Takibi Şikayete Bağlı Suçlar

Şikayete tabi suçlar ,şikayet süresi,Şikayete tabi suçlar,şikayette zaman aşımı süresi gibi hususlar yer almaktadır

Takibi Şikayete Bağlı Suçlar


Şikayete bağlı suçlar bir suç hakkında soruşturma ya da kovuşturma yapılabilmesi için şikayet edilme ön koşulunun arandığı suçlardır. Bu suçlarda şikayet hakkı  suçtan zarar görene aittir. Bu tür suçlarda şikayet ön şartı gerçekleşmeden savcılık tarafından re'sen soruşturma açılmaz fakat eğer bu husus gözetilmeden soruşturma açılmış ise savcılık tarafından soruşturma ya da kovuşturma aşamasında re'sen durma kararı verilmez kovuşturma şikayet hakkı bulunan kimse açıkça şikayetten vazgeçmedikçe kovuşturmaya devam olunur. 
İlgili madde
(7) Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikayete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikayetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur. (1) CMK 158  

Kimler Şikayete edebilir. 


Şikayete tabi suçlarda şikayet hakkı bulunanlar suçtan zarar görenlerdir. Bununla birlikte suçtan zarar gören çocuksa ya da ayırt etme gücünden yoksa şikayet hakkı çocuk üzerinde velisi ya da servisinindir. 


Şikayet Nereye Yapılır


Bir suçla ilgili olarak suçtan zarar gördüğünü iddia eden şahıs  bulunduğu yerdeki savcılıklara kolluk kuvvetlerine  valilik ya da kaymakamlıklara suç duyurunda  ihbar ya da şikayetlerde bulunabilir. Valilik ya da savcılığa bildirilen suçlar savcılıklara gönderilir. 

Şikayete bağlı suçlarda Şikayet Süresi Nedir. 


Şikayete tabi suçlarda  şikayet hakkı bulunan  suçtan zarar görenin  suçu ve suçlunun kim olduğunu öğrendikten sonra 6 ay sonrasına kadar şirket edebilir. Burada karıştırılan ilk husus bulunmaktadır. İlk şikayet edebilmek için suçu ve suçlunun kim olduğunu bilme şartı bulunmamaktadır. Örneğin Kayseri'de yaşayan A şahsının  sabah kalktığında arabasının camlarının kırıldığını gördüğü olayda burada zarar giren A şahsı arabasına kimin zarar verdiğini bilmemektedir. Lakin şikayet etme hakkı bulunmaktadır. burada suçlunun kim olduğunun bilinmesi şikayet hakkının başlangıcı değil şikayet süresinin işlemeye başlamasına engel olmaktadır. Örneğimiz üzerinden gidecek olursak  Bir gün sonra A şahsı arabasına zarar verenin şahsın B şahsı olduğunu kameralardan öğrendiği durumda artık şikayet süresi işlemeye başlayacaktır. Yani suçluyu da öğrendikten sonra  6 ay geçtikten sonra şikayet hakkını kaybetmektedir. 

Yani A şahsı 01.01.2019 tarihinde arabasının camlarının kırıldığı olayda  suçlunun kim olduğunu 01.06.2019 tarihinde öğrendiğinde  şikayet hakkı 01.01.2020 de biter ya da suçlunun 5 yıl sonra 01.01.2024 yılında öğrendiği durumda dahi şikayet süresi işlemeye başlamamış olacak bu süreden itibaren 6 aylık süre işlemeye başlayacak ve 01.06.2024 de  sona erecektir. Fakat bu şahıs suçlunun kim olduğunu bilmediği durumda suçun işlendiği 01.01.2019 tarihinden itibaren şikayet hakkı bulunmaktadır. Burada üst sınır olarak TCK md. 66’da düzenlenen dava zaman aşımı süresi içinde yapılmalıdır. En hafif suçlar için TCK md. 66’ya göre belirlenen dava zaman aşımı süresi 8 yıldır.Doğal olarak genel şikayet süresi dava zaman aşımından fazla olamayacağı için 8 yıl içinde şikayette bulunulmalıdır.

Şikayetten Vazgeçebilir miyim ?


Soruşturma ve kovuşturma aşamasında hüküm kesinleşinceye kadar müşteki ya da katılanın şikayetten vazgeçme hakkı vardır. Hüküm kesinleştikten sonra şikayetten vazgeçilemez. 

