İş Hukukunda Haklı Neden ve Geçerli Neden

Geçeli nedenle fesih, geçerli nedenle feshin şartları, haklı neden fesih sebepleri, Haklı nedenle fesih ile geçerli nedenle fesih farkı, gibi hususlar yer almaktadır.
İş Hukukunda iki türlü fesih nedeni bulunmaktadır.İş sözleşmeleri işçi veya işveren tarafından çeşitli nedenlerle feshedilebilir.Ve tarafların dayandıkları bu fesih sebepleri ve doğurdukları sonuçlar farklı hukuki sonuçları .İş sözleşmeleri işçi veya işveren tarafından feshedilme imkanı tanınmıştır.Burada önemli olan işçi veya işverenin yükümlülüklerinin ihmal edilip etmediği hususudur.Bu yükümlülükler de tarafların dayandıkları sebeplere göre farklılık arz etmektedir.

İş kanununda temel olarak fesih nedenleri ikiye ayrılmıştır.Bunlar geçerli neden ile haklı nedendir.İş Kanununun 18.maddesinde düzenlenene geçerli neden;Madde metninde geçerli neden tanımlanmış örnekseyici veya sınırlayıcı olarak dahi belirtilmemiştir. buna göre geçerli neden hak haklı neden kadar ağır olmamakla birlikte işçinin şahsından veya işletmeden kaynaklanan sebeplerdir. Yani temel olarak ikiye ayrılmış olup işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından -ya da işletmenin iş yerinin ya da işin gereklerinden kaynaklı bir sebep olarak bahsedilmiştir.Geçerli nedene göre feshin şartlarını inceleyecek olursak ;

a-İşveren 30 veya daha fazla işçi çalıştırıyor olmalı

Burada işçinin sözleşme yaptığı tarih değiş fiili olarak çalışmaya başladığı tarih esas alınır.Ayrıca deneme süresi öngörülürse dahi deneme süresi de hesaba katılacaktır.

b-İş şözleşmesi belirsiz süreli olmalıdır;

Burada sözleşme belirli süreli olmamalı belli bir iişin sonucuna göre yapılmamalı.

c-İşçiden,işyerinden veya işverenden kaynaklanan sebeplerden biri olmalı 

a-İşçinin kişiliğinden kaynaklanan nedenler

1- İşçinin yetersizliğinden (performansından) kaynaklanan nedenler;

Burada belirtilen sebepler iş gücü eksikliği ön planda olup işçiye atfedilebilecek bir kusur bulunmamaktadır.Burada işçi işi yapmayı arzulamakta fakat işi 

gereği gibi yerine getirememektedir.Burada kabiliyet, zeka,yetenek vs unsurlardan kaynaklanan eksikliklerden dolayıiş işçi tarafından gereği gibi yerine getirememektedir.

2- İşçinin davranışlarından (kusurundan) kaynaklanan nedenler;

Burada haklı nedenlerdeki gibi ağır olmamakla beraber işçide kusur olmakta ve bu kusurdan dolayı işin işçi tarafından görülmesi işveren tarafından beklenemeyecek durumlarda olduğu hallerde söz konusu olmaktadır.

b-İşletmeye, işyerine ilişkin nedenler

Burada işçi tarafından kusur ya da performansından kaynaklı bir neden görülmemekle birlikte kanun koyucunun işverene işveren lehine verdiği işverenin veya işin niteliğinden kaynaklı sebepler söz konususudur.Bu sebeplerin varlığı halinde de işveren geçerli sebebe dayanarak sözleşmeyi fesh edebilecektir.Burada temel amaç işyerinin devamının işçinin çalışmaya devam etmesi arasında işyerinin devamının daha üstün tutulduğu görülmektedir.Daha çok yargı kararlarıyla oluşturulan bu sebplerden bir kaçı 

Ekonomik krizler, 
İşyerinin (işletmenin) faaliyet küçültmesi, 
Firmanın siparişlerinin azalması 
Teknolojik imkansızlıklar 
Departman kapatılması 
Rekabet gereği küçülmeler 
Maliyeti azaltmaya yönelik çalışmalar. 

işyerinin varlığının devam etmesi işçinin haklarından üstün tutulmuş olduğunu görmekteyiz.

Geçerli Feshin Sonuçları;

Geçerli nedenle fesih makul sürede yapılmalı ve fesih sebepleri açık ve kesin olarak belirtilmeli ve yazılı olarak yapılmalıdır. 
Diğer bir husus geçerli nedene dayanan fesih işçiye değil işveren tarafına verilmiş bir haktır.Dolayısıyla işçi geçerli nedene dayanarak iş sözleşmesini fesih edemez. 
Kıdem ve ihbar tazminatı:Geçerli feshin en önemli sonucu kıdem ve ihbar tazminatı alacağının korunmasıdır.Yani iş sözleşmesi iş Kanunu 18. Madde kapsamında geçerli nedene dayanarak fesih edilene işçi kıdem ve ihbar tazminatı isteyebilir.Burada geçerli nedenin haklı nedenle fesihten en önemli farkını bu husus oluşturmaktadır. Yani sözleşmesi haklı nedenle fesih edilen işçi kıdem ve ihbar tazminatı alamazken geçerli nedene göre feshedilen işçi kıdem ve ihbar tazminatı alabilecektir. 
İş güvencesi tazminatı:İş veren tarafından geçerli sebep gösterilmediği ya da gösterilen sebebin geçerli olmadığından dolayı mahkemece fesin geçersizliğine karar verilen iş veren en geç 1 ay içerisinde işçiyi işe başlatmak ya da en az 4 en fazla 8 aylık ücret tutaranda tazminat ödemekle yükümlüdür. 
Boşta geçen sürelerin ücretinin ödenmesi: işçinin işten ayrıldıktan sonra en fazla 4 aya kadar ki boşta geçen sürenin ücretini isteyebilir. 


İş Sözleşmesinin Feshinde Haklı Neden Kavramı

Haklı nedenle fesih , geçerli nedenden farklı olarak kanunda hem işçi hem de işveren açısından düzenlenmiştir. Yani hem işçi hem de işveren haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih imkanına sahiptir. işçi için fesih İş Kanununun 24. maddesinde düzenlenirken işveren için haklı nedenle fesih 25. maddedede düzenlenmiştir. Her iki düzenleme 3 ana başlıkta düzenlenmiştir. Bu nedenler geçerli nedene göre daha ağır ve vahim olduğundan sebeplerin belirlenmesi hakim kararına bırakılmamış madde metninde ayrıntılı olarak kaleme alınmış Haklı nedenle fesih için aranan sebepleri şu üç ana başlıkta incelenebilir;

Bu sebepler gerçekleştiğinde işçi ya da işveren süre beklemeksizin,tazminat ödemeksizin sözleşmeyi derhal sona erdirme hakkına sahiptir.Bu hakkı kulanıp kullanmamak bu hakkın sahibine aittir.


Sağlık sebepleri 
Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri 
Zorlayıcı sebepler. 

Haklı Neden – Geçerli Neden Ayrımı 

kanunda geçerli nedenin ki gibi bir tanım yapılmamış sadece sebepler belirtilmiştir.Bu bağlamda haklı neden için iş sözleşmesinin taraflar için devamı beklenemeyecek boyutta olan nedenleri haklı neden olarak kabul edebiliriz.

