loading
Alkol cezası İtiraz

 • Alkol cezasına itiraz dilekçesi
 • Trafik Cezasına itiraz
 • Alkollü Araç Kullanma Cezasına İtiraz Süreci
 • Alkollü araç sürmenin cezası ne kadar?
 • Alkol cezasına itiraz dilekçesi
 • Kaç Promil ve Üstüne Ceza Alınır
 • Trafik cezası Sonrasında Kan testi İtiraz

Alkollü Araç Kullanma Cezasına İtiraz Süreci

Her türlü itiraz durumunda öncelikle trafik cezasının ödenmesi gerekiyor. Cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde cezanın yazıldığı ilçe ya da ildeki sul ceza hakimliğine başvuru yapılarak trafik cezasına itiraz edilebiliyor.

Hakkında Alkollü araç kullanma cezası düzenlenen sürücü 15 gün içerisinde cezanın kesildiği yerdeki Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi sunarak, Alkollü araç kullanma ve ehliyete el koyma cezasını iptal ettirebilir.

Alkollü araç sürmenin cezası ne kadar?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesine göre, trafikte  alkollü iken araç kullanan kişilere adli  para cezasına verilir.  2021 verilerine göre, İlk alkollü araç kullanma cezası 1340 Türk Lirasıdır.

İlk alkollü araç kullanma cezası 15 gün içerisinde ödendiği takdirde  %25 indirimli olarak 1005 Türk Lirası olarak ödenebilmektedir.

Alkollü Araç Kullanma Para Cezası ve Sürücü Belgesine El Konulması

2021 yılı alkollü araç kullanma cezası indirimli hali ve  ceza puanı ve ehliyete el konulma süreleri  aşağıdaki tablodaki gibidir.

Ceza miktarı%25 indirimCeza puanıEhliyete El Koyma Süresi
1. Defada  1340 TL1005 TL20 ceza puanı6 ay
2. Defada  1679 TL1259,25 TL20 ceza puanı2 yıl
3 ve 3’ten fazlasında 2699 TL2042,25 TL20 ceza puanı5 yıl

Kaç Promil ve Üstüne Ceza Alınır

Trafikte araç kullananlarda KTK ‘na göre Alkol testi denetimde kanında 50 promil ve üzeri alkol bulunan kişilere adli para cezası kesilir ve ehliyetlerine el konur. Bazı durumlarda özel araçlar dışında motorlu araçlarda ise sınır 20 promildir.

Alkol Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği- Alkol cezasına itiraz dilekçesi

Aşağıdaki itiraz Alkol cezasına itiraz dilekçesi örneği ile kendi trafik cezanıza itiraz edebilirsiniz.

NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE

KAYSERİ

 

İTİRAZ EDEN                        :Kayseri Avukat DURAN Hukuk  

T.C. No: 11111111111 No:6/23 Kocasinan Melikgazi/KAYSERİ

KONU                         : Trafik ceza tutanağına süresi içerisinde itiraz

İdari Cezanın Tebliğ Edildiği Tarih                 : 18.12.2021

İdari Cezanın Düzenlendiği Tarih                    : 18.12.2021

AÇIKLAMALAR                                            :

1- -58 TE 111  plaka sayılı ve adıma kayıtlı Kamyonet  ile kayseri’de Halef hoca caddesi üzerinde seyir halinde iken 18.12.2021 tarihinde 21:11 tarihinde alkollü araç kullanmaktan MA-84042119 seri sıra nolu  idari para cezası kesilmiş olup ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmuştur.

2- Polis memurlarına alkol kullanmadığımı beyan etmeme rağmen alkometrede 48 promil alkol çıkmıştır.  Polis memurları bazen böyle olabildiği Eğer alkol almadıysan Devlet hastanesinden alkol testi yaptırıp itiraz edebileceğimi söylediler. Ben de bunun üzerine hemen vakit kaybetmeden Kayseri Şehir Hastanesine gidip alkol testi yaptırdım .

3-Yaptırmış olduğum ekte sunmuş olduğum Kayseri Şehir hastanesinde  22:44 de alkol testin yaptırmış olup alkol testin de anlaşılacağı üzere 0 promil  çıkmıştır. Yani hiç alkol çıkmamıştır.

4- Gerçek sağlıklı olan hastane raporu olduğu anlaşılacağı üzere alkol almadığım da devlet hastanesi raporundan da anlaşılacağı üzere  haksız yere idari para cezası kesilmiş hem de ehliyetime 2 yıl süreyle el konulmuş oluyor.

