Tüketiciler Haksız Cezai Şartlara bağlı mıdır

Düğün salonuna ödediğim kaporayı Geri alabilir miyim ? Sözleşmeden vazgeçmek istiyorum sözleme bedelini tamamını ödemeli miyim

Düğün salonuna ödediğim kaporayı Geri alabilir miyim ?

Sözleşmeden vazgeçmek istiyorum sözleme bedelini tamamını ödemeli miyim

Güzellik salonunun sözleşme yaptım hiç gitmedim vazgeçebilir miyim 

Aldığım hizmetten belli bir bedel ödeyerek vazgeçebileceğimi söylüyorlar Doğru mu

Tüketici sözleşmelerinde ceza şart geçerli mi

Güzellik salonuna paket seans anlaştım bir seans gittim tamamı mı   ödememi istedir. Ödemeli miyim ?

Satıcıya Kapora verdim vazgeçtim iadesini isteyebilir miyim ?

Yukarıda sartlarının hepsi  tek taraflı olarak tüketicilere külfet yükleyen ve  tüketici aleyhine olan haksız şartlardır. Bu haksız şartlar geçerli midir ?

Tüketiciler Haksız  cezai Şartlar bağlı mıdır


Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar tüketiciyi bağlamaz.

Hepimiz günlük hayatımızda alışveriş yapmakta gerek mağazalardan ürün almakta gerek kurslardan gerek özel ders gerek bina gerek araç almaktayız bazen güzellik merkezinde bazen de spor salonunda hizmet ve ürün almaktayız.

Günlük hayatımızda bu ve buna benzer ihtiyaçlarımızı giderirken hizmet sağlayıcıların  tüketici olarak bizlere sunmuş olduğu ürünleri alırken bir takım sözleşmeler ve şartlar sunulmakta ve bu sözleşmelerdeki maddeleri bazen okumadan bazen de anlamadan imzalamaktayız. Bunların bir kısmı tüketici aleyhine olurken haksız bir şekilde yükümlülük getirmekte bazıları ceza şartlar ve tazminatlar içermekte ve tüketiciyi mağdur etmektedir.
Burada TKHK'nun 5. maddesi tüketicilerin imdadına yetişmektedir.Yalnız bu maddenin uygulanması için mal ve hizmet sağlayıcı olması ve karşı tarafın da tüketici olması gerekmektedir. 

Peki Yapılan işlemin yahut alışverişin Tüketici  kanunu kapsamında olup olmadığı  karşı tarafın mal hizmet sağlayıcı  sizin de tüketici değerlendirilmeyeceği nasıl anlaşılır ?

hangi sözleşmelerin Tüketi kanunu kapsamında değerlendirileceği açık bir şekilde THK  3. maddesinde yazılmıştır buna göre 
TKHK m. 3/1-(l) hükmünde tüketici işleminin, “mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık .. "
Buna göre ticari mesleki amaçlarla hareket eden gerçek tüzel kişilerle bu hizmet yada malları ihtiyaçları için alan tüketiciler arasındaki sözleşmeleri tüketici sözlemeleri olarak geçmektedir. 

Örneğin bakkaldan ekmek alınması kuaförden saç tıraşı güzellik merkezinden lazer epilasyon , mağazadan elbise dershaneden kurs hizmeti, fotoğrafçıdan fotoğraf çekimi , özel hastaneden sağlık hizmeti, özel doktordan estetik ameliyat hizmeti, avukattan avukatlık hizmeti, mimara ev  tasarımı yaptırılması müteahhitten ev alınması gibi sosyal hayatımızdaki bir çok iş tüketici kanunu tabidir. 

Tüketici kanuna tabi olmayan  işlere örnek olarak müteahhitten olmayan ev alınması, spotçu olmayan birinden ikinci el telefon alınması , galerici olmayan birinden kendi aracını satan birinden araç alınması , gibi hizmetler ise tüketici kannua tabi değildir.  Bu sebeple buradaki haksız şartların geçersiz olmasına dair hükmün tüketici olmayanlarda uygulanması mümkün değildir. 

Peki Tüketici sözleşmelerindeki bu haksız şartlar ve Cezai Şartlar Geçerli Mi ?


Tüketici sözleşmelerindeki bu haksız ve cezai şartlar TKHK 'nun 5. maddesine göre geçersizdir. Ama bu haksız şartların geçersiz olması için bir takım şartlar vardır .

Tüketicilerin korunmasına yönelik TKHK kapsamında 5 . madde gereği haksız şartlar tüketicileri bağlamamaktadır. Buradaki amaç zayıf durumda olan ve tacir sayılmayan tüketicileri seri halde genel şartlar şeklinde tüketicilerin önüne getirilen ve bir anda okunmadan araştırmadan imzalanarak yükümlülük altına sokan genel işlem koşulları mahiyetindeki haksız şartların tüketici aleyhine mağduriyetinin önüne geçilmesidir.
TKHK'nun 5. maddesine göre
Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar
MADDE 5-
(1) Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır.
(2) Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.
...

5. madde ve devamına göre haksız şart olmasının şartları Madde 5 e göre 1 haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. 2. Genel İşlem şartlarım müzakere edilmeli ve tüketiciye değiştirme imkanı verilmeli yoksa bunlar da hükümsüzdür. 3 Bu maddeler açık ve anlaşılır olmalıdır. 4. bu maddeler birden çok anlama gelirse tüketicinin lehine yorumlanır.Bu şartları sağlayan tüketici sözleşmelerindeki şartlar hasız şart sayılacak ve kesin olarak hükümsüz olacaktır. ve bu haksız gerekse de cezai şartlar tüketicileri bu bağlamda tek taraflı olarak bağlamayacaktır. .


