loading

Avukatlık Nasıl Bir Meslektir,Avukat Nedir? Ne İş Yapar? Nasıl Avukat Olunur

avukat

Avukat Denilince bir çok insanın aklına statülü ve saygın meslek gelir dünyanın her yerinde avukatlar saygındır. Türkiye’de saygın Avukatlık mesleği hakkında merak edilenleri  için derledik. İçindekiler :

 • Avukat Ne Demek?
 • Nasıl Avukat Olunur ?
 • Avukatlık Nasıl bir meslektir ?
 • Avukat Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
 • Avukat Olma Şartları Nelerdir?
 • Kimler Avukatlık Yapamaz?
 • Avukatlar Ne kadar Kazanır ?
 • İyi Bir Avukat Nasıl Olmalıdır ?
 • Avukatlık Stajı Nasıl Yapılır?

Avukat Ne Demek?

Avukat, Kamuda mahkemede her türlü resmi ve özel kuruluşlarda  gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuki ve yasa olarak yol gösteren yardımcı olan kişilere denilmektedir. avukat kelimesi Latince kökenli olup ,  Avukatlık mesleği; hukuk fakültelerinde öğrenimini tamamlamış, avukatlık stajını bitirip ruhsatını almış kişiler tarafından yapılır.

Nasıl Avukat Olunur ?

Avukat olmak için öncelikle lise mezunu olup üniversite sınavına girerek

yurt içinde veya denkliği olan bir hukuk fakültesinde başarı ile mezun olmak

Her hangi bir baroda 1 yıllık avukatlık  stajını başarı ile bitirmek

avukatlık mesleğine engel  sebepleri taşımamak

Avukatlık ruhsat almak

Yukarıdaki şartları başarı ile sağlayan kişiler avukatlık mesleğini yapabilir.

Avukat Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Avukatlık mesleği, 1136 sayılı avukatlık kanunda, ‘Hem kamu hizmeti hem de serbest meslek’ olarak tanımlanmıştır.

Avukatlar;

 • Gerek mahkeme  aşamasından önce ve gerek mahkeme sürecinde gerçek veya tüzel kişilerin haklarını korumak ve savunmak,
 • Gerek  gerçek kişilere gerek tüzel kişilere Hukuki destek vermek  menfaatlerini  korumak , anlaşmazlıkları önlemek bu konuda tedbirler almak bu doğrultuda , anlaşma ve sözleşmeleri bu doğrultuda hazırlamak,
 • İhtiyaç doğrultusunda Sözleşme ve şartname , ihtarname tutanak ve yazılı belge hazırlamak uyuşmazlıklarla ilgili hukuki görüş ve mütalaa bildirmek,
 • Adli ve idari Davaları takip edip (karar tashihi, itiraz, temyiz vb.) neticelendirmek ,
 • Hukuki ve yasal konularda görüş bildirmek

gibi görevleri üstlenmektedir.

Türkiye’de Avukat Olma Şartları Nelerdir?

Türkiye’de avukatlık yapabilmek için şu şartlara sahip olmak gerekir .

 • Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşı olmak,
 • hukuk fakültesi mezunu olmak,
 • avukatlık stajını tamamlamış olmak
 • ve staj bitim belgesini almış olmak
 • Avukat olmaya engel halleden birine haiz olmamak

Kimler Avukatlık Yapamaz?

Avukatlık yapmaya engel haller ;

Aşağıdaki durumlarda olanlar avukatlık mesleği yapamaz.Avukat ise avukat mesleği son bulur

 • Kasten işlenen bir suç tan dolayı iki yıl üzerinde fazla hapis cezası almış olmak
 • Devletin güvenliğine karşı suç işlemiş olmak
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç işlemiş olmak (İrtikap, zimmet, hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, edimin ifasına fesat karıştırma gibi suçlarından ceza almak yani mahkum olmak.

Avukatlık Stajı Nasıl Yapılır?

Avukatlık stajı  1 yıllık sürer .Kişiler  hukuk fakültesini bitirdikten sonra avukatlık stajı yaparlar bu kapsamda stajın ilk 6 ayı mahkemelerde, diğer 6 ayı ise stajını yaptığı baroya kayıtlı ve avukatlık  mesleğinde en az 5 yıllık kıdemi olan bir avukatın  yanında yapılır.

Avukatlık Stajı Nasıl Yapılır?

Avukatların kazancı günümüzde bir çok meslek grubunun üstünde olmaktadır. Fakat tabi ki de her avukat aynı kazanması mümkün değildir. Avukatın kazancı avukatın yetenekleri ve çevresine ve başarısına göre değişmektedir.

Ortalamanın üstünde ciddi dosya ve nitelikli dosya alan avukat 100.000 Tl kazanabilirken Ortalama aylık bir kaç dosya alan avukat bir memur maaşı kadar kazanması mümkündür. Her durumda da avukat statülü onurlu bir meslektir. Önemli olan bu mesleğe severek ve hakkıyla yapmaktır.Eğer hukuk okumak ve avukatlık yapmak sizin mizacınızda var ise ve bu mesleği seviyorsanız. Bir gün mutlaka para kazanacaksınız.

Avukatta Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Avukatlık mesleğini icra etmek avukatın bir takım kabiliyet ve meziyetlere sahip olması gerekmektedir.

 • Öncelikli olarak avukat sürekli değişen mevzuata hakim olmalı kendini sürekli olarak geliştirmelidir.
 • Sistematik düşünme becerisine sahip olmalı
 • Akılcı mantıklı
 • Analiz gücü yüksek olmalı
 • Problemleri hızlı bir şekilde kavramalı, çözüm geliştirebilmeli
 • Hırslı olmalı ve pes etmemeli
 • Planlı ve programlı çalışmalı,iş akışı oluşturarak çalışmalı
 • Diksiyonu güzel,ifade becerisi üst düzey olmalı

Avukat Branşları  Var mıdır ? Çeşitleri Nelerdir?

Pozitif hukukun yani mevzuattaki hukukun bir çok alt dalı bulunmaktadır. Pozitif hukuk mevzu hukuk ile örf ve adet hukukundan oluşmaktadır. Mevzu hukuk ise yazılı hukuk kurallarıdır.Yani yasalar mevzu hukuk kurallarıdır.

Mevzu hukuk ise kendi içinde

 • Ticaret Hukuku,
 • İş Hukuku,
 • İdare Hukuku,
 • Gayrimenkul Hukuku,
 • Miras Hukuku,
 • Aile Hukuku,
 • İcra ve İflas Hukuku,
 • Vergi Hukuku,
 • Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku,
 • Tüketici Hukuku,
 • Bilişim Hukuku,
 • Ceza Hukuku,
 • Kooperatifler Hukuku,
 • Gayrimenkul ve Portföy Hukuku,
 • Gayrimenkul Yönetim Danışmanlığı,
 • Gayrimenkul Yönetim Hukuku

gibi onlarca hukuk alanı bulunmaktadır .Avukatlar bu hukuk dallarından biri ile bir kaçında uzmanlaşmayı yoluna başvurabilmekle birlikte aynı anda hepsiyle de ilgilenebilmektedir. Bu bağlamda  Avukatların seçebileceği avukatlık alanları şunları sıralayabiliriz.

 • Boşanma Avukatı
 • Ceza Avukatı
 • Borç-Alacak Avukatı
 • Tazminat Avukatı
 • Ticaret Avukatlığı
 • Miras Avukatı
 • İşçi-İşveren Avukatı
 • Sigorta Avukatı
 • Bilişim Avukatı
 • Şirket ve Ticaret Avukatı
 • Arabulucu Avukat
 • Uzlaştırmacı Avukat
 • Doktor ve Hekim Avukatı
 • Emlak ve Emlakçı Avukatı
 • İcra Takip Avukatı
 • Kamu-İdari Avukat
 • İflas Avukatı
 • Patent Marka Avukatı
 • Trafik ve Kaza Avukatı
 • Uluslararası Hukuk Avukatı
 • Vergi Avukatı
 • Temyiz Avukatı
 • Tüketici Avukatı
 • İstinaf Avukatı

