Uzlaştırma nedir ,hangi şartlarda yapılır ,sonuçları nelerdir ?

uzlaştırma nedir,uzlaşmaya tabi suçlar nelerdir, ne üzerinde uzlaşılabilir, teklifin kabul edilmesinin sonuçları, uzlaşma teklifinin sonuçları, uzlaşmanın sonuçları neler olduğu gibi hususlar yer almaktadır.


Uzlaştırma Nedir ?


Uzlaşma kapsamına giren suçlar nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin, mevzutta belirtilen şekle uygun olarak uzlaştırmacı aracılığıyla  uyuşmazlığın giderilmesi ve ceza yargılamasının sona erme  sürecidir

Uzlaşma Şikâyetten Vazgeçmekle aynı anlamda mıdır ?

Uzlaşma şikâyetten vazgeçten farklıdır. Şikayete tabi suçlarda şikayetten vazgeçilmişsse dava düşeceği için uzlaşmadan yararlanılamaz. Bu sebeple Mağdur ya da müştekinin zararının karşılanması için  şikayetini devam ettirip uzlaşmayı istemsi gerekmektedir. Şikayetten vazgeçtiği takdirde uzlaşıp zararlarını karşılama olanağını kaybedecektir.

Hangi suçlardan Uzlaşma Mümkündür 

Aşağıdaki Suçlarda uzlaştırma mümkündür.

 1. Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ceza Kanununda yer alana) 
  • Kasten Yaralama (TCK 86,88. Madde (üçüncü fıkra hariç) )
  •  Taksirle Yaralama (TCK 89. md. )
  •  Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması (TCK 234. madde)
  • Konut Dokunulmazlığının İhlali (TCK 116. madde)
  •  Ticari ve Bankacılık sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması (TCK 239. Md. dördüncü fıkra hariç)
  • Tehdit (TCK 106/1. Md.)
  •  Hırsızlık (TCK 141. Md.)
  • Dolandırıcılık (TCK 157. Md.)
 2. Şikayete tabi suçlar
 • Kasten Yaralama 
  • Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olması hali
 • Taksirli Yaralama 
  • Bilinçli Taksir hali hariç
 • Cinsel Saldırı
  • Basit hali
  • Eşe karşı olanı
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki,
 • Cinsel Taciz
 •  Tehdit,
  • Malvarlığına Yönelik olan
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali,
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali,
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ,
 • Hakaret 
  • Kamu görevlisine görevinden ötürü işlenen hariç
 • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar 
  • Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, 
  • Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Veri Yok Etmeme Hariç,
 • Hırsızlık (Daha az cezayı gerektiren hal)
  • Paydaş ve elbirliği ile malik olunan mal üzerinde hırsızlık,
  • Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla hırsızlık 
 • Kullanma Hırsızlığı ,
 • Mala Zarar Verme ,
 • Güveni Kötüye Kullanma,
 • Bedelsiz Senedi Kullanma ,
 • Dolandırıcılık ,
  • Hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla suç işlenmesi
 • Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf
 • Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması ,
 • Aile Hukukunda Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali ,
 • Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması
 • Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Hakaret Suçu,
 • Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret ,
 • Karşılıksız yararlanma,
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi .
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması,
 • Hileli iflas,
 • Taksirli iflas,
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal.

Uzlaşma Nasıl Yapılır?

• Kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısı ya da hâkim, taraflara uzlaşmanın ne demek olduğunu ve sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde anlatır.
• Taraflara uzlaşma isteyip istemedikleri sorulur.
• Taraflar, uzlaşmak isteyip istemediklerini 3 gün içerisinde bildirirler.
• Her iki taraf da uzlaşmak istediğini bildirirse bir uzlaştırmacı görevlendirilir.
• Uzlaşmada taraflar uzlaştırmacı önünde anlaşarak kendileri hakkındaki kararı yine kendileri verirler.
• Suç şüphelisinin ortaklaşa kararlaştırılan şeyi yapmasıyla uzlaşma süreci tamamlanır ve ceza yargılaması biter.

Uzlaşma Teklifini Uzlaşmayı Kabul Edersem Oyalanmış mı Olurum?

Mağdurlar uzlaşma sürecinin zaman kaybı olduğunu ve suç şüphelisi de zaman kazanacağını düşünebilir ancak bu doğru değildir. Uzlaşma hızlı bir süreçtir. Uzlaştırmacı 30 gün içinde süreci tamamlamakla yükümlüdür. Cumhuriyet savcısı gerek görürse bu süreyi 20 gün uzatabilir. Uzlaşma süresince zamanaşımı süresi işlemez.

Uzlaşmayı Kabul Edersem Aldatılabilir miyim?
Hayır. Uzlaşma, Cumhuriyet savcısının kontrolü altındaki bir süreçtir. Serbest iradenizle karşı tarafın teklifini kabul etmezseniz süreç sona erer. Uzlaşma sonucunda varılan anlaşma yerine getirilmeden soruşturma dosyası kapatılmaz. Eğer karşı taraf vaadini yerine getirmezse uzlaşma yapılmamış sayılır.

Uzlaşma Teklifini kabul edilmesinin Sonuçları

Teklifin taraflarca kabul edilmesiyle uzlaşma süreci başlamış olur. Bir uzlaştırmacı aracılığı  tarafların görüşmesi sağlanır ve suçtan zarar gören kişinin maddi veya manevi zararlarının nasıl giderileceği konusunda taraflar müzakere ederler. Bu müzakereler gizli olur ve şüpheli aleyhine delil olarak kullanılamaz. Uzlaşma teklifini kabul etmek suçu kabul etmek anlamına gelmez.