Şikayete tabi olan suçlar  


 1. Basit kasten adam yaralama (m. 86/2).
 2. TCK md. 86/2 kapsamında kalan kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi (m. 88).
 3. Taksirle yaralama suçu (m. 89/1-2-3-4). Bilinçli taksirle TCK 89/1 çerçevesinde işlenen yaralama suçu şikayete tabidir, ancak diğer fıkralar için şikayete bağlı değildir.
 4. Cinsel saldırı suçu (m. 102/1 ve 102/2-ikinci cümle).
 5. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu (m.104/1).
 6. Cinsel taciz suçu (m. 105/1).
 7. Tehdit suçu (m. 106/1 ikinci cümle).
 8. Konut dokunulmazlığını ihlal Suçu (m. 116/1-2-4).
 9. İş ve çalışma hürriyetini ihlal suçu (m.117/1).
 10. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu (m. 123/1).
 11. Hakaret Suçu (m. 125/1, 2, 3). Kamu görevlisine karşı görevinden İşlenen hakaret suçu veya cumhurbaşkanına hakaret suçu şikayete tabi değildir.
 12. Kişinin hatırasına hakaret suçu (m. 130/1,2). Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hatırasına hakaret suçunun takibi şikayete bağlı değildir.
 13. Haberleşmenin gizliliğini ihlal Suçu (m. 132/1, 2, 3).
 14. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu (m. 133/1, 2, 3).
 15. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (m. 134/1, 2).
 16. Hırsızlık Suçu (m. 141) ve nitelikli hırsızlık suçu (m. 142/1, 2, 3) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlı suçlardandır. Diğer tüm hallerin takibi şikayete tabi değildir, resen kovuşturulur. Hırsızlık suçlarında daha az cezayı gerektiren haller de şikayete tabidir (m. 144/1).
 17. Kullanma hırsızlığı suçu (m. 146/1).
 18. Mala zarar verme suçu (m. 151/1, 2). Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri de (m. 152/1,2) TCK md. 167/2’de belirtilen kişilerin zararına işlendiği takdirde de takibi şikayete tabi suçlardandır.
 19. İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçu TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır (m. 153/1).
 20. Hakkı olmayan yere tecavüz suçu (m.154/1,2,3)TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır.
 21. Güveni kötüye kullanma suçu (m. 155/1).
 22. Bedelsiz senedi kullanma suçu (m.156/1).
 23. Dolandırıcılık suçu (m. 157/1) ve Nitelikli dolandırıcılık suçunun (m. 158/1,2) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenmesi halinde takibi şikayete bağlıdır.
 24. Dolandırıcılıkta daha az cezayı gerektiren hal (m. 159/1).
 25. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu (m.160/1).
 26. Hileli iflas suçu (m. 161/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlı olan suçlardandır.
 27. Taksirli iflas suçu (m. 162/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse, takibi şikayete tabi olan suçlardandır.
 28. Karşılıksız yararlanma suçu (TCK m.163/1-2) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır.
 29. Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi (m. 164/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır.
 30. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu (m.165/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır.
 31. Bilgi vermeme suçu (m. 166/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır.
 32. Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu (m. 209/1).
 33. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu (m. 233/1).
 34. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239/1-2-3).
 35. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu (madde 234/3).

COMMENTS

İbrahim DURAN
Ad

aile hukuku,29,Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Süreçleri,1,Avukatlık,1,Borçlar Hukuku,3,Ceza Hukuku,20,deneme,2,dilekçeler,4,Eşya Hukuku,2,Genel Bilgiler,4,Hukuk,85,İcra Hukuku,2,İnfaz hukuku,1,iş Hukuku,1,İş Hukuku,5,kayseri boşanma avukatı,2,Kişiler Hukuku,1,Medeni Hukuk,27,Miras Hukuku,1,Sigorta Hukuku,2,Ticaret Hukuku,2,Tüketici Hukuku,1,Usul Hukuku,9,Yargı kararları,1,Yargıtay Kararları,1,
ltr
item
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk: Takibi Şikayete Bağlı Suçlar
Takibi Şikayete Bağlı Suçlar
Şikayete tabi suçlar ,şikayet süresi,Şikayete tabi suçlar,şikayette zaman aşımı süresi gibi hususlar yer almaktadır
https://1.bp.blogspot.com/-M1GCREks8O0/XTTl4Ha2L3I/AAAAAAAAB9A/w5r9i4-T7IcLUjAaLRBme4nADP3Ng2fbgCPcBGAYYCw/s320/JudBRoll.webp
https://1.bp.blogspot.com/-M1GCREks8O0/XTTl4Ha2L3I/AAAAAAAAB9A/w5r9i4-T7IcLUjAaLRBme4nADP3Ng2fbgCPcBGAYYCw/s72-c/JudBRoll.webp
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk
https://www.duranhukuk.com/2019/05/takibi-sikayete-bagli-suclar.html
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/2019/05/takibi-sikayete-bagli-suclar.html
true
4647125434886118247
UTF-8
Tüm gönderiler Yüklendi Herhangi bir Gönderi Yok Tümünü Gör Devamını Oku Cevap Ver Cevabı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa Sayfalar Makaleler Tümünü Gör Sizin İçin Tavsiye Edilenler Kategori Arşiv Arama Tüm Makaleleler Sayfa Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şub Mart Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Hemen Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha fazla Takipçiler Takip et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
/*! hız için eklenti */