdaki Suçlarda uzlaştırma mümkündür.

  1. Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ceza Kanununda yer alana) 
   • Kasten Yaralama (TCK 86,88. Madde (üçüncü fıkra hariç) )
   •  Taksirle Yaralama (TCK 89. md. )
   •  Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması (TCK 234. madde)
   • Konut Dokunulmazlığının İhlali (TCK 116. madde)
   •  Ticari ve Bankacılık sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması (TCK 239. Md. dördüncü fıkra hariç)
   • Tehdit (TCK 106/1. Md.)
   •  Hırsızlık (TCK 141. Md.)
   • Dolandırıcılık (TCK 157. Md.)
  2. Şikayete tabi suçlar
  • Kasten Yaralama 
   • Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olması hali
  • Taksirli Yaralama 
   • Bilinçli Taksir hali hariç
  • Cinsel Saldırı
   • Basit hali
   • Eşe karşı olanı
  • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki,
  • Cinsel Taciz
  •  Tehdit,
   • Malvarlığına Yönelik olan
  • Konut Dokunulmazlığının İhlali,
  • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali,
  • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ,
  • Hakaret 
   • Kamu görevlisine görevinden ötürü işlenen hariç
  • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar 
   • Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, 
   • Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Veri Yok Etmeme Hariç,
  • Hırsızlık (Daha az cezayı gerektiren hal)
   • Paydaş ve elbirliği ile malik olunan mal üzerinde hırsızlık,
   • Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla hırsızlık 
  • Kullanma Hırsızlığı ,
  • Mala Zarar Verme ,
  • Güveni Kötüye Kullanma,
  • Bedelsiz Senedi Kullanma ,
  • Dolandırıcılık ,
   • Hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla suç işlenmesi
  • Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf
  • Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması ,
  • Aile Hukukunda Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali ,
  • Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması
  • Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Hakaret Suçu,
  • Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret ,
  • Karşılıksız yararlanma,
  • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi .
  • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması,
  • Hileli iflas,
  • Taksirli iflas,
  • Haberleşmenin gizliliğini ihlal.

  Uzlaşma Nasıl Yapılır?

  • Kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısı ya da hâkim, taraflara uzlaşmanın ne demek olduğunu ve sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde anlatır.
  • Taraflara uzlaşma isteyip istemedikleri sorulur.
  • Taraflar, uzlaşmak isteyip istemediklerini 3 gün içerisinde bildirirler.
  • Her iki taraf da uzlaşmak istediğini bildirirse bir uzlaştırmacı görevlendirilir.
  • Uzlaşmada taraflar uzlaştırmacı önünde anlaşarak kendileri hakkındaki kararı yine kendileri verirler.
  • Suç şüphelisinin ortaklaşa kararlaştırılan şeyi yapmasıyla uzlaşma süreci tamamlanır ve ceza yargılaması biter.
  Uzlaşma Teklifini Uzlaşmayı Kabul Edersem Oyalanmış mı Olurum?

  Mağdurlar uzlaşma sürecinin zaman kaybı olduğunu ve suç şüphelisi de zaman kazanacağını düşünebilir ancak bu doğru değildir. Uzlaşma hızlı bir süreçtir. Uzlaştırmacı 30 gün içinde süreci tamamlamakla yükümlüdür. Cumhuriyet savcısı gerek görürse bu süreyi 20 gün uzatabilir. Uzlaşma süresince zamanaşımı süresi işlemez.

  Uzlaşmayı Kabul Edersem Aldatılabilir miyim?
  Hayır. Uzlaşma, Cumhuriyet savcısının kontrolü altındaki bir süreçtir. Serbest iradenizle karşı tarafın teklifini kabul etmezseniz süreç sona erer. Uzlaşma sonucunda varılan anlaşma yerine getirilmeden soruşturma dosyası kapatılmaz. Eğer karşı taraf vaadini yerine getirmezse uzlaşma yapılmamış sayılır.

  Uzlaşma Teklifini kabul edilmesinin Sonuçları

  Teklifin taraflarca kabul edilmesiyle uzlaşma süreci başlamış olur. Bir uzlaştırmacı aracılığı  tarafların görüşmesi sağlanır ve suçtan zarar gören kişinin maddi veya manevi zararlarının nasıl giderileceği konusunda taraflar müzakere ederler. Bu müzakereler gizli olur ve şüpheli aleyhine delil olarak kullanılamaz. Uzlaşma teklifini kabul etmek suçu kabul etmek anlamına gelmez.

  Uzlaştırmacı Kimdir?

  Uzlaşma sürecini yürüten kişidir. Cumhuriyet savcısı bu işi bizzat yapabileceği gibi hukuk eğitimi almış bir kişiyi de uzlaştırmacı olarak görevlendirebilir. Taraflar anlaşarak kendilerinin seçtiği bir avukatın veya hukuk eğitimi almış bir diğer kişinin uzlaştırmacı olarak görevlendirilmesini isteyebilirler.

  Uzlaştırmacıya Ücret Ödenir Mi?