Uzlaştırmacı Kimdir?

Uzlaşma sürecini yürüten kişidir. Cumhuriyet savcısı bu işi bizzat yapabileceği gibi hukuk eğitimi almış bir kişiyi de uzlaştırmacı olarak görevlendirebilir. Taraflar anlaşarak kendilerinin seçtiği bir avukatın veya hukuk eğitimi almış bir diğer kişinin uzlaştırmacı olarak görevlendirilmesini isteyebilirler.

Uzlaştırmacıya Ücret Ödenir Mi?

Uzlaştırmacının çalışmasına karşılık olarak taraflarca herhangi bir ücret ödenmez .Uzlaşma sağlanır ise ücret Devlet tarafından ödenir. Uzlaşma sağlanamazsa yargılama gideri olarak mahkûmiyet halinde sanıktan alınır.

Taraflar Ne üzerine Uzlaşabilir ?

Uzlaşma taraflara bırakılmış bir süreç olduğundan taraflar maddi veya manevi herhangi bir konu üzerinde anlaşmak konusunda serbesttirler.
 • Maddî veya manevî zararın tazmin edilmesi veya eski hâle getirilmesi,
 • Kişi ya da kişilere bağış yapılması,
 • Kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşta geçici süreyle çalışılması,
 • Topluma faydalı birey olmasını sağlayacak çeşitli bir programlara katılması,
 • Mağdurdan özür dilenmesi gibi
hukuka aykırı olmamak koşulu ile suç şüphelisinden her türlü şey istenebilir

Uzlaşmanın Sonuçları

Taraflar uzlaştığınız takdirde  ve  uzlaşılan şeyi yerine getirmekle yükümlüdür
ayrıca ;

 • Mağduriyetler daha ivedi bir şekilde giderilmiş olur
 • Şüpheli hakkında dava açılmaz.
 • Dava açılmışsa düşer.
 • Ceza alma ve sabıkalı olma ihtimali ortadan kalkar.


COMMENTS

BLOGGER: 2
 1. merhaba,uzlaştıktan sonra karşı taraf sözünü yerine getirmezse nereye şikayet ediyoruz,ya da bildiriyoruz,yine savcılığa mı gidiyoruz,aydınlatırsanız sevinirim

  YanıtlayınSil
 2. Uzlaşmanın iş ve işlemlerinin takibi uzlaştırma bürosu tarafından takip edilmektedir. Eğer uzlaşmanın tarafı iseniz ve karşı taraf uzlaşma yükümlülüğünü yerine getirmediyse bir dilekçe ile bu durumu uzlaşma dosyasına bildirebilir. Sonrasındaki süreçte defaatle ya defaten yerine getirilecek yükümlülük olma durumuna göre yerine getirilmeyen uzlaşma yükümlülüğü soruşturmanın yeniden açılmasına veya kavuşturma aşamasında geri bırakılan hükmün açıklanmasına neden olabilecektir.

  YanıtlayınSil

İbrahim DURAN
Ad

aile hukuku,29,Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Süreçleri,1,Avukatlık,1,Borçlar Hukuku,3,Ceza Hukuku,20,deneme,2,dilekçeler,4,Eşya Hukuku,2,Genel Bilgiler,4,Hukuk,85,İcra Hukuku,2,İnfaz hukuku,1,iş Hukuku,1,İş Hukuku,5,kayseri boşanma avukatı,2,Kişiler Hukuku,1,Medeni Hukuk,27,Miras Hukuku,1,Sigorta Hukuku,2,Ticaret Hukuku,2,Tüketici Hukuku,1,Usul Hukuku,9,Yargı kararları,1,Yargıtay Kararları,1,
ltr
item
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk: Uzlaştırma nedir ,hangi şartlarda yapılır ,sonuçları nelerdir ?
Uzlaştırma nedir ,hangi şartlarda yapılır ,sonuçları nelerdir ?
uzlaştırma nedir,uzlaşmaya tabi suçlar nelerdir, ne üzerinde uzlaşılabilir, teklifin kabul edilmesinin sonuçları, uzlaşma teklifinin sonuçları, uzlaşmanın sonuçları neler olduğu gibi hususlar yer almaktadır.
https://1.bp.blogspot.com/-M1GCREks8O0/XTTl4Ha2L3I/AAAAAAAAB9A/w5r9i4-T7IcLUjAaLRBme4nADP3Ng2fbgCPcBGAYYCw/s320/JudBRoll.webp
https://1.bp.blogspot.com/-M1GCREks8O0/XTTl4Ha2L3I/AAAAAAAAB9A/w5r9i4-T7IcLUjAaLRBme4nADP3Ng2fbgCPcBGAYYCw/s72-c/JudBRoll.webp
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk
https://www.duranhukuk.com/2017/04/uzlastrma-nedir-hangi-sartlarda-yaplr.html
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/2017/04/uzlastrma-nedir-hangi-sartlarda-yaplr.html
true
4647125434886118247
UTF-8
Tüm gönderiler Yüklendi Herhangi bir Gönderi Yok Tümünü Gör Devamını Oku Cevap Ver Cevabı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa Sayfalar Makaleler Tümünü Gör Sizin İçin Tavsiye Edilenler Kategori Arşiv Arama Tüm Makaleleler Sayfa Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şub Mart Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Hemen Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha fazla Takipçiler Takip et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
/*! hız için eklenti */