Avukat Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim

Avukat seçerken nelere dikkat etmeliyim? Avukatta bulunması gereken özellikler,Avukatlık Ücreti Hemen mi Ödenmeli,gibi hususlar yer almaktadır.


Avukat seçerken nelere dikkat etmeliyim?
Avukatta bulunması gereken özellikler
Avukat seçerken Dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir. 
Fiyat Avukat Seçiminde Önemli midir
Branş avukatı mı seçmeliyim 
Birden fazla avukat seçmek faydalı olur mu 
En az Kaç yıllık Avukat Seçmeliyim
Hangi illerdeki Avukat İyi olur
Avukatlıkta Cinsiyet Önemli Mi?
Avukat ortaklığı seçmem faydama olur mu
Avukatlık Ücreti Hemen mi Ödenmeli
Dava ve mahkeme masraflarını kim ödemeli 
Avukat görüşmelere yüz yüze mi telefonla mı olmalı 
Ceza evindeki müvekkille görüşmeli mi
Avukatım ilgilenmiyor neden olabilir 
Avukatım karşı tarafla görüşebilir mi ?
Gibi hususlar yer almaktadır.

Avukat arıyorum ne yapmam gerektiğini bilmiyorum

Maalesef ki ülkemizde   vatandaşların gerek adalet sistemine erişimleri gerekse de bu konuda ki bilgi ve tecrübe eksikliklerinden kaynaklı   başlarına adli bir vakıa denk geldiğinde ne yapacaklarını bilmemeleri veya sonrasında avukat tutmaları ve süreç yönetimlerinde bir takım eksiklikler ve mağduriyetler oluşmaktadır. Bu yazımızda A dan Z ye avukat seçimi  ,avukatta bulunması gereken özellikler,ceza evi görüşmeleri,avukatlarla yaşanabilecek sıkıntı ve problemler, Avukatlık ücretinin belirlemesi dair normal bir vatandaşın avukat seçimi ile ilgili merak ettiği her türlü hususu bu makalemizde cevaplandırmaya çalıştık. 

Adıma açılmış dava Var Avukat tutmam Gerekiyor mu ?

öncelikli olarak bazına bir iş geldi dava açmak istiyorsanız yahut adresinize tebligat geldiyse yahut dava dilekçesi tebliğ edildi yahut e devlette adınıza açılmış bir dava gördüyseniz.Bu durumda vakit kaybetmeden bir avukatla görüşmeniz ve o konuda avukat tutulup tutulmaması gerektiği konusunda da uzman bir avukattan bilgi almanız gerekmektedir. Çünkü bir dava ya da hukuki ihtilafla ilgili olarak  avukat tutulup tutulmaması gerektiğine de ancak bir avukat karar verebilir. 

Burada avukatın tutulup tutulmayacağı gerek dosya akıbetinin değiştirilmesinin hukuken mümkün olmaması gerek sürelerin kaçırılmış olması gerekse de esas hakkında davanın kaybedilecek olmasından dolayı avukatlarca davanın kaybedileceği ve bu sebeple alınmaması söz konusu olabilir. Çünkü  dava kaybetmek de avukat için itibar kaybıdır. Bu nedenle yukarıda sebeplerin olduğu durumlarda avukatlar dosyanızı almaktan kaçınabilir. 

Bir avukatla görüşüp adınıza açılmış bir davada avukat tutmanız gerektiği konusunda bir tavsiye aldıysanız aşağıdaki kriterlere göre avukat seçmeniz sizin faydanıza olacaktır. 