5- Bu Tutanakta bana iki sebepten ceza kesilmiş olup diğer ceza ehliyetsiz kullanmaktandır. Fakat ehliyetsiz kullanmaktan kesilen cezaya tarafımca bir itirazım olmamakla birlikte ben Kayseri’de esnaflık yapmamdan ve  sürekli araç kullanmaktan dolayı mağduriyetime sebebiyet verecek kazancımı etkileyecek ve mesleğimi yapmamı 2 yıl boyunca  engelleyecek  ve haksız olarak kesilen alkollü araç kullanmaktan kesilen cezadır.

Ayrıca Ben kayseri’de ikamet etmekteyim ve esnafım işlerimi şahsi aracımla gidip gelmekteyim. Kendi işim ve işe aracımla gittiğim ehliyetime el konulduğu içim gerek maddi anlamda gerekse de  manevi anlamda çöküşüm olacaktır.

6-Ayrıca ben işim gereği perdecilik yapmam ve kimyasallarla da çok fazla haşir neşir olmamdan kaynaklı o gün perde araçta dönüşte yanımdaki iş arkadaşımdan dolayı da böyle bir durum olmuş olabilir. Çünkü kimyasallar ve sentetik ürünler alkol bazlı olup Araç içerisinde kapalı alanda  oluş olmamız ve o gün bu işle uğraşmış olmamızdan da bu şekilde alkolmetreye yansımış olabilir bu bakımdan asıl olanın kan testi olması ve güvenilir sonuç gerektirmesi açısından  kan testine göre ceza kesilmesi gerektiği açıktır.

Hakimliğinizce raporda da görüleceği üzere kanımda hiç alkol çıkmamasına rağmen alkolü araç kullanmaktan kesilen cezanın iptalini istiyorum.

Kan testinden alkol çıkmamasından dolayı ülkemizde bir çok sulh ceza hakimliği bu teste göre iptal etmektedir. Örneğin  Isparta 1. Sulh Ceza Hakimliğin de benimkine çok benzer bir durum olmuş ve haksız yere kesilen ceza iptal edilmiştir.

Birbirleriyle çelişkili olması durumunda alkolmetrenin değil Kan testinin  esas olacağına dair onlarca karar vardır. Ekteki Kan testinde de görüleceği üzere kanımda 0.1 promil dahi alkol çıkmamıştır. Alkol metreye üfleme ile testimin arasında yaklaşık 1 saat geçmesine rağmen kandaki alkol oranının bir kaç saat içerinde sıfır promile düşmesi bilime, gerçeğe, hayatın olağan akışına ters olacağı açıktır. Bununla ilgili olarak Danıştay’ın  bir içtihadında

DANIŞTAY
8. Daire 2004/3669 E.N , 2005/96 K.N.

ALKOLLÜ İÇKİLERİN SÜRÜCÜLER ÜZERİNDEKİ ETKİ DERECESİ

KAN NUMUNESİ ALINARAK YAPILAN TETKİKLER

KANDAKİ ALKOL MİKTARININ TESPİTİ

İçtihat Metni

İstemin Özeti : Davacının sürücü belgesinin geçici olarak altı ay süreyle geri alınması ve 265.300.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; dosyanın incelenmesinden, 21.10.2003 tarihinde . saat 02.30″da yapılan trafik denetiminde alkolmetre cihazı ile yapılan Ölçümde davacının 230 promil alkollü olarak araç kullandığının tespit edilmesi üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği, davacının alkol ölçümüne itirazı üzerine Adli Tıp Kurumu Ankara Gurup Başkanlığı’nca saat 04.00′ da alınan kan Örneği üzerinde yapılan analiz sonucunda davacının 0,25 promil alkollü olduğunun belirlendiğinin anlaşıldığı, alkollü araç kullanım sebebiyle uygulanan müeyyidelerin iptali istemiyle açılan davalarda yapılan araştırma ve inceleme sonucu ibraz edilen Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı’nın 06.07.2001 gün ve 1262 sayılı yazısında, alkollü araç kullanan sürücülerin kandaki alkol düzeyinin olaydan 2,5 – 3 saat sonra ölçülmesi halinde, bilimsel olarak saatte , 10-22 mg düzeyinde düşebileceği belirtildiğinden, olayda, davacıdan 1 saat 30 dakika sonra alınan kan örneğindeki alkol miktarına yukarıda aktarılan .oranın azamisi uygulandığında dahi, davacının kanındaki alkol oranının olay saatinde 0,58 promile ulaşabileceği göz önüne alındığında dava konusu ‘”işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 25.03.2004 gün ve E. 2003/2042, K. 2004/385 sayılı kararının Adli Tıp Kurumu’nda yapılan kan tahlili sonucunda kandaki alkol oranının 0,25 promil çıktığı, bu nedenle işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi’nin Düşüncesi: Davacının ehliyetinin altı ay süreyle geri alınması ve 265-300,000 TL para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; 21.10.2003 tarihinde saat 02.30’da yapılan kontrolde 230 promil alkollü olduğu gözlenen davacıya, itiraz üzerine saat 04.00da Adli Tabiplikçe verilen raporda kanındaki alkol düzeyinin 0,25 promil olduğu ve bunun da Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde öngörülen sınırın altında olması sebebiyle oluşturulan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından dava konusu işlemin iptali gerekirken, davayı reddeden idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.