  Uzlaştırmacının çalışmasına karşılık olarak taraflarca herhangi bir ücret ödenmez .Uzlaşma sağlanır ise ücret Devlet tarafından ödenir. Uzlaşma sağlanamazsa yargılama gideri olarak mahkûmiyet halinde sanıktan alınır.

  Taraflar Ne üzerine Uzlaşabilir ?

  Uzlaşma taraflara bırakılmış bir süreç olduğundan taraflar maddi veya manevi herhangi bir konu üzerinde anlaşmak konusunda serbesttirler.
  • Maddî veya manevî zararın tazmin edilmesi veya eski hâle getirilmesi,
  • Kişi ya da kişilere bağış yapılması,
  • Kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşta geçici süreyle çalışılması,
  • Topluma faydalı birey olmasını sağlayacak çeşitli bir programlara katılması,
  • Mağdurdan özür dilenmesi gibi
  hukuka aykırı olmamak koşulu ile suç şüphelisinden her türlü şey istenebilir

  Uzlaşmanın Sonuçları

  Taraflar uzlaştığınız takdirde  ve  uzlaşılan şeyi yerine getirmekle yükümlüdür
  ayrıca ;

  • Mağduriyetler daha ivedi bir şekilde giderilmiş olur
  • Şüpheli hakkında dava açılmaz.
  • Dava açılmışsa düşer.
  • Ceza alma ve sabıkalı olma ihtimali ortadan kalkar.
  Yazar 
  Av. İbrahim DURAN

  Uzlaştırma  hakkında BURAYA TIKLAYARAK bizimle irtibata geçebilirsiniz  Vekalet verilecek avukat bilgileri :

  Avukat :
   İbrahim DURAN

  Adres  : Sahabiye Mah. Ahmetpaşa Cad. Örnek İş Mrkz. No:17/501 Kocasinan/KAYSERİ

  Baro   : Kayseri Barosu

  T.C      : 55567403948
 • Şikayete tabi suçlar nelerdir ?


  Şikayet

  Türk Ceza Kanunu Madde 73’de düzenelenen hükme göre şikayet;

  • Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

  • Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.

  • Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez.

  • Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.

  • İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar.

  • Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.

  • Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

  Şikayete bağlı suçlar nelerdir;

  • Kasten Yaralama 
   • Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olması hali
  • Taksirli Yaralama 
   • Bilinçli Taksir hali hariç
  • Cinsel Saldırı
   • Basit hali
   • Eşe karşı olanı
  • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki,
  • Cinsel Taciz
  •  Tehdit,
   • Malvarlığına Yönelik olan
  • Konut Dokunulmazlığının İhlali,
  • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali,
  • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ,
  • Hakaret 
   • Kamu görevlisine görevinden ötürü işlenen hariç
  • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar 
   • Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, 
   • Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Veri Yok Etmeme Hariç,
  • Hırsızlık (Daha az cezayı gerektiren hal)
   • Paydaş ve elbirliği ile malik olunan mal üzerinde hırsızlık,
   • Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla hırsızlık 
  • Kullanma Hırsızlığı ,
  • Mala Zarar Verme ,
  • Güveni Kötüye Kullanma,
  • Bedelsiz Senedi Kullanma ,
  • Dolandırıcılık ,
   • Hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla suç işlenmesi
  • Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf
  • Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması ,
  • Aile Hukukunda Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali ,
  • Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması
  • Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Hakaret Suçu,
  • Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret ,
  • Karşılıksız yararlanma,
  • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi .
  • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması,
  • Hileli iflas,
  • Taksirli iflas,
  • Haberleşmenin gizliliğini ihlal.
  Yazar 
  Av. İbrahim DURAN

  Şikayete tabi suçlar hakkında BURAYA TIKLAYARAK bizimle irtibata geçebilirsiniz  Vekalet verilecek avukat bilgileri :

  Avukat :
   İbrahim DURAN

  Adres  : Sahabiye Mah. Ahmetpaşa Cad. Örnek İş Mrkz. No:17/501 Kocasinan/KAYSERİ

  Baro   : Kayseri Barosu

  T.C      : 55567403948
 • Teminat Senetinin Unsurları Nelerdir,Takibe Konulabilir Mi ?

  Teminat Senedi Nedir ?

  kıymetli evrak niteliği taşımayan sosyal ve iş hayatında güvence kapsamında hazırlanan ticari ve hukuki belgedir.

  Teminat Senedi ile Borç Senedi arasındaki fark nedir?

  Teminat senedi sözleşme konusu iş hiç yapılmaması veya eksik yapılması durumunda tarfların kendilerini güvence altına almak için düenledikleri hukuki belgedir.
  Borç Senedi ise ;Tarafların para veya mal konusuna ilişkin vadesi tutarı belirli olan ödeme sözü niteliği taşyan sebepten bağımsız vafsı olan kıymetli evrak kambiyo senedidir.

  Teminat senedinin unsurları nelerdir

  Teminat Seneti

  • Vade kısmına "Teminat Senetidir" ibaresi yazılmalıdır.
  • Ayrıca senetin ön yüzüne "Şu sözleşmeye konu olarak hazırlanmıştır " yazmalıdır,
  • Hazırlanacak olan senetin arka yüzüne Hangi konu için teminat senedinin hazırlandığı özetlenmelidir.
  • Özet kısmında "-şu,şu anlaşma üzerine bu teminat sözleşmesi hazırlanmıştır, sözleşme konusu tamamlandığında teminat senetinin hükümleri geçersizdir, ciro edilemez" notu borçlunun güvenliği açısından yazılması önemlidir.
  Bu şartları sağlamayan senetler teminat senedi niteliğinin taşımazlar.
  Yargıtayın verdiği içtihatlar gereğince senedin üzerinde yalnızca teminat yazması senedin teminat senedi olmasını sağlamaktadır.senette "teminat senedidir" ifadesinin yer alması gerekmektedir.
  Ayrıca yargıtayın bu teminatın ne için verildiğini de belirtilmesi gerektiğini belirtmektedir.

  Sadece senet üzerinde "Teminat Senetidir" ibaresi yeterlimidir?

  Senette tek başına "Teminat senedidir."ifadesi senede taminat senedi hüviyeti kazandırmaz.

  12. Hukuk Dairesi E. 1998/2346 K. 1998/3140 sayılı kararında • TEMİNAT SENEDİ ( Bedeli Teminat İbaresi Tek Başına Senedin Teminat İçin Verildiğini Göstermez ) şeklindedir.

  Senedin Teminat Senedi Olmasının Sonuçları

  Teminat Senetlerinde İcra takibi ve Haciz işlemleri açısıdan

  Örneğin bir firmadan 250tl'ye ingilizce hazırlık  seti aldınız ve  parasını da peşin ödediniz ve ürünün size eksik teslim edilme  ya da  teslim edilmeme durumlarına yönelik kendinizi güvence altına almak için karşı taraftan 250tl'lik teminat senedi alabilirsiniz. takdirde eğer mal size teslim edilmezse veya eksik/ayıplı teslim edilirse elinizdeki senetle kendinizi güvenceye alabilirsiniz.
  Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus,elinizdeki teminat senediyle kambiyo senetlerine mahsus haciz takibi yapamazsınız.Çünkü teminat senetleri kambiyo senedi vasfını taşımaz sadece güvence belgesi niteliğindedir.
  Teminat senedi yapılan sözleşmeye veya işe yönelik güvence sağlayan belge niteliğindedir.Bu belge kambiyo senetlerine mahsus takip yapılmasını sağlamaz  ancak bu alacak için  yargı yoluna başvurulduğu takdirde teminat senedi  ona bağlı sözleşmeyi ve tutarı içerdiğinden ispatı sağlayacak belge niteliğinde olacaktır..Ayrıca ilamsız takip de yapılmasına bir engel yoktur. 

  Senedin Teminat Senedi Sayılmamasının Sonuçları

  senedin teminat senedi sayılmamasının en önemli sonucu eğer senet geçersiz değilse  kambiyo senedi vasfını sağlıyorsa kambiyo senetlerine mahsus  haciz yolu ile takip yapılabilecektir.

  Teminat Senetleri Üçüncü Kişilere Ciro edilebilir Mi?

  Sözleşmeye güvence olan teminat senetlere sözleşmeden bağımsız nitelik kazanmadıklarından üçüncü kişilere ciro edilemezler.

  Yazar 
  Av. İbrahim DURAN

  Kambiyo senetleri ve teminat senetleri hakkında BURAYA TIKLAYARAK bizimle irtibata geçebilirsiniz  Vekalet verilecek avukat bilgileri :

  Avukat :
   İbrahim DURAN

  Adres  : Sahabiye Mah. Ahmetpaşa Cad. Örnek İş Mrkz. No:17/501 Kocasinan/KAYSERİ

  Baro   : Kayseri Barosu

  T.C      : 55567403948
 • ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

  Bizlerin tecrübesini ve bilgi birikiminini, sizlerin her konuda sorununuzu çözmek için kullanıyoruz.

  İLETİŞİM

  Bize her konuda seçtiğiniz yollarla çekinmeden ulaşabilirsiniz. İletişim bilgileri

  Duran Hukuk Bürosu

  • TEL:0352 232 28 38
  • CEP TEL:0555 565 81 73
  • Mahalle:Sahabiye
  • Cadde:Ahmet Paşa
  • Bina :Örnek İş Merkezi
  • NO:17/501
  • İlçe/İl:Kocasinan/KAYSERİ
  • TC55567403948
  • Posta Adresi :drn.ibrahim@gmail.com

  Bizlere sormak istediğiniz her konuda çekinmeden arayabilir, ofisimizi ziyaret edebilir yada mesaj gönderebilirsiniz.

  Hemen Şimdi telefon, e-posta, adres yada Aşağıdan mesaj bırakarak ulaşabilirsiniz.