Avukatta bulunması gereken özellikler

Avukat Hırslı Olmalıdır


Avukatlık bir süreç ve müvekkilini haklarının korunması amacıyla yürütülen bir iştir. Bu bakımdan alelade bir iş gibi değil sürecin balından sonuna aynı azimle yürütülmesi gereken pes edilmemesi gereken bir müessesedir. Bu hırs ve azim sürecin sonuna kadar devam etmelidir. Örneğin açılmış bir çok davanın kaybedilmesi durumunda dahi süreci tüm kanun yollarının tüketilmesine kadar devam ettirilmeli , yahut bir icra takibi yapılırken  tüm haciz yollarının denenmesi mevzuatın izin verdiği her yolun sonuna kadar gidilmesi müvekkilin haklarının savunması açısından başarıya ulaşılmasını sağlamakta en önemli özelliktir. İşlemlerin  yürütülmesi aşamasında  belli bir aşamaya gelen yahut pes edilen işler devam etmiş olsa kazanılacağı durumlarla çokça karşı karşı kalınmakta  piyasada bu şekilde mağdur  avukatın işlemleri yarım bırakması dolayısıyla mağdur olmuş onlarca müvekkil bulunmaktadır.. 
Avukatlık mesleğinin en önemli özelliği müvekkilin haklarının korunmasında sürecinin sonuna kadar aynı hırsta ve azimde her türlü  hukuki  çözümün sonuna kadar uygulanması pes edilmemesi o davanın kaybedilse bile  alternatif dava ve çözüm yöntemlerinin sonuna kadar denenmesidir. Hukukta çözümsüzlük yoktur. Bir hak mevzu bahisse o hakkın  alınması için sonuna kadar uğraşılmalıdır. Bu aşamada gerek AYİM hatta Avrupa insan hakları Mahkemesine kadar olan süreçler dahi denenmelidir. 

Konusunda Uzman Olmalıdır

Avukatlık mesleğinin en önemli ikinci özelliği  alanında uzman olmasıdır. Açılacak dava türlerine göre uzmanlık değişmekle birlikte avukatın bu konuda birden çok kaynakta kendini geliştirmiş olması   bu konuda yargı kararlarını değişen mevzuatı sürekli anlamda takip etmiş olması çok önemlidir. 
Örneğin kazanılacak bir davada değişen bir mevzuat  müvekkilin baştan kaybedilecek bir davada yıllarca uğraşması ve emek zaman ve nakit kaybı anlamına gelecek yahut  bir yargı içtihadıyla  müvekkilin hakkının alınmasının mümkün hale gelindiğinin avukat nezdinden bilinememesi durumunda bu davanın takip edilmemesi yahut açılmaması durumunda müvekkilin bu hakkının alamayacak olması gibi gibi durumlar olacaktır. Hukuk ve avukatlık bilgi işidir. Bilgi zamanımızın en önemli hazinesidir. 

Gerek usul gerekse esas açısından bilgi hayati önemi vardır. Esas açısından haklı olan bir davada usulde hatan yapan bir avukatın açığının yakalanması durumunda o dava kazanılacak müvekkilin menfaatine sonuç alınacaktır. Özellikle özel hukuk uyuşmazlıklarında usul ve avukatın usul bilgisi çok önemlidir. 
Değişen mevzuatla birlikte özel hukukta uyuşmazlıkların avukatla takip edilmesi  daha da çok önem kazanmıştır. Delillerin sunulması ıslah tanık  bilirkişi itiraz isticvap gibi onlarca müessesini uygulanması anacak avukat marifetiyle mümkün olmaktadır. Davların hem avukat marifetiyle takip edilmesi hem de konusunda uzman olması hayati öneme sahiptir. 

Avukat Tecrübeli Olmalıdır.

Avukatın tecrübesi avukatta olması gereken en önemli 3. özelliktir. Bize göre tecrübe uzmanlıktan sonraki en önemli özelliktir. Çünkü  tecrübe zaten uzmanlık için şarttır. Bir avukat tecrübe kazanmadan  o konuda uzmanlaşması kendini geliştirmesi mümkündür. Hırslı kendini geliştiren bir kaç yıllık avukat  120-30 yıllık avukatlardan daha bilgili olabilmekte ve onlara karşı dava kazanması mümkün olabilmektedir. Bu bakımdan önce uzmanlık sonra tecrübe gelmektedir. Tecrübe bir avukatlıkta aynı zamanda olgunluğu getirmektedir. Tecrübe bir davanın sürecinini yönetilmesi kendi müvekkilinin tanınması karşı tarafla irtibat ve iletişimin sağlanmasında kadar bir çok süreçte avukatın birikiminin ortaya koyacağından süreç yönetiminde ortaya çıkacaktır.

Tecrübe öncelikle avukatın kendi müvekkiliyle olan münasebetini düzenlemektedir. Örneğin bazı müvekkiller telefonda iletişim yeterli olurken bazıları için yüz yüze iletişim gerekmektedir. Bazı müvekkiller psikolojik açıdan rahatlama isterlerken bazıları hukuki terminolojiye ihtiyaç duymaktadır.


Karşı taraf için ise bazen hırslı ve sonuna kadar gitmek sonuç verirken bazen uzlaşmacı ve anlaşmacı olmak sonuç vermektedir Tüm bu süreç yönetimi avukatın o işten istenilen sonuca en yakın neticeyi alması için  gereken en önemli özellik kesinlikle tecrübedir.Bu bakımdan tecrübe de bir avukatta olması gereken en önemli üçüncü özelliktir. 


Sağlam Bir Ekibi Olmalıdır

Bir davanın yürütülmesi sadece bir avukatın olmasıyla bitmemektedir. Bazen bir katibe bazen birden fazla avukata ihtiyaç duyula bilmektedir. Avukatların şehir dışı duruşmaları olabilmekte yahut icra işlemleri için katip olması gerekmektedir. Tüm buna benzer durumlar için bir hukuk bürosunda sekreterden icra katibine stajyerden  çalışan avukata kadar veya ortaklığa kadar sağlam bir ekibin bulunması müvekkilin haklarının korunması açısından  önemli bir kriterdir. 

Dürüst Olmalıdır.

Avukatlık genelde çok yalancı bir meslek olarak bilinmekle birlikte avukat müvekkil gizliliği ve tarafların birbirine güvenebilmesi açısından müvekkil ile avukatın birbirine şeffaf olması çok önemlidir. Bir davanın  kazanılması bir ceza davasında hayati ödeme sahip bir bilginin gizlenmesi davanın kaybedilmesi anlamına gelebilecektir. Bu bakımdan gerek müvekkil gerekse de avukatın dürüst olması gerekmektedir. 

Günümüzde bir çok avukat tarafından gereksiz ve fazlaca ümit verilmesi görülmektedir.  beraat alınması mümkün olmayan bir ceza davasında müvekkiline beraat vaadedilmesinden kazanılması mümkün görülmeyen yahut miktar anlamında çok ciddi tazminatların alınacağının söylenmesine kadar maalesef ki piyasada  müvekkillerini doğru bilgilendirmeyen ve dürüst davranmayan avukatlar bulunmaktadır. Müvekkile baştan dürüst davranılması olacakları müvekkille baştan paylaşılması hem insanilik hem de meslek görevidir. Avukatlık umut tacirliği değildir. Kısa vadede  büyük olmayacak umutlar vaat edilmesi meslek açısından kazançlı olsa da sonraki süreçte kesinlikle o avukat için zararlı olacaktır. 

İletişim Kabiliyeti Güçlü Olmalıdır.

Avukatlık sürecin başlanmasından sonuçlanmasına kadar iletişimin üst düzeyde olduğu bir meslektir. Bu bakımdan iletişim in sürecin her aşamasında korunması elzemdir. Bırakın karşı tarafla kendi müvekkilleriyle kavga eden müvekkillerin bulunduğu bir devirde avukatın gerek karşı tarafla ilişkileri ve olayı çözme kabiliyeti gerekse  kendi müvekkilleriyle iletişimi koruması ve olayları çözme kabiliyeti avukatlıktaki  olmazsa olmaz bir özelliktir. Avukat önce kendi müvekkilini ikna edebilmelidir. Avukat ifade ettiğine kendisi inanmalı ki karşısındakinin , Bunların olması için de iletişimi güçlü bir avukat olmalıdır.

Anlaşmacı Olmalıdır.

En kötü anlaşma anlaşmazlıktan iyidir bakış açısından olunması avukatın temel kriteri olmalıdır. 
Çünkü her dava kazanılmaz avukat kazanılması mümkün olmadığını gördüğü davalarda karşı tarafla uzlaşma yoluna gitmeli  ve en az zararla  olayı neticelendirmelidir.

Yıkıcı Değil Yapıcı Olmalıdır. 

Avukat süreç yönetiminde sürekli yapıcı olmalı gerekse tarafların uzlaşmasına bile sebep olmalıdır. Çünkü temel esas tarafların anlaşmalarıdır. Taraflar anlaştığı sürece ortada sorun kalmamaktadır. Süreç yönetiminde gerek müvekkille bir takım sıkıntıların yaşanması gerekse de karşı tarafla sıkıntıların yaşanması mümkündür. Avukatın aynı zamanda bir arabulucu gibi davranması  tarafları gerekirse bir araya getirmesi  olayın çözüme katkıda bulunmaya çalışması son çare olarak müvekkilin talepleri doğrultusunda adım atması olayları ve süreci çok daha hızlı ve sonuca götürecektir.


Sonuç Odaklı Olmalıdır.

Avukatın amacı sürecin başından sonuca istenilen sonucu almaktır. bazen müvekkiller belli taleplerle gelmektedir. Burada Talepler iyi dinlenilmeli müvekkilin istediği netice almaları yahut 
. Bazen müvekkilin istediği sonuç talebinden bağımsız  olabilmekte yahut bu talepten ya da istenilen durumdan farklı şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır. Bu durumda avukat müvekkilin istediğinden başka bir yöntemle o sonuca ulaşmayı teklif etmelidir. Müvekkil hangi dava açılacağını bilmez üstünkörü bilgilerle avukata yönlendirmede bulunabilir bu durumda avukat durumu iyi analiz etmeli ve daha iyi çözüm yöntemleri varsa onları müvekkile teklif etmelidir. 

Peki Avukat Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Konunuz hakkında iyi araştırma yapabilen bir avukatı tercih edin.

Hukukun konuları o kadar değişik ve o kadar geniştir ki normal bir insanın çoğu sorunuzu anında cevaplandırabilmesi mümkün olmayabilir. Bu nedenle düzgün ve güncel araştırma yapabilen bir avukatla çalışmanız hayati önem arz eder.
.

Muhakkak karakterinize uygun bir avukat seçin.

 Müvekkillerin mizaçlarına uygun avukat seçimi önemlidir. Bazı kişiler fevri bazıları hırslı bazıları sakindir. Avukatlar da öyledir. Bazı davalar uzun  sürmekte bazı davalar çetrefilli olmakta bazı davalar  çok ciddi sıkıntılar çıkmakta kavga gürültüler olmaktadır. Sorunun ve karakterinizin tespiti yaptıktan sonra karakterinize uygun avukatı seçmeniz sonrasında o mesele ile ilgili sizin sıkıntıya girmenizi engellemekte sağlıklı sonuç almanızı sağlamaktadır. . Eğer avukatınızla anlaşamıyorsanız neredeyse kötü bir evlilik yapmış kadar sıkıntı yaşarsınız. Zaten adliyede takip edilen davaların tarafları ve vekillerine bir göz atınca 3 aşağı 5 yukarı herkesin kendi meşrebine göre bir avukat seçtiği anlaşılır. Eğer ilk kez dava açacaksanız ve hiç bir avukatı tanımıyorsanız biraz dolaşıp sizinle iyi iletişim kurabilen biri ile anlaşmanız sizin  menfaatinize olacaktır.
.

Ucuz veya pahalı avukattan hangisini seçmem gerekir?

Siz nasıl avukatı seçiyorsanız avukat da sizi seçer.

Her şeyden önce ucuz etin yahnisi yenmez deyimini hatırlatalım ve Avukatlık hizmetinin yıllara sari bir iş olduğunu düşününce gerçekten de çok da ucuz alınamaması gerektiğini anlayacaktır. Piyasada fiyat araştırması yapıldıktan sonra özellikle ortalamanın altında olan avukatlar  çalışılmasının ileride sıkıntı olacağı kesindir. Avukatlar bilgilerimin ve tecrübelerini karşılığını ücretlendirirler. Bir avukat sizden düşük bir ücret istiyorsa bilin ki o avukat bilgisinin o kadar edeceğini düşünüyordur. Bu bakımdan bilgisi  az olduğunu düşünen avukatın davalarda sizi temsil etmesin ilerde müvekkil açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı açıktır. 

Bununla birlikte Sizden fahiş bir ücret isteyen avukat belki de sizinle anlaşamayacağını düşünüp çok yüksek bir ücret söylemiş de olabilir. Veya piyasada pahalı bir avukat olarak bilinen bir kişi sizin işinizi rahatlıkla yapabileceğini düşünüp avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden iş kabul edebilir. Sizin şüphelenmeye başlamanız gereken ucuzluk baremi asgari ücretten tarifesi olmalıdır. Avukatların avukatlık asgari ücret tarifesinden aşağıda iş kabul etmesi yasaktır. Avukatın, listeden aşağı iş kabul etmesini çeşitli sebepleri olabilir ve bunlar sizin davanızı da etkileyebilir. Davanızda o avukat ilgilenmeyebilir. Verilen emek zaman ve masraf da boşuna gidebilir. 
.

Avukatın ofisinin kalabalık olması, ofis dekorunun süslü olması vs şeyler iş kalitesinin etkiler mi?

Bir avukatın zengin olması ofisi süslü olması  o avukatın çok kazandığına işaret edebilse de mütevazi bir büroda çok iyi çalışan avukat da olabilir. Avukat seçme kriteri olarak kesinlikle hukuk bürosunun süslü olması gösterişli olması  gibi kriterlere girilmemeli Tam tersi  sırf gösteriş ve müvekkil etkileme çabası ile yapılmış gösterişli büroların arka planda bilgi tecrübe ve uzmanlığı  olmadığı etkileme çabası olarak görülmesi gerekmektedir. Gerçek bilgi birikim uzmanlık avukatla görüşme neticesinde karar vereceğiniz bir durumdur. Kalabalık bir ofise dava verdiğinizde duruşmalara tabelada adı geçen tüm avukatların heyet gibi gireceğini mi düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Ofis ortaklarından bir tanesi veya maaşlı çalışan avukatlardan müsait olan hangisiyse o davanıza girer.

Ofisin dekorunun güzel olması vs şeyler kişilerin işine verdiği önemi gösterse de tek göz iş hanı odalarında iş yürüten nice mükemmel bilgi donanımına sahip avukat vardır. Kimi avukat o kadar tutulur ki ofisine tabela bile asmaz. Dekora, süse değil hukuki sorununuzla ilgili konulara odaklanmanızı tavsiye ederim.
Kimi müvekkil ofisin kalabalık olmasından etkilenir. Bu kalabalık kimi durumlarda işe yarasa da bazı durumlarda aleyhinize olur. Kalabalık ofis, sizin, kimsenin duymasını istemediğiniz ceza davanızın veya ihanetle ilgili açık saçık belgeler içeren bir boşanma davanızın da aynı kalabalığın elinden geçeceğinin delilidir. Davanızın türüne göre etkilendiğiniz şeyleri birer kez daha düşünün.
.

Avukat davamı %100 kazanacağını söyledi, garanti veren bir avukatı mı tercih etmeliyim?

Hiç bir hukuki uyuşmazlıkta bir avukatın %100 garanti verilemeyeceğini   Müvekkillerin bilmesi gerekmekte bu şekilde vaat veriliyorsa etkileme çabası olduğu anlaşılmaktadır. 

Tam aksine garanti veren bir avukata kuşkuyla yaklaşmanız gerekir. Avukatların dava sonucuyla ilgili garanti vermeleri yasaktır. Kanunlar ve içtihatlar sürekli değişirken, dava gidişatında iddianızı çürütebilecek deliller ileri sürülebilecekken kimse lehinize garanti veremez.
Diyelim ki takip edilmesi durumunda  gereksiz güvenin boşa çıkması durumunda müvekkilin avukata karşı yapabileceği hiç bir durum yoktur.Bu sebeple baştan bu tarz vaadlerle kanmadan hukuki aydınlatılma ile hareket edilmesi gerekmektedir. 

Çok çakal bir avukat arıyorum hakkımı ancak o savunabilir

Müvekkiller piyasada harıl harıl “çok çakal avukat”, “çok piç avukat”, “mafya avukatı” şeklinde tanınan kişileri araştırıyor.  Maalesef bu şekilde avukata seçimi de kişileri yanılgıya düşürecek  müvekkillerin mağdur olmasına sebebiyet verecektir. Avukatlıkta vicdan muhasebesi önemli olup  ilerde kendi müvekkiline karşı da aynı hassasiyetin sürdürülmesi gerekmektedir. Bu şekilde fevri davranan bir avukatla davanın kaybedilmesi durumunda hak kaybının yaşanılması muhtemeldir. 

avukat ararken esas alınması gereken kriter avukatın dürüstlüğüdür. Bu ancak tarafların konuşması bir araya gelmesi ve zamanla olabilecektir. 

Fiyat Avukat Seçiminde Önemli midir

Evet kesinlikle önemlidir. Çünkü avukatlar bilgilerinin karşılığında ücret alırlar .Avukat seçiminde temel kriteriniz asgari ücretin altında olmamak kaydıyla avukatla olan münasebetiniz noktasında mutabık kalınan avukatla anlaşmaktır. Kesinlikle Çok ucuz  yahut çok fahiş fiyata ücret teklif eden avukatla anlamamız  sizin menfaatinize olacaktır. Piyasada ortalama davalar için belirlenen miktarlar belirlidir. Bu rakamların çok altında yahut çok üstünde  rakamlar ya aşırı iş almış olmak için yahut bilgi birikimini o miktara uygun gören yahut çok sayıda müvekkili olup reklam yapmış bu sebeple yüksek çeken avukattır. Bu bakımdan iki kesimden de de uzak durulması lehinize olacaktır. 

Avukat seçerken belli Branş avukatı mı seçmeliyim 

Avukatlıkta mevzuatımıza göre branşlaşma ve uzmanlaşma bulunmamakla birlikte avukatlar kendi aralarında belli davalarda iş alarak ve o davalarda uzmanlaşarak kendilerini ceza boşanma ticaret icra gibi avukatlar olarak nitelendirmektedir. Her ne adar hukukumuzda branşlaşma olmasa da   avukat seçerken o konuda kendini geliştirmiş avukat seçmek  o davayla ilgili bir çok alternatif sonuç görmüş bir avukatla çalışmak müvekkilin her türlü lehine olacaktır. 

Birden fazla avukat seçmek faydalı olur mu 

Genellikle bir tavsiye edilmeyen bir durumdur. Çünkü bir davada bir avukatın yapacağı iş ile birden fazla avukatın yapacağı iş değişmemektedir. Bununla birlikte birden fazla avukatla çalışılması maddi külfet olacak ilerde sorumluluk boyutunda ise belirsizliğe neden olacaktır. Avukatların bir dosyada çalışması iş bölümü açısından sıkıntı olacak hatta bazen bir avukatın bulunması diğer avukatı rehavete düşürebilecektir. tüm bu sebeplerle biz bir işle ilgili olarak bir avukatla yahut avukat ortaklığıyla çalışılması daha uygun olacağı kanaatindeyiz. 

En az Kaç yıllık Avukat Seçmeliyim

Avukat seçerken tecrübenin çok önemli olduğunu  yukarıda bahsetmiştik bu bağlamada avukatın ne kadar süredir bir işi yaptığı da tecrübe açısından önemli olmaktadır. Yapılan işe göre değişmekle birlikte  tabi ki konusunda uzman kendini geliştirmiş bir avukatları istisna tutarak 5 yıl ve üstündeki avukatların hem dava mahkeme tecrübesi hem müvekkil ilişkileri hem de dava çeşitliliği açısından ideal tecrübede olacağını söylemek mümkündür. 

Hangi illerdeki Avukat İyi olur

Genel olarak  belli illerdeki avukatlar daha iyi oluyor gibi bir kanaat söylemek zordur. Çünkü her avukat kendi içerisinde belli davaları almakta ve bu davalarla haşir neşir olmaktadır. Ama illere göre dava çeşitlilikleri değişmektedir Örneğin Kayseri'de Deniz hukuku davası olmadığından deniz ticareti konusunda uzman avukat bulamak zor  olacaktır. Aynı şekilde Kayseri'de de boşanma ticaret konularında uzman avukat bulmak  mümkündür.

Avukatlıkta Cinsiyet Önemli Mi?

Avukatlıkta yaş cinsiyet ırk  etkin köken gibi hususlar kesinlikle önemli olmayıp tek gerçek kriter avukat bilgi birikimi ve tecrübesidir. 

Avukat ortaklığı seçmem faydama olur mu 

Genel olarak avukat yahut avukat ortaklığı seçmeliyim gibi genel bir konu doğru olmamakla birlikte ekip halinde çalışılması işlerin daha düzenli ilerlemesi iletişimin sağlıklı kurulması açısından hayati öneme sahiptir. 

Avukatlık Ücreti Hemen mi Ödenmeli

Tarafların anlaşması üzerine Avukatlık ücreti hakkı doğmaktadır. Bu ücretli tarafların anlaşması üzerine taksitle yahut tek seferde ödenebilir. Ama kanunen bu hak tarafların yazılı yahut sözlü olarak anlaşması üzerine doğmamaktadır. Burada işlemlerin uzun sürmesi yahut hemen bitmesi önemli yahut dilekçelerin yazılıp yazılmaması gibi hususlar önemli değildir. Avukatlık ücreti asgari tutarın altında olmamak kaydıyla belirlenir Avukatlık ücreti avukatın bağlı bulunduğu baroya göre belirlenmektedir. Örneğin Kayseri'de boşanma avukatı için 12.000,00 Tl tavsiye edilen fiyat  olmakla birlikte Ankara'da 8300,00 Tl  yani avukatlık ücretleri ilden ile ve avukattan avukata  değişmekte ve tarafından asgari tutarın altında olmamak kaydıyla  avukat tarafından serbestçe belirlenebilir

Dava ve mahkeme masraflarını kim ödemeli 

Mahkeme harç ve giderleri avukat tarafından  karşılanması yasak olup kesinlikle müvekkil tarafından karşılanmalıdır. 

Avukat görüşmelere yüz yüze mi telefonla mı olmalı 

Bu arada işin durumuna göre değişmekle birlikte bazı durumlarda telefonla görüşmek yeterli olurken  bazı durumlarda da yüz yüze görüşülmesi gerekmektedir. Avukat iş yapılırken sık boğaz edilmemelidir Çünkü bir dava yaklaşık 1-2 yıl sürebilmektedir. Davların Duruşmaları, işlemleri, dilekçeleri vs ciddi iş yoğunluğu getirmektedir. Avukat da mümkün olduğunca müvekkilini bilgilendirmelidir. ve Süreç iki tarafında karşılıklı anlayışıyla sürdürülmelidir. 

Ceza evindeki müvekkille görüşmeli mi


Avukat ceza evindeki müvekkili ile iletişim halinde olmalı dava ile gelişmeleri ve bilgileri için ceza evine gidip müvekkili ile görüşme gerçekleştirmelidir. Bu arada sıkça karşılaşılan avukat ceza evinde müvekkilimle az görüşüyor gibi şikayetler olabilmektedir. Avukatın iş haricinde müvekkille ceza evinde görüşülmesi zorunluluğu bulunmamaktadır bu bakımdan buna benzer şikayetler yersizdir. Dediğimiz gibi  yürütülen dava ile ilgili gelişmelerde cezaevi görüşmeleri yapılması gerekmekte onun dışında avukat müvekkil görüşmesi tarafların iradesine bağlı olmaktadır. 

Avukatım Dosyayla  ilgilenmiyor neden olabilir 


Bunun birden fazla sebebi olabilir. Anlaşılan ücretin avukata yeterli gelmemesi veya avukatın o işlemle ilgili istenilen sonucu alamayacak olacağının hissedilmesi yahut  müvekkil yoğunluğundan vakit bulunamaması gibi bir çok neden olabilir. Bu nedenlerle dahi olsa avukat dosyayı ihmal etmesi yahut iletişimini koparması tasvip edilememekle birlikte tarafların ikili diyalogla bu durumu çözmeleri  gerekmektedir. 

Avukatım karşı tarafla görüşebilir mi ?

Avukat müvekkilinin bilgisi dahilinde karşı tarafla görüşebilir uzlaşma ve arabuluculuk faaliyeti yürütülebilir. tarafları bir araya getirebilir. 


COMMENTS

İbrahim DURAN
Ad

aile hukuku,30,Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Süreçleri,1,Avukatlık,1,Borçlar Hukuku,4,Ceza Hukuku,23,deneme,2,dilekçeler,4,Eşya Hukuku,2,Genel Bilgiler,4,Hukuk,91,İcra Hukuku,3,İnfaz hukuku,1,iş Hukuku,1,İş Hukuku,5,kayseri boşanma avukatı,2,Kişiler Hukuku,1,Medeni Hukuk,27,Miras Hukuku,1,Sigorta Hukuku,2,Ticaret Hukuku,2,Tüketici Hukuku,1,Usul Hukuku,9,Yargı kararları,1,Yargıtay Kararları,1,
ltr
item
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk: Avukat Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim
Avukat Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim
Avukat seçerken nelere dikkat etmeliyim? Avukatta bulunması gereken özellikler,Avukatlık Ücreti Hemen mi Ödenmeli,gibi hususlar yer almaktadır.
https://1.bp.blogspot.com/-Q8ZBdN_apfA/XoJqiWZNo3I/AAAAAAAACLM/eblTqEFAVLY0-hXIg_XnxQKuWany1REsACPcBGAYYCw/w370-h193/avukat.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-Q8ZBdN_apfA/XoJqiWZNo3I/AAAAAAAACLM/eblTqEFAVLY0-hXIg_XnxQKuWany1REsACPcBGAYYCw/s72-w370-c-h193/avukat.jpeg
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk
https://www.duranhukuk.com/2020/10/avukat-secerken-nelere-dikkat-etmeliyim.html
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/2020/10/avukat-secerken-nelere-dikkat-etmeliyim.html
true
4647125434886118247
UTF-8
Tüm gönderiler Yüklendi Herhangi bir Gönderi Yok Tümünü Gör Devamını Oku Cevap Ver Cevabı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa Sayfalar Makaleler Tümünü Gör Sizin İçin Tavsiye Edilenler Kategori Arşiv Arama Tüm Makaleleler Sayfa Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şub Mart Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Hemen Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha fazla Takipçiler Takip et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
/*! hız için eklenti */