Ayrıca hangi hallerin haksız şart sayılacağına ilişkin olarak 29033 sayılı resmi gazetede yayınlanan  tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlara ilişkin yönetmeliğe göre 

Haksız şart sayılabilmesi için gerekli unsurlar


a) Tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilmesi,
b) Tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olması,
unsurlarının bir arada bulunması gerekir.

(2) Bir sözleşme şartının önceden hazırlanması ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketicinin sözleşmenin içeriğine etki edememesi durumunda, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

Yönetmeliğe göre aşağıdaki sayılan şartlar haksız şart olarak kabul edilir

Tüketiciyle kurulan sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Ancak sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur.

Aşağıdaki unsurları içeren yahut amaçlayan şartları bu yönetmeliğe göre haksız şart sayılır ve geçersizdir .


  • Sözleşmeyi düzenleyenin, sadece kendisi tarafından belirlenen koşullarda edimini ifa edeceği, buna karşılık tüketicinin her halde ifa ile yükümlü tutulduğu şartlar,

  • Tüketicinin sözleşmeyi kurmaktan veya ifa etmekten vazgeçmesi hallerinde sözleşmeyi düzenleyene tüketicinin kendisine ödediği bedeli muhafaza etme hakkı tanıyan, ancak sözleşmeyi düzenleyenin aynı türden davranışları için tüketiciye benzer bir tazminat hakkı tanımayan şartlar,

  • Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketicinin, orantısız biçimde yüksek bir tazminat ödemesini gerektiren şartlar,
Yukarıdaki gibi şartlar haksız şart sayılır  ve geçersizdir.

Sonuç olarak :

Tek taraflı olarak tüketici aleyhine olan haksız şartlar  cezai şartlar ve tüketicinini aleyhine olan şartlar  eğer siz tüketi karşı taraf da hizmet sağlayıcı ise TKHK 'nun 5 Maddesi Ve bu madde kapsamında çıkan yönetmelik gereği  KESİN HÜKÜMSÜZ yani GEÇERSİZDİR.

Tüketici olarak hakkınızın ihlal edildiği kanısındaysanız hukukçuya başvurmalısınız, Sonuç olarak hukuka aykırı olarak sözleşmede yer alsa bile tüketicilerin haksız şart- cezai şart ile bağlı  olmadığını söyleyebiliriz. 
Bu bağlamda bu ve buna benzer  durumlarla karşı karşıya kalınması durumunda öncelikli olarak tüketici avukatı yahut tüketici hukuku konusunda uzman bir avukatla görüşülmesi  yardım alınması fayda vardır. Tüketici işleminizin  bulunduğu ildeki  tüketiciler için tüketicinin ikamet ettiği yerdeki avukat örneğin kayseride ikamet ediyorsa kayseride  tüketici avukatıyla  görüşmesinde fayda olacaktır. 
haksız şart yahut biri de haksız şarttır. Bu anlamda haksızlık karşısında mahkemelerin yolunu tutmak ya da öncesinde avukatınız ile noter ihtarnamesi keşide ederek muhatabınızla anlaşmanız mümkündür.


COMMENTS

İbrahim DURAN
Ad

aile hukuku,30,Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Süreçleri,1,Avukatlık,1,Borçlar Hukuku,4,Ceza Hukuku,23,deneme,2,dilekçeler,4,Eşya Hukuku,2,Genel Bilgiler,4,Hukuk,91,İcra Hukuku,3,İnfaz hukuku,1,iş Hukuku,1,İş Hukuku,5,kayseri boşanma avukatı,2,Kişiler Hukuku,1,Medeni Hukuk,27,Miras Hukuku,1,Sigorta Hukuku,2,Ticaret Hukuku,2,Tüketici Hukuku,1,Usul Hukuku,9,Yargı kararları,1,Yargıtay Kararları,1,
ltr
item
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk: Tüketiciler Haksız Cezai Şartlara bağlı mıdır
Tüketiciler Haksız Cezai Şartlara bağlı mıdır
Düğün salonuna ödediğim kaporayı Geri alabilir miyim ? Sözleşmeden vazgeçmek istiyorum sözleme bedelini tamamını ödemeli miyim
https://1.bp.blogspot.com/-MniAZUg2Ex0/YD1xd5gsKZI/AAAAAAAAkLA/BOhnGtmlHcEmh3Db1gTCpjfSdRXXiTrlgCLcBGAsYHQ/w505-h284/tuketici-sikayet.webp
https://1.bp.blogspot.com/-MniAZUg2Ex0/YD1xd5gsKZI/AAAAAAAAkLA/BOhnGtmlHcEmh3Db1gTCpjfSdRXXiTrlgCLcBGAsYHQ/s72-w505-c-h284/tuketici-sikayet.webp
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk
https://www.duranhukuk.com/2021/03/tuketiciler-haksz-cezai-sartlarla-bagli.html
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/2021/03/tuketiciler-haksz-cezai-sartlarla-bagli.html
true
4647125434886118247
UTF-8
Tüm gönderiler Yüklendi Herhangi bir Gönderi Yok Tümünü Gör Devamını Oku Cevap Ver Cevabı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa Sayfalar Makaleler Tümünü Gör Sizin İçin Tavsiye Edilenler Kategori Arşiv Arama Tüm Makaleleler Sayfa Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şub Mart Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Hemen Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha fazla Takipçiler Takip et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
/*! hız için eklenti */