Avukat Olmak İstiyorum Ne Tavsiye Edersiniz

Asla Pes Etmeyin

Avukatlık mesleği pes etmeyi vazgeçmeyi asla kabul etmez. Gerek hukuk kazanma gerekse mezun olma ve kendini geliştirme ve sonraki süreçte kişinin karşısına müvekkilleri nezdinde çıkan problemlerle baş etme noktasında avukatlık mesleği vaz geçmeyi asla kabul etmez. Her duruma bir çıkış yolu bulunabileceği düşünerek hareket etmelidir. her problemde pes etme vazgeçme durumunda avukatlı mesleği başarı ile icra edilmesi mümkün değildir.

Cesur Olun

Bu mesleği yaparken korkmak çekinmek yapılacak en büyük yanlışlardandır. Her dava kendi içerisinde özel ve zordur. Hiç bir davayı hafife almamak her davayı kendi içerisinde değerlendirmek .Davaları zor kolay diye sınıflandırmak. gerekir Ve zor davaların alınmasından çekinmek yapılabilecek en büyük yanlışlardan olacaktır. Çünkü avukatlık mesleğinin en önemli yönü çözüm üretmek olduğundan önemli olan zor ve karmaşık durumlarda müvekkillerin haklarını savunabilmektir.

Eğitimi Asla Bırakmayın

Her türlü eğitim sertifikasyon ve semirlere  katılın eğitim ve öğretimden uzak kalmayın öğrenilen her bilgi ileride bir davada dava seyrini değiştirebilecek çok büyük bir anahtar olabilir.

Farklı Olun

Her meslekte olması gereken bir özellik olan farklı olmak diğer meslektaşlarına müvekkiller nezdinde fark atmanız  müvekkillerin diğer avukatlardan sizi ayıran özellikleri ve neden sizi tercih etmeleri gerektiği konusunda onlara done vermeniz gerekmektedir.

Kurumsal Yapılanın ve Ekip Olun

Tek başına avukatlık yapmak gerek müvekkiller nezdinde zayıf izlenim verirken gerekse de avukatın iş yoğunluğu ve hata yapma olasılığını arttırmaktadır. Müvekkiller karşılarında bilgili tecrübeli ve uzmanlaşmış bir kadro görmek ister .Bir avukat yerine bir ortaklık yahut ekip her zaman için  daha başarılı ve güven veren bir izlenim vermektedir. Hata yapma olasılığının azalmış olması ve uzmanlaşmayla da birlikte ekip olama başarıyı getirecektir.

Farklı Alanları Es Geçmeyin

Avukatlıkta kimsenin ilgilenmediği yahut tecrübeli olmadığı alanlarda kendini geliştirmek, avukatın bulunduğu ilde özgün ve sayılı olması o avukatı bir çok avukat arasından sıyıracak ve başarılı olmasını sağlayacaktır.

Bir Kaç Alanda Uzmanlaşın

Bir çok alanda dava alsanız bile uzmanlaştığınız ve ben bu alanda iyiyim dediğiniz  bir kaç alan belirleyin . Ve bu alanlarda diğer avukatlar arasında sıyrılın .Bir çok alanda başarılı olamazsınız Ama bir alanda kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu bakımdan her alandan dava alırken bir kaç alanda uzmanlaşmayı ihmal etmeyin

Her zaman Ücreti Ön Planda Tutmayın

Avukatlık bazen kupon davaların bazen hiç ücret kazanılmasa bile büyük reklam olacak davaların yapıldığı meslektir. Avukatlık ücretsiz yapmak yasak iken bazı durumlarda maddi durumları yetmese bile sırf bu sebeple davaların alınmaması doğru değildir. avukatın o alanda parlamasına sebebiyet verecek bir dava o avukat için dönüm noktası olabilir. Bu sebeple her davaya para odaklı bakılmaması asıl önemli olan davanın kazanılıp kazanılmaması noktasında olunması ücretin ise ikinci planda değerlendirilmesi gerekmektedir.

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp