ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Kayseri bulunan ofisimizde kayseri ve civarında bulunan müvekkilerimize Kayseri Barosuna Bağlı olarak Özellikle Kayseri'de Ceza Boşanma,Ticaret,İş,Aile,İcra alanlarında kayseride hizmet vermekteyiz

Her türlü Hukuki yardım,danışmanlık ve hizmet için.0 555 565 8173 Nolu telefon numarasından ulaşabilir Whatsapptan yazabilirsiniz

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

MAKALELERİMİZ

Sizin için en iyisini düşünüyoruz. Hukuk alanındaki makalelerimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

 • Tutukluluga itiraz dilekce ornegi


  Tutukluğa itiraz dilekçesi örneği


  CMK da düzenelen tutukluğa   itiraz dilekçesi örneği 


  KAYSERİ 1. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE
  Gönderilmek Üzere
  KAYSERİ 3. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE


  Dosya No                    :2011/430 Sorgu 
  Soruşturma No          :2017/32987
  İTİRAZ EDEN          :Sezer AKBULUT
  (ŞÜPHELİ) 
  Müdafii                       :Av. İbrahim DURAN
  Konusu                       :Tutuklama kararının İTİRAZEN kaldırılarak, şüphelinin tutuksuz
                                        yargılanmasına karar verilmesi istemidir.
  İTİRAZ NEDENLERİMİZ 
  CMK 100’deki koşullar oluşmamıştır: 
  -Şüphelinin kaçma şüphesi yoktur. 
  -Sabit ikametgah sahibidir. 
  -Şüpheli delilleri karartamaz. 
  -Zira, suçun delili iddia edilen araçları rızaen, zaten emanete teslim edilmiştir. 
  -Şüphelinin tanıklar, mağdur veya başkaları üzerinde baskı kurma olasılığı da yoktur. Zira
  mağduriyetin giderilmesi için çabalamaktadır. CMK 100/3’te sayılan katalog suçlar arasında
  şüphelinin üzerine atılan suç yoktur. 
  Ayrıca, tutuklama kararı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5.maddesindeki koşullarla Anayasa’nın
  19/3 hükümleri de dikkate alınarak verilmelidir. 
  Bu koşulların şüpheli bakımından oluşmadığı kanısındayız. 
  Tutuklama en son tedbirdir: 
  CMK 109’daki adli kontrol kurumunun tutuklamaya göre öncelikle uygulanması gerekir. Tutuklama
  en son tedbirdir. Mahkeme,öncelikle adli kontrolü uygulamadan tutuklamaya hükmetmemelidir. 
  AİHM de içtihadlarında tutuklamanın en son önlem olarak uygulanması gerektiğinden bahsetmekte;
  başka bir önlemle tutuklamadan sağlanan yarar sağlanabilecekse, tutuklama yoluna gidilmemesi
  gerektiğini söylemektedir. 

  HUKUKİ NEDENLER : CMK 101/5 ve 267,268 vd maddeleri. 

  SONUÇ ve İSTEM : Belittiğimiz nedenler ve mahkemenin kendiliğinden takdir edeceği nedenlerle: 
  1-) Şüpheli hakkındaki tutuklama kararının İTİRAZEN KALDIRILMASINI ve şüphelinin tutuksuz
  yargılanmasına karar verilmesini, 
  2-) Mahkeme aksi görüşte ise, tutuklama kararının CMK 109 vd hükümleri gereğince‘’adli kontrole’’
  çevrilmesini; Şüpheli müdafii olarak saygılarımla talep ederim.31/07/2017                                                                                                                                   Şüpheli  
                                                                                                                           Kenan YILMAZN


 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

  Sanık hakkında verilen hükmün belli bir süre sonuna kadar infazının ertelenmesi erteleme süreci sonuna kadar suç işlenmemesi halinde ceza kararının ortadan kalkması sonucunu doğuran ceza kurumudur.
  Erteleme süreci sonuna kadar suç işlenmemesi halinde sanık hakkında verilen karar hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kalkar
  Bununla birlikte HAGB süresince medeni ve siyasi hakların kullanımına ilişkin kısıtlama tedbirleri de uygulanmaz

  HAGB Kararı için Suça Dair Şartlar Nelerdir?

  Cmk da belirtilen şartlar gerçekleşmeden hakim tarafından sanık hakkında HAGB hükmü verilmez.

  -Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması,
  -Verilecek hükmün 2 yıl veya altında hapis ya da para cezası olması 
  -Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,
  -Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekir

  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı, 7 gün içinde itiraz edilebilir. 
  Hagb kararına karşı kanun yoluna başvurulamaz istinaf veya temyiz başvurusu yapılamaz.

  Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanık hakkında bu karar dayanak gösterilerek manevi tazminat davası açılabilir. Uygulamada pek çok örneği mevcuttur. Ayrıca hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılsa da sanık mahkeme giderlerini ve vekalet ücretini ödemek zorundadır

  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Tutuklama Nedeniyle Tazminat

  Haksız bir şekilde uygulanan arama, elkoyma, yakalama, gözaltı ve tutuklama gibi koruma tedbirlerinin mağduru, devletten maddi ve manevi tazminat talep edebilir (CMK md.141). Hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde;   tutuklamadaki geçen süre  HAGB de verilen hükümdeki hapis cezası infaz  edilmiş olsaydı cezaevinde geçilecek süreden fazla ise fazla geçen süreler için  tazminat davası  açılabilecektir.  (Yargıtay 12. CD - Karar: 2016/5571, Karar: 2014/16397).

  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Kamu görevliliğine engel olur mu ?

  Suç işleyen insanlar için ceza hükmünün sicile işlenmemesi bu suretle ikinci bir şans verilmesi anlamına gelen bir ceza kurumudur. Bu bakımdan hakkında HAGB kararı verilen kişinin devlet memurluğu, milletvekilliği, avukatlık veya başkaca bir kamu hizmeti ifa etmesinin önünde yasal engel bulunmamaktadır .

  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Adli Sicil Kaydına İşler mi? (Sabıka Kaydına İşlenir mi?)

  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) kayıtlarında görünmez. HAGB kararları, adli sicil kaydında bu hükümlere özgü bir sisteme kaydedilir. Bu nedenle e-devlet üzerinden alınan sabıka kaydında veya adliyeden alınan adli sicil kaydında HAGB kararı gözükmez. Bu kayıtlar, hakim veya savcı tarafından bir soruşturma veya kovuşturma ile bağlantılı olarak CMK 231. maddede belirtilen yukarıda açıkladığımız hususların tespiti amacıyla kullanılabilir.

  Daha önceden verilen HAGB hükmü HAGB kararı verilmesine engel midir. ?

  HAGB nin hüküm mahiyeti tartışılıyor olsa da kendine özgü bir kurumdur bu bakımdan bazı sonuçları hüküm mahiyetine bazı sonuçları hüküm açıklanmaması mahiyetindedir bu bakımdan ertelem süresince açıklanmayna bir HAGB hükmü esnasında yeniden bir suç işlenmesi durumunda bu HAGB hükmününden dolayı tekrar bir HAGB hükmü verilemez. Yani HAGB ye engeldir. yani CMK m.231/8’e eklenen ikinci cümle sonrasında; HAGB kararının kesinleşmesinden sonra başlayacak 5 yıllık denetim süresi içinde, sanık hakkında öngörülen cezası hapis ve/veya adli para cezası olup olmadığına veya miktarına bakılmaksızın, kasıtlı bir suçtan dolayı (her türlü taksirli suç hariç) tekrar HAGB kararı verilemez.

  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Şartlarının Oluşması ve Hakimin Takdiri

  Sanık hakkında hüküm verilirken  aynı kararda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemesinin gerekçesi olarak sanığın olumsuz davranışları gösterilmiştir. Mahkeme, sanık hakkında HAGB kararı verilmemesine yol açan olumsuz davranışın ne olduğunu açık açık göstermelidir (Yargıtay 11. Ceza Dairesi - 2014/15637 karar).

  HAGB Kararı Sonucu Verilebilecek Denetimli Serbestlik Tedbirleri

  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından sonra sanık 5 yıl süre ile denetimli serbestliğe tabi tutulur. Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak;

  -Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine,
  -Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
  -Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına 
  -Takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine,
  karar
 • adli yardim kapsami usul sartlari


   

  Adli yardım nedir? Adli yardımdan nasıl faydalanılır?

  Adli Yardım


  1-) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun (HMK’nın) 334 ilâ 340. maddeleri arasında; ve 
  2-) 1136 sayılı Avukatlık Kanununun (AK’ın) 178 ve 179. maddelerinde düzenlenmiştir. 

  Bu hükümlere göre “Adli yardım” kısaca; kişilerin, ücret ödemeksizin avukattan, harç ve masrafları ödemeden muhakemeden yararlanabilmelerini kapsamaktadır. Adli yardımdan gerçek kişiler ve kamuya yararlı dernek ve vakıflar yararlanabilmektedirler. Bunların adli yardımdan faydalanabilmeleri için haklı görünmeleri ve genel olarak ödeme gücünden yoksun olmaları gerekmektedir. Ödeme gücünden yoksunlukta ölçü; gerçek kişilerin kendileri ve ailelerinin geçiminde, anılan tüzel kişilerin de mali yönden zor duruma düşecek olmalarıdır.

  MADDE 334- (1) Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.

  (2) Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler.

  (3) Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri ayrıca karşılıklılık şartına bağlıdır.

  Adli yardımın kapsamı

  Bu yazı gerçek kişilerin açacakları hukuk davaları, idarî davalar ve Anayasa Mahkemesine yapılacak kişisel başvuruları kapsamaktadır.

  Adli Yardımdan Faydalanma Usulü


  Adli yardım faydalanmak için, isteyenin,yazılı talebi şarttır.


  Adli yardım talebinde bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mâlî durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.Yargıtay (2014) tamamen veya kısmen ödememe gücünden yoksunluğu bu belgeleri ibraz etmeden yapılan başvurunun reddine karar vermiştir. Adli yardımı kabul ya da ret kararları verilirken, talep edenler için genellikle; muhtarlıklardan yoksulluk ya da muhtaçlık, Sosyal Güvenlik Kurumundan sigorta, tapu dairelerinden bir taşınmaz, trafik tescil birimlerinden araç sahipliği kayıtları gibi belgeler aranmaktadır. 

  “Herkese güven veren, etkili, erişilebilir, adil ve makul sürede dağıtılan bir adalet”(ÖİKR 2013) için; hukuka aykırı işlemlere karşı başvuru yollarına erişimin kolaylaştırılması anlamında “adalete erişim hakkı” (Özbek, 30), ekonomik yoksulluk nedeni ile ihlal olunamaz.

  Bu doğrultuda özellikle Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin (AİHM’in) başvurucuyu harç ödemekle yükümlü tutmanın kendisine aşırı bir yük getirmesi halinde, mahkemeye başvuru hakkının özünün zedelendiğini kabul eden kararını göz önünde bulundurmak gereklidir.
  MADDE 335- (1) Adli yardım kararı, ilgiliye, aşağıdaki hususları sağlar:

  a) Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet.

  b) Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet.

  c) Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans olarak ödenmesi.

  ç) Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temini.

  (2) Mahkeme, talepte bulunanın, yukarıdaki bentlerde düzenlenen hususlardan bir kısmından yararlanmasına da karar verebilir.

  (3) Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.

  Adli yardım talebi Nereden İstenir 


  MADDE 336- (1) Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir.

  (2) Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.

  (3) Kanun yollarına başvuru sırasında adli yardım talebi bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya yapılır.

  (4) Adli yardım talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden muaftır.

  1-) Davaya bakacak mahkemeden;
  2-) İcra ve iflâs takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden;
  3-) İstinafta Bölge adliye/idare mahkemesinden;
  4-) Temyizde Yargıtay/Danıştay ilgili daireleri ya da kurullarından (örneğin: Yargıtay 2010; 2010a);
  5-) Kişisel Başvuru hallerinde Anayasa mahkemesinden;

  Başvuru sırasında veya davanın sonraki aşamalarında yapılır.
  “Adli yardım talebi reddedilirse, sonradan gerçeklesen (ödeme güçlüğüyle ilgili) bir sebebe dayanılarak tekrar talepte bulunulabilir… Dâvâ sırasında kabûl edilen adlî yardım , önceki masrafları içine almaz.

  Adli yardım talebinin incelenmesi


  MADDE 337- (1) Mahkeme, adli yardım talebi hakkında duruşma yapmaksızın karar verebilir.

  (2) Adli yardım talebinin kabul veya reddine ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz. Ancak, adli yardım talebi reddedilirse, sonradan gerçekleşen bir sebebe dayanılarak tekrar talepte bulunulabilir.

  (3) Adli yardım, daha önce yapılan yargılama giderlerini kapsamaz.

  Adli Yardımın Kapsamı


  Adli yardım kararı esasen (davanın avukatla takibine göre avukatlık ücreti ile), tüm yargılama harç ve avanslar da dâhil tüm masrafları dava veya takip sonunda haksız çıkan kişiden tahsil olunur.Adli yardımdan yararlananın mağduriyetine neden olacağı mahkemece açıkça anlaşılırsa mahkeme tahsilden kısmen veya tamamen muaf tutulmaya da karar verebilir.

  Adli yardım kararının kaldırılması


  MADDE 338- (1) Adli yardımdan yararlanan kişinin mali durumu hakkında kasten veya ağır kusuru sonucu yanlış bilgi verdiği ortaya çıkar veya sonradan mali durumunun yeteri derecede iyileştiği anlaşılırsa adli yardım kararı kaldırılır.

  Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili

  MADDE 339- (1) Adli yardım kararından dolayı ertelenen tüm yargılama giderleri ile Devletçe ödenen avanslar dava veya takip sonunda haksız çıkan kişiden tahsil olunur. Adli yardımdan yararlanan kişinin haksız çıkması hâlinde, uygun görülürse yargılama giderlerinin en çok bir yıl içinde aylık eşit taksitler hâlinde ödenmesine karar verilebilir.

  Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi

  MADDE 340- (1) Adli yardımdan yararlanan kişi için mahkemenin talebi üzerine baro tarafından görevlendirilen avukatın ücreti, yargılama gideri olarak Hazineden ödenir.

  Adli Yardım Talebine İlişkin İtiraz 


  Adli yardım talebinin reddine ilişkin kararlara karşı, tebliğinden itibaren bir hafta içinde kararı veren mahkemeye dilekçe vermek suretiyle itiraz edilebilir. Kararına itiraz edilen mahkeme, itirazı incelemesi için dosyayı o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde ise aynı işlere bakmakla görevli en yakın mahkemeye gönderir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir. Adli yardım talebi reddedilirse, ödeme gücünde sonradan gerçekleşen ciddi bir azalmaya dayanılarak tekrar talepte bulunulabilir. Adli yardım, daha önce yapılan yargılama giderlerini kapsamaz.

  Kayseri Avukat Kayseri Boşanma Kayseri Ceza Kayseri İş Kayseri İcra Avukatı

 • İLETİŞİM

  Bize her konuda seçtiğiniz yollarla çekinmeden ulaşabilirsiniz. İletişim bilgileri

  Duran Hukuk

  • TEL:0352 232 28 38
  • CEP TEL:0555 565 81 73
  • Mahalle:Barboros mah.
  • Cadde:oymak Cad.
  • Bina :Sümer Hukuk Plaza
  • B Blok d:60
  • İlçe/İl:Kocasinan/KAYSERİ
  • Posta Adresi :---

  Bizlere sormak istediğiniz her konuda çekinmeden arayabilir, ofisimizi ziyaret edebilir yada mesaj gönderebilirsiniz.

  Hemen Şimdi telefon, e-posta, adres yada Aşağıdan mesaj bırakarak ulaşabilirsiniz.