loading

Boşanmada Davalarında karşılaşılan sıkıntılar

TMK ile güvence altına alınan aile hayatı   toplumumuzun çekirdek yapısı ve taşıdır. Bu müessese kanun anayasa ve bir çok mevzuatça korunmaktadır. Lakin Zaman geçtikçe boşanma vakıaları gittikçe artmaktadır.

Boşanma vakıalarının artmasındaki temel etmen teknolojinin ilerlemesi ikili ilişkilerin çok daha kolay kurulabilmesi bununla birlikte aldatma vakıaların da çok fazla artması tahammül sınırının azalması kadının sosyal ekonomik hayatta daha fazla olması ve kadının ekonomik özgürlüğünün daha fazla kazanması gibi sebepler sıralanabilir. 
Boşanma istatistikleri incelendiğinde  Boşanmaların %40 evliliklerin ilk 5 yılı içerisinden gerçekleşmektedir. O sebeple aslında çiftlerin birbirlerini ilk tanıma süreçleri ya da ilk beraber sürekli kalma tecrübesi içerisinde sayılabilecek süre içerisinde ayrıldıkları görülmektedir. 
Türkiye’nin bir çok şehrinde ve özellikle kayseri’de artan boşanma vakıalarında en çok görülen sebepler 
•Ekonomik sorunlar, 
• Eşlerin sosyo-kültürel yapı farklılıkları, 
• Cinsel sorunlar, • iletişim bozukluğu, 
• Eşlerden birinin ihaneti, 
• Aile içi şiddet, 
• Zevk ayrılıkları, 
• Eşlerin birbirini ihmal edişi, 
• Ailelerin aşırı müdahalesi, 
• Eşlerden birinin ya da her ikisinin ailelerine bağımlı ya da zayıf kişilikte olması,
• Çocuk olmaması, 
• Ciddi ekonomik sınıfsal farklılıklar, 
• Yaş farkının fazla olması, 
• Erken yaş evlilikleri,
 • Aile baskısı ile evlendirmeler, 
• Taraflardan birinin ani kişilik ve yaşam pratiğinin değişmesi,
 • Psikiyatrik sorunlar/ depresyon, patik atak, şizofreni vb.
 • Uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılığı.
Boşanma sonrasında ekonomik sıkıntı yaşayan çiftler olmakla birlikte bu sıkıntılar en çok kadın tarafında olmaktadır. Kadınların ise  yaklaşık , %62.1  ilkokul mezunu ve altı, %60.3 ile ortaokul ve dengi mezunu, %42.4 ile lise ve dengi mezunu, son olarak %19.7 ile yüksekokul ve üstü mezunu  olduğu görülmektedir. Bu bakımdan boşanma sonrası ekonomik sıkıntı yaşayan bireylerin  eğitim durumuyla düştükçe sıkıntı çekme olasılıkları arttığı görülecektir.  Fakat  eğitim durumu arttıkça da boşanma yüzdeleri de ekonomik özgürlüğün artmasına göre artmaktadır.

Boşanma sonrasında kadınların yaşadıkları sıkıntılar ;

  • Ekonomik sıkıntı 
  • Konut bulma sıkıntısı 
  • Çevre baskısı 
  • Aile baskısı 
  • Ruhsal/duygusal sıkıntı

Boşanmanın En fazla Olduğu ilk 5 il

Boşanma oranı en yüksek olan 5 ilin sırasıyla yüzde 6,4 ile İzmir, yüzde 6,1 ile Muğla, yüzde 5,7 ile Antalya, yüzde 5,2 ile Yalova ve yüzde 5 ile Aydın
En fazla boşanma oranı İzmir’de

Kayseri, Boşanmanın En Çok Olduğu İller Arasında

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Türkiye’de 54 kentte boşanma sayısı artarken, 27 kentte ise azaldı. Geçtiğimiz yılda, bir önceki yıla göre boşanma sayısında en fazla artışın yaşandığı il yüzde 48,8 ile Bayburt’tur. Kayseri’de boşanma oranlarının arttığı ilk 10 il arasında yer aldı.
Görüldüğü üzere Türkiye’de ve özellikle kayseri’de boşanma vakıalarının  ne kadar arttığı görülmektedir. Boşanma hem erkek hem de kadın için atlatılması zor bir psikolojik tramvaya dönüşmekte bundan sonraki yaşamında karşısına çıkan insanlara da güveni azalmakta ve sonraki yaşamında hayat kurması daha zor bir hal almaktadır. Bu bakımdan eşlerin boşanma sürecine girmeden  aile büyükleriyle olmadığı takdirde uzmanlarla görüşülmesi ve son çare olarak boşanma kararı almaları en mantıklısıdır. 
Çünkü eşler dışarıdan 3. bir gözle kendilerini gözlemleyen ve tarafsız lan bir aile büyüğü ya da uzmanının ön yargısız bir şekilde fikirlerine önem verecek ve bir evlilik bitmeden belki tekrar devam edecektir. 
Tüm uğraşlara rağmen evlilik devam ettirilemediği takdirde son çare avukatla görüşmek ve tarafların birbirlerin incitmeden üzmeden evliliklerini sonlandırmasını sağlamak olmadır. Taraflar boşanma kararı verdikten sonra daha çok birbirlerine daha çok maddi kayıp vermeye çalışmakla birlikte bu tarafları daha çok hırçınlaştırmakta  birbirlerine düşman etmekte aileleri incitmektedir. Önemli olan ön yargısız ve adilane bir çözüm bulmak bu noktada bir avukattan mümkünse tarafsız bir yardım almak gerçek evlenme esnasındaki takıları gerek nafaka ve boşanmaya dair tazminat husunda adil ve ortak bir karar alıp birbirlerini incitmeden  ortak bir çözüm yoluyla eşlerin hayatlarını ayırması eşler için en az yıpratıcı bir süreçtir. Bu aşamalarda uzman psikolog ve avukattan kesinlikle yardım alınmalı sonraki süreçte ise mağduriyet yaşanmamalıdır.

5 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp