Hukukun Temel Alanları

Hukukun ceza hukuku, Boşanma,Ticaret,İş,Aile,İcra alanları gibi pek çok alanı bulkunmaktadır.

0 555 565 8173 Nolu telefon numarasından hukukla ilgili konularda soru soru sorabilrsiniz Whatsapptan yazabilirsiniz

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

MAKALELERİMİZ

Sizin için en iyisini düşünüyoruz. Hukuk alanındaki makalelerimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

 • adli para cezasi

  Adli Para Cezası ve Özel Durumları

  Adli Para Cezası


  Öncelikle Devlet tarafından iki tür ceza verilir bu cezalar adli para cezası ve idari para cezası olarak ikiye ayrılmaktadır. İdari para cezası kolluk tarafından kabahatler kanunu Kara yolları Trafik kanunu vs kanunlar kapsamında bu kanun maddelerinin ilgili hükümlerini ihlal edilmesi sonucu ihlal edilenler hakkında çıkartılan para cezasıdır. Bu para cezaları Amma alacakları usulu kanununa göre ihlal edilenlerden tahsil edilir. Ödenmediği takdirde de herhangi bir özgürlüğü kısıtlayıcı bir yaptırımla karşılaşılmaz. Adli para cezaları ise Ceza mahkemeleri tarafından TCK kanununun ihlal edilmesi sonucu yani bir suç işlenmesi sonucu verilen cezalardır. Bu cezalar verilen hükümler kesinleştikten sonra  infaz edilir. Bununla birlikte bu cezaların ödenmemesi durumda özgürlüğü kısıtlayıcı yaptırımlarla karşı karşıya kalınır yani hapis cezasıyla karşılaşılır. Bu bakımdan idari para cezalarından ayrılır. 

  Örneğin Kayseri'de  adliyede sigara içerken bu esnada da kavga eden biri hakkında  iki tür para cezası verilir.İlki ceza mahkemesi tarafından kasten yaramadan  verilebilecek bir adli para cezası ikincisi kavga esnasında kolluk kuvvetleri tarafından kesilen sigara içilmesinden dolayı 5727 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesine dair kanun kapsamına muhalefetten kapalı alanda sigara içmekten ayrıca idari para cezası uygulanır. Bu şahıs yargılandığı kayseri asliye ceza mahkemesince   hapis cezasına seçenek yaptırımlar. çerçevesinde adli para cezasına çevrilme kararı alınırsa ya da doğrudan adli para cezasına hükmedilebilir. Ve karar kesinleştiğinde infaz savcılığınca bu ceza ilgilisine tebliğ edilerek ödeme emri gönderilir ve tahsil edilir. 

  Adli Para cezasının Çeşitleri 


  Doğrudan Hükmedilen Para cezası

  TCK kapsamında işlenen suç maddesinde suça karşılık bahsedilen ceza sadece adli para cezası olduğu durumlarda verilen cezalar doğrudan hükmedilen adli para cezalarıdır. Örneğin TCK 187 Çevreyi kasten kirletme suçunu işleyen bir şahıs hakkında kanun maddesinde doğrudan adli para cezasına hükmedilmektedir.

  Seçenek Yaptırım Olan Para Cezası

  TCK kanununda işlenen suçun cezasının hapis cezası ya da adli para cezası olduğu durumlarda hükmedilen adli para cezası çeşididir. Örneğin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçunda adli para cezası veya hapis cezasına hükmedilir metninden de anlaşılacağı üzere bu durumlarda hükmedilen para cezası seçenek yaptırım adli para cezasıdır.

  Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Cezası:

  ifası hakime bırakılan adli para cezalarıdır. Şöyle ki kanunda 1 yıl altı cezaların hakim kararıyla paraya çevrilebileceği ifade edilmiştir. Bu bakımdan adli para ya da ne olursa olsun 1 yıl altı hapis cezalarının hakim kararıyla para cezasına çevrilmesi söz konusu olabilmektedir.

  Hapis Cezası ile Birlikte Hükmedilen Adli Para Cezaları:

  TCK kapsamında bazı suçlarda hapis cezası yeterli görülmemiş hapis cezasının yanında para cezasına da hükmedilmiştir. Örneğin dolandırıcılık suçunda hem pis cezası hem de hapis cezasının yanın da para cezasına hükmedilmiştir. Ceza hukukunda genelde bu adli para cezasına gün para cezası olarak adlandırılmaktadır. 

  Hapis cezasından Adli para cezasına çevrilen durumlar


  Bir yıl ve altı Suçlar

  Kasten ya da taksirle fark etmeksizin 1 yıl ve altı hapis cezası verilen suçlarda hakim iradesiyle bu hapis cezası asli para cezasına çevrilebilir.

  Taksirle İşlenen Suçlar

  Taksirle işlenen suçlarda hapis cezası verilen süre ne kadar olursa olsun 1 yıl da olsa 5 yıl da olsa adli para cezasına çevrilebilmektedir

  Adli Para Cezasının Hesaplanması 

  Adli para cezasının verilmesinde alt sınır 5 gün üst sınır 730 gündür.Yani kanunda aksine bir hukum yoksa verilecek adli para cezasının alt ve üst sınırı bu sınırları aşamaz. 

  kişi adli para cezası verilirken önce kişiye verilecek hapis cezası belirlenir. Sonra bu cezanın bir günü en az 20 en çok 100 TL olacak şekilde verilen hapis cezasıyla çarpımıyla toplam adli para cezası bulunur .

  Örneğin Kayseri de Basit yaralama suçu işleyen birine 4 ay hapis cezası verildiğini varsayalım bu durumda 1 yıl altı olduğu için hakime bunu paraya çevirme yetkisi verilmiştir. Hapis bunu paraya çevirecek olursa 20-100 Tl arası çarparak adli para cezasına hükmedebilir.Bu durum da bu kişinin 4*30 toplam 120 gün hapis cezası yapar. Bu günü de alt ve üst sınırla çarpımı alt ve üst sınırı verir sonuç olarak hakim bu sanığa 120*20 2400 Tl ile 120*100 12.000 Tl arasında adli para cezası verecektir. 

  Hapis cezasının Adli para cezasına çevrilmesinde özel durumlar

  Normal adli para cezasının gün karşılığı 730 günden fazla olamaz. Lakin Kanun da ayrık durumlarla özel olarak ek olarak belirtilmiş para cezalarında bu sınır uygulanmaz.Örneğin Dolandırılık suçunun TCK 158'e göre Hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmedilebileceği belirtilmiştir. Böyle durumlar 730 gün sınırı değil belirtilen süreler esas alınarak adli para verilir. 

  Kanunda seçenek yaptırım olarak adli para cezasından bahsedilmişse Alt ve üst sınır orada belirtilen hapis cezasının alt ve üst sınırıdır. Örneğin kanunda suçun cezası 2-5 yıl arası hapis cezası veya hapis cezası olarak belirtilmişse buradaki adli para cezası bu hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının gün olarak hesaplanması şekliyle bulunur. Yani 2*12*30 720 alt sınır 5*12*30 1800 Gün üst sınır şeklinde para cezasına hükmedilir. 

  Adli para cezası Ertelenir mi ?

  Erteleme müessesesi sadece hapis cezaları için söz konusu olan bir müessese olup adli para cezaları için erteleme kurumu işletilemez.

  HAGB Hükmün açıklanmasının Ertelenmesi ve Adli Para Cezası 

  HAGB bir hüküm değildir.Bu kurumu Askıda Hüküm gibi düşünmekte fayda vardır. Adli para cezası verildiği durumlarda HAGB müessesi gereği Hükmün infaz edilmesi denetim süreci sonuna göre karar verilir. Eğer denetim süreci sonunda denetim yükümlülüklerini ihmal etmezse sanık hakkında verilecek hüküm düşer Bu bakımdan sanık hakkında adli para cezası verildiği durumlar da para cezası infaz edilmeyecek denetim süreci sonunda düşme kararı verilirse adli para cezası hükümden düşecek ödenmişçesine gerek kalmayacaktır. Eğer Denetim süresi ihlal edilir ya da başkaca bir suç işlenirse o zaman verilmiş adli para cezası açıklanır ve infazı kabil hale gelir. 

  Bu arada çok önemli bir detay vardır . Hapis cezasından çevrilen para cezalarında HAGB hükmü verilmez. Burayı açmak gerekirse Kanun metninde İki cezanın da yani hapis cezasının da seçenek olarak verildiği seçimin hakime bırakıldığı durumlarda Verilecek para cezası HAGB hükmü verilebilir. Ama Sanık hakkında hapis cezası verilmiş olup da 1 yıl altında olduğu için adli para cezasına çevrilirse burada verilecek para cezası hakkında hakim tarafından tekrar HAGB hükmü verilemez .Yalnız Şartları taşıyorsa 2 yıl ve altı suçlarda zaten HAGB kararı verilebildiği hakim tarafından 1 yılı ceza adli para cezasına çevrilmeden bu hapis cezasına doğrudan HAGB kararı verilmesi mümkündür. 

  Adli Para Cezasının Ödenmesi

  Adli para cezasının verilmesinden sonra bu cezası kişiye tebliğ edilir. Sonrasında Kişiye ya bu adli para cezasının ödenmesi ya da kamuya faydalı bir işte çalışması ihbarında bulunulur. Kişi ikini de kabul etmezse hapis cezasının gün karşılığı kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalır.

  Adli Para Cezasının Taksitle Ödenmesi

  Adil para cezasının taksitle ödenmesine hakim sanığın ekonomik duruma göre taksitle ya da bir seferde ödenmesine karar verebilir. Hakim tarafından tarafından verilen bu ödeme biçiminde ödeme yapılmalıdır. • Polisin kimlik sorma ust arama yetkisi

  Kolluk Kuvvetlerinin Kimlik Sorma ve Araması

  Kolluk Kuvvetlerinin kimlik sorma yetkisi


  Kamuoyunda iç güvenlik paketi olarak bilinen  daha çok polis vazifeleri ve salahiyeti kanununda değişiklik getiren ve aynı zamanda CMK da bir takım yenilikler getirin bir dizi düzenlemeleri ifade etmek için kullanılmış tabirdir. Bu düzenlemelerde daha çok polis ve kolluk yani devlet lehine kişi hak ve özgürlüklerinin ise aleyhine bir takım düzenlemeler getirilmiştir. Hukuki olarak bu düzenlemelerin neler getirdiğini inceleyecek olursak

  Polisin kimlik sorma yetkisi

  Esasen polisin kimlik sorma yetkisi 2007 yılında Polis vazifesi  ve salahiyeti kanununda getirilmiştir. Polisin durdurma ve kimlik sorma yetkisi bu güvenlik paketi ile genişletilmiştir.Polis 

  PVSK 4-A bendinde ’durdurma ve kimlik sorma yetkisi’’ şöyle düzenlenmiştir: ‘’Polis, kişileri ve araçları;

  a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek,

  b)Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,

  c) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek,

  ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek, amacıyla durdurabilir. Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için polisin tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan edindiği izlenime dayanan makul bir sebebin bulunması gerekir.

  Süreklilik arz edecek, fiilî durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz. Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir; kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir.

  Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan süreden fazla olamaz. Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir. Polis, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik gerekli tedbirleri alabilir. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez

  Bu Kanun ve diğer kanunların verdiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında, polis tarafından gerekli işlemler için durdurulan kişiler ve araçlarla ilgili hükümler saklıdır. Polis, görevini yerine getirirken, kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, kişilere kimliğini sorabilir. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları hususunda gerekli kolaylık gösterilir. ... Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. ...

  Yukarıdaki madde metninden de anlaşılacağı gibi  polis keyfi olarak durdurma ve kimlik sorma işlemi yapamaz ve kimlik sorma süresi de  işlemin gerçekleştirilme süresinden fazla olamaz ayrıca kimlik gösterilmesini isteyen kolluğun öncelikle de kimliğini göstermesi zorunludur.

  Burada şunu anlamak gerekir. Örneğin Kayseri'de vatandaş olarak çarşıda gezerken A şahsının  yolda rastgele GBT kontrol adı altında şahısları çevirdiğini görmüş ve sonra da kendisine kimlik kontrolü derse burada sıkıntı yok çünkü Polisin kimlik sorma yetkisi var ama Siz gevher nesibe parkında arkadaşınızla otururken  sadece size yönelik keyfi olduğunu düşündüğünüz şekilde bir kimlik sorma eylemi var ise o zaman bu konuda öncelikle  kendisinin kimliği sorun sonrasında ise keyfi kimlik sorma işleminin hukuka aykırı olduğunu ve ne sebeple kimlik  kontrolü yapıldığını sorun daha sonrasında eğer hala keyfi bir kontrol olduğunu düşünüyorsanız bu durumda  kendisine bu konunun disiplin soruşturmasına sebep olacağını hatta tazminata hükmedileceğini bile dile getirebilirsiniz.

  Polise Vatandaşın Üst arama yetkisi

  İki tip arama vardır ilki önleme araması diğeri adli arama 
  İkisi arasında temel fark vardır. İlkinde her hangi bir suç şüphesi bulunmadığı durumlarda yapılan arama iken diğerinde suç şüphesi bulunana durumlarda yapılan arama söz konusu olacaktır. 

  Önleme Araması 

  Madde 9- (Değişik: 2/6/2007-5681/3 md.) Polis, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usûlüne göre verilmiş sulh ceza hâkiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde mülkî âmirin vereceği yazılı emirle; kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kağıtlarını ve eşyasını arar; alınması gereken tedbirleri alır, suç delillerini koruma altına alarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemleri yapar.

  Sonuç olarak polis mülki amirin yazılı emri ile kişilerin üstünü aracı arayabilmektedir. ve el  ile dıştan kontrol yapabilecektir. 

  Örneğin  kara yoluyla  Kayseri'ye girmekte olan bir araçta iseniz yolda çevirme var ise bu çevirme bilin ki önleme aramasıdır. Eğer bir olay mahalli değilse nokta tabir edilen yerlerde rutin kontrolse bu bir önleme aramasıdır. Bu bakımdan o arama için ya mahkeme kararı ya da mülkü amir yani kaymakam ya da vali tarafından yazılı emir verilmiş olması zorunludur. Eğer Böyle bir aramaya denk  gelirseniz polisten neye istinaden arama yapıldığını ve  arama emrinin gösterilmesini isteyebilirsiniz.

  Adli Arama

  Bir ihbar veya suç işlendiği şüphesi durumlarında devreye girecek olan arama türüdür ve bu durumlarda CMK 116 uygulanacaktır.

  Şüpheli veya sanıkla ilgili arama Madde 116 – (1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir.(1) 


 • davasiz yargilama-olmaz-ilkesi

  Davasız yargılama olmaz 

  Davasız Yargılama Olmaz İlkesi

  Ceza hukukun en temel ilkelerinden biri davasız yargılama olmaz ilkesidir. Davasız yargılama olmaz ilkesi ;Her hangi bir kişi hakkında  ceza verilebilmesi için hakim önüne getirilmesi gerekmektedir. Yani bir kişi hakkında ilgili soruşturma ve kovuşturma faaliyetleri yürütülmeden ceza verilmesi mümkün değildir. Bu ilke aynı zamanda idari eylem ve işlemlerle de ceza verilmesinin önüne geçmektedir. 

  Daha detaylı örneklendirmek gerekirse Kayseri'de yaşayan A şahsının B şahsının malına zarar verdiği ve bu suçtan Kayseri asliye ceza mahkemesinde yargılandığı bir davada yargılama faaliyeti esnasında fark edilmeyen bir suç sonradan fark edilirse örneğin bu şahsın hırsızlık yaparken evdeki bazı mallara da zarar verdiğini hakim in kovuşturma esnasında öğrendiği durumda hakim bu suçtan kovuşturma yargılama yapmadan karşı tarafı dinlemeden savunma hakkı vermeden yani mala zarar verme suçunda da yargılama yapmadan bu suçtan suç veremez sadece diğer suçtan ceza verebilir. Bu ilke olmasaydı insanların kendilerini savunmadan haklarında ceza verilebilmesi mümkün olacak ve verilen cezadan bırakın savunma yapmayı  yargılama yapılmadan ve haberi dahi olmadan ceza verilmesi durumuyla karşılaşabilecekti.Bu bakımdan bu ilkenin işletilmesi ceza hukukun temeli olan savunma hakkının temelini oluşturmaktadır.

  Davasız yargılama olmaz ilkesinin Dayanağı ise CMK  225 maddesidir. Maddeye göre  mahkeme ancak iddianamede belirtilen suçlardan dolayı şahsa ceza verebilir. Yani savcılık tarafından  hangi suçtan iddianame düzenlendiyse o suçtan ceza verilmedir.

  Bu bağlamda CMK ya göre suç vasfının değiştiği durumlarda dahi sanığa ek savunma hakkı verilmeden o suçtan ceza verilemez. Örneğin Kayseri'de yaşayan Yasin adlı şahısın Ahmet isimli şahısın cebinden telefonu çaldığı ve hırsızlık suçundan iddianame düzenlenip Kayseri Asliye Ceza Mahkemesinde yargılama devam ederken Hakim bu suçun aslında hırsılık değil yağma suçu oluştuğunu anladığında bunu sanığa ihbar edip ek bu konuda ek savunma verip ona göre ceza vermek zorundadır. 
 • İLETİŞİM

  Bize her konuda seçtiğiniz yollarla çekinmeden ulaşabilirsiniz. İletişim bilgileri

  Duran Hukuk

  • TEL:--
  • CEP TEL:0555 565 81 73
  • Mahalle:Barbaros
  • Cadde:Oymak
  • Bina :Sümer Hukuk
  • Blok B
  • İlçe/İl:Kocasinan/KAYSERİ
  • Posta Adresi :drn.ibrahim@hotmail.com

  Bizlere sormak istediğiniz her konuda çekinmeden arayabilir, ofisimizi ziyaret edebilir yada mesaj gönderebilirsiniz.

  Hemen Şimdi telefon, e-posta, adres yada Aşağıdan mesaj bırakarak ulaşabilirsiniz.