Danıştay Savcısı’nın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Türk Milleti adına;


Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesi’nce işin gereği görüşüldü:
Uyuşmazlık; 21.10.2003 tarihinde yapılan denetimde davacının 230 promil alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınması ve 265.300.000 TL para cezası ile cezalandırılın asına ilişkin işlemden doğmuştur.

2918 sayılı Yasa’nın 48. maddesinin 5. fıkrasında, uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmelerinin yasak olduğu, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin etkili dereceleri ve kandaki miktarlarını tespit amacıyla trafik zabıtasınca teknik cihazlar kullanılacağı, tespit usulleri ve muayene şartlarının Sağlık Bakanlığın görüşüne uygun olarak hazırlanacak yönetmelikle düzenleneceği, yönetmelik ile belirlenen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde birinci defada sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınarak haklarında 265.300.000 TL para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.


18.07.1997 gün ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 97. maddesinde de, uyuşturucu, uyuşturucu ve keyif verici gibi özelliklere sahip doğal ve sentetik psikotrop maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayollarında araç sürmelerinin yasak olduğu hükme bağlanmış, maddenin devamında; taksi veya dolmuş otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, çekici gibi araçlarla kamu hizmeti, yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücülerinin, alkollü içki almış olarak bu araçları süremeyecekleri, alkollü içki almış olarak araç kullandığı tespit edilen diğer araç sürücülerinden kanlarındaki alkol miktarı 0,50 promilin üstünde olanların araç kullanamayacakları, alkollü içki almış sürücülerin ve kanlarındaki alkol miktarının cihazla ölçüleceği, cihazla yapılan tespite sürücünün itiraz etmesi halinde, kanundaki alkol miktarının belirlenmesi için, bu konuda eğitilmiş ve kan almaya yetkili kılınmış personel tarafından kanı alınarak, tahlil için polis kriminal laboratuarına gönderileceği, polis kriminal laboratuarlarında tahlilin mümkün olmaması halinde, sürücü kandaki alkol miktarının tespiti için adli tıp merkezlerine ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı tahlil yapılabilecek teknik ve tıbbi imkanlara sahip olan en yakın sağlık kuruluşlarına gönderileceği, kandaki alkol miktarının teknik cihazla ve kan alınarak laboratuarda tespit imkanlarının bulunmadığı hallerde, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülerin en yakın resmi sağlık kuruluşuna sevk edilerek, bu kurum hekimi tarafından rutin alkol muayenesinden geçirileceği belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, 21.10.2003 tarihinde saat 02.30’da yapılan trafik kontrolü sırasında alkolmetre cihazı ile yapılan ölçüm sonucunda davacının 2,30 promil alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği, davacının alkol Ölçümüne itirazı üzerine gönderildiği Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı’nca saat 04.00 da davacıdan alman kan örneği üzerinde yapılan tahlil sonucunda kanındaki alkol oranının 0,25 promil olduğunun belirlendiği anlaşılmıştır.

İDARE MAHKEMESİ’NCE, DAVACININ ALKOLLÜ OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ SAATLE ADLİ KURUMU’NCA KANINDAKİ ALKOL ORANININ TESPİT EDİLDİĞİ SAAT ARASINDAKİ ZAMAN İ- DİLİMİNDE DAVACININ KANINDAKİ ALKOL ORANININ DÜŞEBİLECEĞİ MİKTAR HESAPLANARAK, ‘OLAY SAATİNDE DE KANINDAKİ ALKOL ORANININ YÖNETMELİK MADDESİNDE BELİRTİLEN ORANDAN YÜKSEK OLABİLECEĞİ NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞSE DE, YUKARIDA BELİRTİLEN MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİNDEN, ALKOL DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNDE, KANDAKİ ALKOL ORANININ ESAS ALINMASI GEREKİR.

Yukarıdaki Danıştay kararından da anlaşılacağı üzere alkometrenin değil kan testinin esas alınması gerektiği açıkça vurgulamıştır.

Yukarıda görüldüğü üzere  fahri trafik müfettişlerince kesilen cezanın Anayasaya aykırı olduğuna dair başvurunun reddedildiği  sonuç olarak anayasaya uygun olduğu görülmektedir.

HUKUKİ DAYANAKLAR                  : İlgili Kanunlar, Yönetmelikler,

DELİLLER                             : Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı, Tebligat Zarfı vd. deliller. Kan testi

SONUÇ VE İSTEM                 : Yukarıda belirtilen  hukuki gerekçeler kapsamında hukuka aykırı biçimde KTK’nın 48. Maddesine göre  alkollü araç kullanmaktan yazılmış MA-111111 seri sıra nolu olan cezanın İPTALİNE karar verilmesini  saygılarımla arz ve talep ederim. 21.12.2021

İtiraz Eden

Kayseri Avukat DURAN Hukuk

EKİ      :

1-         Trafik ceza tutanak fotokopisi

2-         nüfus cüzdanı fotokopisi

5-         Kan testi

Alkol cezasına itiraz dilekçesi için Alkol cezası itiraz dilekçesinin word halini tıklayarak indirebilirsiniz 

10 Comments

 • Hocam merhaba iyi çalışmalar. İstanbul’dan İzmir’e yola çıktım İzmir de polis çevirmesine girdim. Alkolmetre de 74 promil alkol çıktı alkol hiç kullanmadim. Hemen yakın bı kuruluşa gittim ve doktor kan tahlili yapmıyoruz alkolmetre ufletiyptuz diyerek ufletti 0 promil çıktı. Rapor yazdı itiraz ettik sulh mahkemesine 1 hafta dolmadan. Sonuç ne olur acaba. Alkolmetre kabul edilir mi. Çok teşekkürler.

 • Merhabalar,

  Sadece 1 adet bira içtiğim bir akşamda alkol muayenisine girdim ve sadece 1 bira içtiğim için çok rahat bir şekilde alkolmetreye üfledim. Maalesef 0.54 promil çıktım, bunun sonuçları işimden dolayı çok ağır olduğundan polis memuruna itiraz etmek istediğimi söyledim git istediğin devlet hastanesine kan ver cevabını aldım, maalesef yanlış yönlendirilmişim. 40 dk mesafede devlet hastanesine gittim, orası başka yere yönlendirdi, biz yapmıyoruz diyerek. En sonunda doğru hastaneyi ve hastane polisini buldum, onun da desteğiyle 2 saat 11 dk sonra kanımı verebildim. Polis memuru yardımcı olmasa hastane personeli kanımı almak istemedi, o yüzden geciktim. Bunu da ilk gittiğim hastane ve ikinci hastaneye giriş saatimden kameralardan ispat edebilirim diye düşünüyorum. Gün sonunda sadece 3 promil alkollü çıktım. Araştırdığım kadarı ile saat başı 15 promil ekleniyor, 3 saat gibi alıp 45 promil bile eklense yasal sınırın altında kalıyorum. İtirazımı yapacağım ama yaptığım görüşmelere göre dilekçemin hakime, ordan karara varması 4-5 ayı alır diyorlar. Benim için önemli olan ehliyetime hızla kavuşmak, davayı kazanacağıma inanıyorum ama süreci nasıl hızlandıracağım. Desteğinizi rica ederim.

  • Bizle detaylı detaylı olarak süresi içerisinde irtibata geçerseniz yardımcı olabiliriz

 • bennimde 0,26 promilden 6 ay aldılar tabi bi bilgim yoktu ve kan testi içinde 24 saat içinde gidilmesi gerekiyormuş bodrumda yazıldı ceza orda oturoyum ceza süreci geçti ehliyetimi aldım ama alkolsüz olduğum halde ceza yemek koydu inş daha fazlası o memurdan çıkar zil zurna sarhoş olsaydım belki bu cezayı yemezdim çünkü suçsuza ceza var maalesef arkadaşlar

  • kan testini hemen almak gerekir. Aradan zaman geçtikçe kan testinin karara etkisi azalır.

 • Merhaba aynı şey bizim başımıza geldi alkolsüz olduğumuz halde 0.57 promil alkollü çıktı ve ehliyetimizi haksız yere aldılar hemen gidip kan testi verdik 15 dk içinde ve 2 gün sonra sonucu aldık ve 0 promil alkol çıktı hem maddi olarak hem manevi olarak mağdur durumdayız kaç günde alırız ehliyetimizi

 • Merhaba ;
  trafik ekiplerince yapılan ölçüm kontrolünde 0,54 promil alkollü çıktım. 42 dakika içerisinde polisin söylemiş olduğu hastaneye kendi imkanlarım ile giderek kan testi verdim. 0,375 promil alkollü çıktım. Sanırım 7 gün itiraz sürem varmış avukat aracılığı ile itirazda bulunacağım. Dakika baz alındığında 42 dakika içerisinde 0,15 hukukun belirlediği promil üzerinden hesaplandığında 42 dakikada 0,105 promil ekleniyor yani kan testinde çıkan 0,375 + 0,105 promil hesaplandığında 0,48 promil alkollü olduğum çıkmakta. aracım hususi bu şekilde ehliyetimi geri alabilirim ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp