Hukukun Temel Alanları

Hukukun ceza hukuku, Boşanma,Ticaret,İş,Aile,İcra alanları gibi pek çok alanı bulkunmaktadır.

0 555 565 8173 Nolu telefon numarasından hukukla ilgili konularda soru soru sorabilrsiniz Whatsapptan yazabilirsiniz

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

MAKALELERİMİZ

Sizin için en iyisini düşünüyoruz. Hukuk alanındaki makalelerimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

 • takibi sikayete bagli suçlar

  Şikayete Tabi olan Suçlar 

  Takibi Şikayete Bağlı Suçlar


  Şikayete bağlı suçlar bir suç hakkında soruşturma ya da kovuşturma yapılabilmesi için şikayet edilme ön koşulunun arandığı suçlardır. Bu suçlarda şikayet hakkı  suçtan zarar görene aittir. Bu tür suçlarda şikayet ön şartı gerçekleşmeden savcılık tarafından re'sen soruşturma açılmaz fakat eğer bu husus gözetilmeden soruşturma açılmış ise savcılık tarafından soruşturma ya da kovuşturma aşamasında re'sen durma kararı verilmez kovuşturma şikayet hakkı bulunan kimse açıkça şikayetten vazgeçmedikçe kovuşturmaya devam olunur. 
  İlgili madde
  (7) Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikayete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikayetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur. (1) CMK 158  

  Kimler Şikayete edebilir. 


  Şikayete tabi suçlarda şikayet hakkı bulunanlar suçtan zarar görenlerdir. Bununla birlikte suçtan zarar gören çocuksa ya da ayırt etme gücünden yoksa şikayet hakkı çocuk üzerinde velisi ya da servisinindir. 


  Şikayet Nereye Yapılır


  Bir suçla ilgili olarak suçtan zarar gördüğünü iddia eden şahıs  bulunduğu yerdeki savcılıklara kolluk kuvvetlerine  valilik ya da kaymakamlıklara suç duyurunda  ihbar ya da şikayetlerde bulunabilir. Valilik ya da savcılığa bildirilen suçlar savcılıklara gönderilir. 

  Şikayete bağlı suçlarda Şikayet Süresi Nedir. 


  Şikayete tabi suçlarda  şikayet hakkı bulunan  suçtan zarar görenin  suçu ve suçlunun kim olduğunu öğrendikten sonra 6 ay sonrasına kadar şirket edebilir. Burada karıştırılan ilk husus bulunmaktadır. İlk şikayet edebilmek için suçu ve suçlunun kim olduğunu bilme şartı bulunmamaktadır. Örneğin Kayseri'de yaşayan A şahsının  sabah kalktığında arabasının camlarının kırıldığını gördüğü olayda burada zarar giren A şahsı arabasına kimin zarar verdiğini bilmemektedir. Lakin şikayet etme hakkı bulunmaktadır. burada suçlunun kim olduğunun bilinmesi şikayet hakkının başlangıcı değil şikayet süresinin işlemeye başlamasına engel olmaktadır. Örneğimiz üzerinden gidecek olursak  Bir gün sonra A şahsı arabasına zarar verenin şahsın B şahsı olduğunu kameralardan öğrendiği durumda artık şikayet süresi işlemeye başlayacaktır. Yani suçluyu da öğrendikten sonra  6 ay geçtikten sonra şikayet hakkını kaybetmektedir. 

  Yani A şahsı 01.01.2019 tarihinde arabasının camlarının kırıldığı olayda  suçlunun kim olduğunu 01.06.2019 tarihinde öğrendiğinde  şikayet hakkı 01.01.2020 de biter ya da suçlunun 5 yıl sonra 01.01.2024 yılında öğrendiği durumda dahi şikayet süresi işlemeye başlamamış olacak bu süreden itibaren 6 aylık süre işlemeye başlayacak ve 01.06.2024 de  sona erecektir. Fakat bu şahıs suçlunun kim olduğunu bilmediği durumda suçun işlendiği 01.01.2019 tarihinden itibaren şikayet hakkı bulunmaktadır. Burada üst sınır olarak TCK md. 66’da düzenlenen dava zaman aşımı süresi içinde yapılmalıdır. En hafif suçlar için TCK md. 66’ya göre belirlenen dava zaman aşımı süresi 8 yıldır.Doğal olarak genel şikayet süresi dava zaman aşımından fazla olamayacağı için 8 yıl içinde şikayette bulunulmalıdır.

  Şikayetten Vazgeçebilir miyim ?


  Soruşturma ve kovuşturma aşamasında hüküm kesinleşinceye kadar müşteki ya da katılanın şikayetten vazgeçme hakkı vardır. Hüküm kesinleştikten sonra şikayetten vazgeçilemez. 

  Şikayete tabi olan suçlar  


  1. Basit kasten adam yaralama (m. 86/2).
  2. TCK md. 86/2 kapsamında kalan kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi (m. 88).
  3. Taksirle yaralama suçu (m. 89/1-2-3-4). Bilinçli taksirle TCK 89/1 çerçevesinde işlenen yaralama suçu şikayete tabidir, ancak diğer fıkralar için şikayete bağlı değildir.
  4. Cinsel saldırı suçu (m. 102/1 ve 102/2-ikinci cümle).
  5. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu (m.104/1).
  6. Cinsel taciz suçu (m. 105/1).
  7. Tehdit suçu (m. 106/1 ikinci cümle).
  8. Konut dokunulmazlığını ihlal Suçu (m. 116/1-2-4).
  9. İş ve çalışma hürriyetini ihlal suçu (m.117/1).
  10. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu (m. 123/1).
  11. Hakaret Suçu (m. 125/1, 2, 3). Kamu görevlisine karşı görevinden İşlenen hakaret suçu veya cumhurbaşkanına hakaret suçu şikayete tabi değildir.
  12. Kişinin hatırasına hakaret suçu (m. 130/1,2). Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hatırasına hakaret suçunun takibi şikayete bağlı değildir.
  13. Haberleşmenin gizliliğini ihlal Suçu (m. 132/1, 2, 3).
  14. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu (m. 133/1, 2, 3).
  15. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (m. 134/1, 2).
  16. Hırsızlık Suçu (m. 141) ve nitelikli hırsızlık suçu (m. 142/1, 2, 3) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlı suçlardandır. Diğer tüm hallerin takibi şikayete tabi değildir, resen kovuşturulur. Hırsızlık suçlarında daha az cezayı gerektiren haller de şikayete tabidir (m. 144/1).
  17. Kullanma hırsızlığı suçu (m. 146/1).
  18. Mala zarar verme suçu (m. 151/1, 2). Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri de (m. 152/1,2) TCK md. 167/2’de belirtilen kişilerin zararına işlendiği takdirde de takibi şikayete tabi suçlardandır.
  19. İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçu TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır (m. 153/1).
  20. Hakkı olmayan yere tecavüz suçu (m.154/1,2,3)TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır.
  21. Güveni kötüye kullanma suçu (m. 155/1).
  22. Bedelsiz senedi kullanma suçu (m.156/1).
  23. Dolandırıcılık suçu (m. 157/1) ve Nitelikli dolandırıcılık suçunun (m. 158/1,2) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenmesi halinde takibi şikayete bağlıdır.
  24. Dolandırıcılıkta daha az cezayı gerektiren hal (m. 159/1).
  25. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu (m.160/1).
  26. Hileli iflas suçu (m. 161/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlı olan suçlardandır.
  27. Taksirli iflas suçu (m. 162/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse, takibi şikayete tabi olan suçlardandır.
  28. Karşılıksız yararlanma suçu (TCK m.163/1-2) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır.
  29. Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi (m. 164/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır.
  30. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu (m.165/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır.
  31. Bilgi vermeme suçu (m. 166/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır.
  32. Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu (m. 209/1).
  33. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu (m. 233/1).
  34. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239/1-2-3).
  35. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu (madde 234/3).
 • Agir ceza ve Kayseride ceza avukaligi

  Ceza ve Ağır ceza Avukatlığı


  Ağır Ceza Avukatı Nedir?


  Türkiye'de Avukatlık mesleği içerisinde uzmanlaşma branşlaşma yahut ihtisaslaşma mevcut olmamakla birlikte  sıklıkla ceza davalarına bakan avukatlar için ağır ceza avukatı olarak tabir edilmektedir. 

  Ağır Ceza Avukatlığı ve Ceza muhakemesi


  Avukatın ceza yargılamasındaki işlevi savunma işlevini yerine getirmektir. Hem katılan hem de şüpheli şahısların savunmasında esas rol oynamakla birlikte ceza avukatlığı tabiri daha çok  şüpheli avukatlığı yani müdafiliği için kullanılmaktadır. 

  Savunma ayağını oluşturan avukatlar yargılamanın üç önemli ayağından birini oluşturmaktadır. Soruşturma başlamasıyla şüpheli tanımı oluşur. Daha sonra Savcı tarafından iddianame düzenlenmesi ile şüpheli sanık adını alır. Ve bu saatten sonra sanık olarak tabir edilir. 

  Ceza avukatının ya da ağır ceza avukatının ceza muhakemesindeki bir çok önemli misyonu olmakla birlikte en önemli misyonu suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı hususunda yargılamaya yön verme faaliyeti olarak nitelendirilebilir. 

  Örneğin  Kayseri Ağır ceza mahkemesinde yağma suçundan yargılanan bir sanığın aslında suçun yağma değil de hırsılık olduğu noktasında mahkemeye iddia savunma beyanatlarda bulunulması sonucu  mahkemece suçun hırsızlığa çevrilmesi durumunda kişinin alacağı cezanın  ciddi miktarda düşmesi tahliye olmasıyla sonuçlanacaktır. ,

  Ceza yargılamasında bir çok suçun tanımı kendi içerisinde başka suçlara girift olduğundan karıştırılması kolaylıkla başka bir suç olarak nitelendirilmesi  ve dolayısıyla kişinin hak ve hürmetlerinden ciddi derecede yoksun olması sonucunu doğuracaktır. Örneğin Kayseri'de gerçeklemiş ve  iki şahsın kullanmak için uyuşturucuyu temin etmeye çalışması olayında kullanıcı lardan birinin diğerine para verip ikisine de uyuşturucu temin etmesi olayında  savcı hatalı olarak kullanıcı şahıslardan uyuşturucuyu satın alanı  ticaret yapan konumuna ya da ticarete yardım eden konuma sokarak  tutukluğu sevk etmiş ve kişi uzun süredir  tutuklu kalmıştır. Burada çok ince bir çizgi bulunmaktadır. Eğer şahıslardan biri kullanıcı ise parayı alıp  uyuşturucuyu temin eden şahıs ticaret yapan durumuna düşmekte ve en az 10 yılla yargılanmakta iken iki kişinin kullanmak amacıyla kullanıcılardan birine para verip diğerinden almasını istediği aynı olayda ise iki kişi de kullanıcı olarak nitelendirilecek ve  iki kişi de tahliye edilecek ve beraat edilecektir. İşte olayın savcı ve mahkeme tarafından yanlış nitelendirilmesi durumunda şahıslardan birinin 10 yıldan fazla ceza almasına neden olacaktır. Ağır ceza avukatlığı da tam bu noktada önem kazanmaktadır. 

  Ağır ceza avukatlığı hem niteliği gereği hem de muhatap olunan kitle gereği  çok stresli ve yorucu bir alandır.Bir tarafta suçluyu savunma psikolojisi diğer tarafta mahkeme ve duruşma stresi ayrıca sanık ve ailesinin çeşitli beklentileri içerisinde avukat açısından oldukça yorucu ve yoğun bir süreçtir. Bununla birlikte ceza muhakemenin kendine has delilleri değerlendirme sunma araştırma suçun nitelendirmesi açısından uzmanlık ve tecrübe gerektirmektedir. 

  Şüpheli olduğum durumlarda avukat isteme hakkım var mıdır ?


  Soruşturma başladıktan sonra hatta özgürlüğün kısıtlanması durumundan itibaren(yakalama gözaltı vs.) avukat tutma hakkından faydalanabilir. Talep edilmesi halinde Avukat olmadan şüphelinin ifadesi alınmaz.

  Ceza avukatım Dosyamı inceleyebilir mi ?


  Ceza avukatı şahsın soruşturma içeriğini hem Ceza Muhakemeleri Usulu kanununda hem de avukatlık kanununca inceleme hakkına sahiptir. Uygulamada her ne kadar bu hak kısıtlanmaya çalışılsa da teorikte vekaletname bile olmadan avukatların soruşturma dosyalarını incelme hak ve yetkileri bulunmaktadır. 

  Ceza avukatım vekaletname olmadan dosyamı inceleyebilir mi ? vekaletname olmadan savunma yapabilir mi 


  Ceza avukatının dosya incelemesi için ya da savunma yapması için  vekaletname sunmasına gerek yoktur. Vekaletname yalnızca dosyadan örnek alması için gereklidir.Ceza avukatı soruşturma aşamasındaki tüm işlemleri vekaletname olmadan yapabilir. 

  Avukat Gözaltındaki şahısla ya da tutuklu şahısla görüşebilir mi ?


  Suç şüphesi altında yakalanmış olan şahısla avukatın görüşme hakkı bulunmaktadır. Savunma faaliyeti kişiye suç isnadından sonra başlar Ceza avukatı ifade verme esnasında şüpheliye hukuki yardımda bulunur .Lakin  şahsın yerine geçerek cevap veremez. Şüpheli serbest bırakılmazsa tutuklanmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edilecektir. 

  Soruşturmanın gizliliği avukata karşı geçerli midir ?


  Soruşturmanın gizliliği ile Gizlilik kararı ya da "kısıtlılık kararı " karıştırılmaktadır.Soruşturmanın gizliği soruşturmanın süjesi olmayanlar tarafından incelenememesi anlamına gelmekte iken soruşturmada gizlilik kararı ya da kısıtlılık kararı ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan Gizlilik kararını ifade etmekte ve soruşturmanın hiç kimse tarafından incelenmesi mümkün olamaz 

  Sanık Nedir ?


  Suç şüphesi altında olan kimseye soruşturma aşamasında şüpheli kovuşturma esnasında ise sanık denmektedir. Kavuşturma ise savcılığın iddianame düzenlemesi ile başlamaktadır. 

  Ceza avukatı beyanda bulunabilir mi ?


  ,Ceza avukatı beyanda bulunabilir lakin tarafların yerine geçip beyanlarda bulunamaz Sadece savunma amaçlı beyan ve savunmalar yapılabilir. Suçun konu ile ilgili olarak -tarafların şahit olduğu olaylarda tarafların yerine geçip  beyanlarda bulunamaz ?

  Ceza davalarında tebligat bizzat avukata mı yapılır ?


  ,Avukatla takip edilen işlerde tebligat asile yapılmaz vekile yapılmış tebligat  asile yapılmış sayılır.Ceza davaların da ise durum biraz farklıdır. Ceza davalarında tebligatın mahiyeti müvekkilin ifade sorgu  ya da beyan alınması amacıyla ise o halde tebligat asile de yapılması gerekmektedir.

  En iyi ceza avukatı, ağır ceza avukatı var mıdır ?


  Türkiye'de avukatlık mesleğinde branşlaşma ya da uzmanlaşma söz konusu olmadığından bu şekilde söylemler gerçeği ifade etmediği için  itibar edilmemelidir. Bu tarz söylemler hem gerçekle ilgisi olmayan hem de meslek etiğine uygun olmayan ifadelerdir.

  Kayseri'de İşlenen Suç ve Ceza Avukatlığı


  Kayseri Orta Anadolu bulunan büyük şehir olması gerek nüfus gerekse çok fazla sayıda farklı kültürlerin buluşma noktası olması gerekse de doğu batı arasında güzergah bir geçiş olması hasebiyle  çok fazla sayıda suç soruşturması ve bu kapsamda  yürütülen ceza davası söz konusudur. Bu kapsamda hem ilave ek ağır ceza mahkemeleri hem de  asliye ceza mahkemeleri açılmaktadır. Her ne kadar uzlaştırma kurumu gelse de bu hızlı artan suç işlenme ve açılan davaları azaltmamakta bu yöndeki ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Bu bakımdan ihtiyaç duyulan avukat  sayısı da gittikçe artmaktadır .
 • adli para cezasi

  Adli Para Cezası ve Özel Durumları

  Adli Para Cezası


  Öncelikle Devlet tarafından iki tür ceza verilir bu cezalar adli para cezası ve idari para cezası olarak ikiye ayrılmaktadır. İdari para cezası kolluk tarafından kabahatler kanunu Kara yolları Trafik kanunu vs kanunlar kapsamında bu kanun maddelerinin ilgili hükümlerini ihlal edilmesi sonucu ihlal edilenler hakkında çıkartılan para cezasıdır. Bu para cezaları Amma alacakları usulu kanununa göre ihlal edilenlerden tahsil edilir. Ödenmediği takdirde de herhangi bir özgürlüğü kısıtlayıcı bir yaptırımla karşılaşılmaz. Adli para cezaları ise Ceza mahkemeleri tarafından TCK kanununun ihlal edilmesi sonucu yani bir suç işlenmesi sonucu verilen cezalardır. Bu cezalar verilen hükümler kesinleştikten sonra  infaz edilir. Bununla birlikte bu cezaların ödenmemesi durumda özgürlüğü kısıtlayıcı yaptırımlarla karşı karşıya kalınır yani hapis cezasıyla karşılaşılır. Bu bakımdan idari para cezalarından ayrılır. 

  Örneğin Kayseri'de  adliyede sigara içerken bu esnada da kavga eden biri hakkında  iki tür para cezası verilir.İlki ceza mahkemesi tarafından kasten yaramadan  verilebilecek bir adli para cezası ikincisi kavga esnasında kolluk kuvvetleri tarafından kesilen sigara içilmesinden dolayı 5727 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesine dair kanun kapsamına muhalefetten kapalı alanda sigara içmekten ayrıca idari para cezası uygulanır. Bu şahıs yargılandığı kayseri asliye ceza mahkemesince   hapis cezasına seçenek yaptırımlar. çerçevesinde adli para cezasına çevrilme kararı alınırsa ya da doğrudan adli para cezasına hükmedilebilir. Ve karar kesinleştiğinde infaz savcılığınca bu ceza ilgilisine tebliğ edilerek ödeme emri gönderilir ve tahsil edilir. 

  Adli Para cezasının Çeşitleri 


  Doğrudan Hükmedilen Para cezası

  TCK kapsamında işlenen suç maddesinde suça karşılık bahsedilen ceza sadece adli para cezası olduğu durumlarda verilen cezalar doğrudan hükmedilen adli para cezalarıdır. Örneğin TCK 187 Çevreyi kasten kirletme suçunu işleyen bir şahıs hakkında kanun maddesinde doğrudan adli para cezasına hükmedilmektedir.

  Seçenek Yaptırım Olan Para Cezası

  TCK kanununda işlenen suçun cezasının hapis cezası ya da adli para cezası olduğu durumlarda hükmedilen adli para cezası çeşididir. Örneğin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçunda adli para cezası veya hapis cezasına hükmedilir metninden de anlaşılacağı üzere bu durumlarda hükmedilen para cezası seçenek yaptırım adli para cezasıdır.

  Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Cezası:

  ifası hakime bırakılan adli para cezalarıdır. Şöyle ki kanunda 1 yıl altı cezaların hakim kararıyla paraya çevrilebileceği ifade edilmiştir. Bu bakımdan adli para ya da ne olursa olsun 1 yıl altı hapis cezalarının hakim kararıyla para cezasına çevrilmesi söz konusu olabilmektedir.

  Hapis Cezası ile Birlikte Hükmedilen Adli Para Cezaları:

  TCK kapsamında bazı suçlarda hapis cezası yeterli görülmemiş hapis cezasının yanında para cezasına da hükmedilmiştir. Örneğin dolandırıcılık suçunda hem pis cezası hem de hapis cezasının yanın da para cezasına hükmedilmiştir. Ceza hukukunda genelde bu adli para cezasına gün para cezası olarak adlandırılmaktadır. 

  Hapis cezasından Adli para cezasına çevrilen durumlar


  Bir yıl ve altı Suçlar

  Kasten ya da taksirle fark etmeksizin 1 yıl ve altı hapis cezası verilen suçlarda hakim iradesiyle bu hapis cezası asli para cezasına çevrilebilir.

  Taksirle İşlenen Suçlar

  Taksirle işlenen suçlarda hapis cezası verilen süre ne kadar olursa olsun 1 yıl da olsa 5 yıl da olsa adli para cezasına çevrilebilmektedir

  Adli Para Cezasının Hesaplanması 

  Adli para cezasının verilmesinde alt sınır 5 gün üst sınır 730 gündür.Yani kanunda aksine bir hukum yoksa verilecek adli para cezasının alt ve üst sınırı bu sınırları aşamaz. 

  kişi adli para cezası verilirken önce kişiye verilecek hapis cezası belirlenir. Sonra bu cezanın bir günü en az 20 en çok 100 TL olacak şekilde verilen hapis cezasıyla çarpımıyla toplam adli para cezası bulunur .

  Örneğin Kayseri de Basit yaralama suçu işleyen birine 4 ay hapis cezası verildiğini varsayalım bu durumda 1 yıl altı olduğu için hakime bunu paraya çevirme yetkisi verilmiştir. Hapis bunu paraya çevirecek olursa 20-100 Tl arası çarparak adli para cezasına hükmedebilir.Bu durum da bu kişinin 4*30 toplam 120 gün hapis cezası yapar. Bu günü de alt ve üst sınırla çarpımı alt ve üst sınırı verir sonuç olarak hakim bu sanığa 120*20 2400 Tl ile 120*100 12.000 Tl arasında adli para cezası verecektir. 

  Hapis cezasının Adli para cezasına çevrilmesinde özel durumlar

  Normal adli para cezasının gün karşılığı 730 günden fazla olamaz. Lakin Kanun da ayrık durumlarla özel olarak ek olarak belirtilmiş para cezalarında bu sınır uygulanmaz.Örneğin Dolandırılık suçunun TCK 158'e göre Hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmedilebileceği belirtilmiştir. Böyle durumlar 730 gün sınırı değil belirtilen süreler esas alınarak adli para verilir. 

  Kanunda seçenek yaptırım olarak adli para cezasından bahsedilmişse Alt ve üst sınır orada belirtilen hapis cezasının alt ve üst sınırıdır. Örneğin kanunda suçun cezası 2-5 yıl arası hapis cezası veya hapis cezası olarak belirtilmişse buradaki adli para cezası bu hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının gün olarak hesaplanması şekliyle bulunur. Yani 2*12*30 720 alt sınır 5*12*30 1800 Gün üst sınır şeklinde para cezasına hükmedilir. 

  Adli para cezası Ertelenir mi ?

  Erteleme müessesesi sadece hapis cezaları için söz konusu olan bir müessese olup adli para cezaları için erteleme kurumu işletilemez.

  HAGB Hükmün açıklanmasının Ertelenmesi ve Adli Para Cezası 

  HAGB bir hüküm değildir.Bu kurumu Askıda Hüküm gibi düşünmekte fayda vardır. Adli para cezası verildiği durumlarda HAGB müessesi gereği Hükmün infaz edilmesi denetim süreci sonuna göre karar verilir. Eğer denetim süreci sonunda denetim yükümlülüklerini ihmal etmezse sanık hakkında verilecek hüküm düşer Bu bakımdan sanık hakkında adli para cezası verildiği durumlar da para cezası infaz edilmeyecek denetim süreci sonunda düşme kararı verilirse adli para cezası hükümden düşecek ödenmişçesine gerek kalmayacaktır. Eğer Denetim süresi ihlal edilir ya da başkaca bir suç işlenirse o zaman verilmiş adli para cezası açıklanır ve infazı kabil hale gelir. 

  Bu arada çok önemli bir detay vardır . Hapis cezasından çevrilen para cezalarında HAGB hükmü verilmez. Burayı açmak gerekirse Kanun metninde İki cezanın da yani hapis cezasının da seçenek olarak verildiği seçimin hakime bırakıldığı durumlarda Verilecek para cezası HAGB hükmü verilebilir. Ama Sanık hakkında hapis cezası verilmiş olup da 1 yıl altında olduğu için adli para cezasına çevrilirse burada verilecek para cezası hakkında hakim tarafından tekrar HAGB hükmü verilemez .Yalnız Şartları taşıyorsa 2 yıl ve altı suçlarda zaten HAGB kararı verilebildiği hakim tarafından 1 yılı ceza adli para cezasına çevrilmeden bu hapis cezasına doğrudan HAGB kararı verilmesi mümkündür. 

  Adli Para Cezasının Ödenmesi

  Adli para cezasının verilmesinden sonra bu cezası kişiye tebliğ edilir. Sonrasında Kişiye ya bu adli para cezasının ödenmesi ya da kamuya faydalı bir işte çalışması ihbarında bulunulur. Kişi ikini de kabul etmezse hapis cezasının gün karşılığı kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalır.

  Adli Para Cezasının Taksitle Ödenmesi

  Adil para cezasının taksitle ödenmesine hakim sanığın ekonomik duruma göre taksitle ya da bir seferde ödenmesine karar verebilir. Hakim tarafından tarafından verilen bu ödeme biçiminde ödeme yapılmalıdır. • İLETİŞİM

  Bize her konuda seçtiğiniz yollarla çekinmeden ulaşabilirsiniz. İletişim bilgileri

  Duran Hukuk

  • TEL:--
  • CEP TEL:0555 565 81 73
  • Mahalle:Barbaros
  • Cadde:Oymak
  • Bina :Sümer Hukuk
  • Blok B
  • İlçe/İl:Kocasinan/KAYSERİ
  • Posta Adresi :drn.ibrahim@hotmail.com

  Bizlere sormak istediğiniz her konuda çekinmeden arayabilir, ofisimizi ziyaret edebilir yada mesaj gönderebilirsiniz.

  Hemen Şimdi telefon, e-posta, adres yada Aşağıdan mesaj bırakarak ulaşabilirsiniz.