Gerek İş Kanununda gerekse de doktrinde haklı neden ve geçerli neden kavramı tam olarak tanımlanabilmiş değildir. İş sözleşmesinin devamı kriter olarak alındığı takdirde ; işçi/işveren tarafından gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmeyen fiil, taraflar arasındaki iş sözleşmesinin devamını taraflardan beklenemeyecek derecede imkansız kılıyorsa haklı nedenden, haklı neden kadar ağır olmamakla birlikte meydana gelen hadise, tarafların iş sözleşmesine devam edemeyecek duruma gelmesine neden oluyorsa geçerli nedenden bahsetmek yerinde olur. Haklı neden ve geçerli neden ayrımı yaparken kullanılması gereken iki kriter mevcuttur ;


Haklı nedenle feshin sonuçları:

Bu hak kullanıldığında fesih bildirimi karşı tarafa ulaştığı anda sözleşme sona ermiş olur 
Kıdem tazminatı: işveren tarafından ahlaki sebepler dışında tüm sebeplerle fesih durumunda bile işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. 
Haklı nedenle fesihde ihbar tazminatı almak ya da vermek söz konusu olmaz 

Mahkeme feshi haklı görmezse usulsüz fesin sonuçları doğar İş kanunu Md 17 nin uygulanması ihbar tazminatı şartları varsa kıdem tazminatı ödenmesi gündeme gelir


COMMENTS

BLOGGER: 4
 1. Teşekkürler çok faydalı oldu

  YanıtlayınSil
 2. İş yerinden çıktım tazminat olabilir miyim ?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Eğer olayın şartları tazminat almanızı gerektiriyor yani 1 yıldan fala süredir çalışıyor ve haklı nedenle fesh ettiyseniz ya da karşı taraf haksız nedenle iş sözlşemesini fesh ettiyse bu durumda dava açarak kıdem tazminatınızı yerine göre ihbar ve varsa kötü niyet tazminatınızı alabilir. Hatta diğer şartları da tamamlamak kaydıyle ve 1 aylık hak düşürücü süre içerinde başvurmak şartıyla işe iade davası dahi açılması mümkündür.

   Sil

İbrahim DURAN
Ad

aile hukuku,29,Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Süreçleri,1,Avukatlık,1,Borçlar Hukuku,3,Ceza Hukuku,20,deneme,2,dilekçeler,4,Eşya Hukuku,2,Genel Bilgiler,4,Hukuk,85,İcra Hukuku,2,İnfaz hukuku,1,iş Hukuku,1,İş Hukuku,5,kayseri boşanma avukatı,2,Kişiler Hukuku,1,Medeni Hukuk,27,Miras Hukuku,1,Sigorta Hukuku,2,Ticaret Hukuku,2,Tüketici Hukuku,1,Usul Hukuku,9,Yargı kararları,1,Yargıtay Kararları,1,
ltr
item
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk: İş Hukukunda Haklı Neden ve Geçerli Neden
İş Hukukunda Haklı Neden ve Geçerli Neden
Geçeli nedenle fesih, geçerli nedenle feshin şartları, haklı neden fesih sebepleri, Haklı nedenle fesih ile geçerli nedenle fesih farkı, gibi hususlar yer almaktadır.
https://1.bp.blogspot.com/-M1GCREks8O0/XTTl4Ha2L3I/AAAAAAAAB9A/w5r9i4-T7IcLUjAaLRBme4nADP3Ng2fbgCPcBGAYYCw/s400/JudBRoll.webp
https://1.bp.blogspot.com/-M1GCREks8O0/XTTl4Ha2L3I/AAAAAAAAB9A/w5r9i4-T7IcLUjAaLRBme4nADP3Ng2fbgCPcBGAYYCw/s72-c/JudBRoll.webp
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk
https://www.duranhukuk.com/2017/03/is-hukukunda-hakl-neden-ve-gecerli-neden.html
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/2017/03/is-hukukunda-hakl-neden-ve-gecerli-neden.html
true
4647125434886118247
UTF-8
Tüm gönderiler Yüklendi Herhangi bir Gönderi Yok Tümünü Gör Devamını Oku Cevap Ver Cevabı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa Sayfalar Makaleler Tümünü Gör Sizin İçin Tavsiye Edilenler Kategori Arşiv Arama Tüm Makaleleler Sayfa Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şub Mart Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Hemen Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha fazla Takipçiler Takip et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
/*! hız için eklenti */