loading

Denetimli Serbestlik Nedir, Nasıl Yararlanılır,Denetimli serbestlik Süresi Nasıl Hesaplanır

Denetimli Serbestlik Nedir?

Kişilerin ceza miktarları ne olursa olsun, denetimli serbestlik yasasından yararlanabilmeleri için cezaevine girmiş olmaları gerekmektedir. Cezası ne olursa olsun, iyi halinin tespiti sebebiyle her hükümlü cezaevine girmek zorundadır. Hükümlünün cezaevine girmesinin ardından cezaevi idaresi tarafından hükümlünün iyi halli olduğuna karar verilir ve bu doğrultuda rapor hazırlanır ise hükümlü denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliye edilir.

Suçta Tekerrür Durumunda Denetimli Serbestlikten Faydalanılabilir mi ?

Suçta tekerrür, ilk işlediği suç kesinleşen hükümlünün belli bir süre sonra ikinci bir suç işlemesidir. Hükümlünün işlediği ikinci suça “tekerrür” hükümleri uygulanarak koşullu salıverilme tarihi hesaplanır. İşlediği ikinci suç da kesinleşen hükümlünün üçüncü bir suç işlemesi halinde “ikinci kez tekerrür” söz konusu olur.
Tekerrür hükümleri açısından özellikle vurgulamak gerekir ki; ilk kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlü denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilir. Ancak, “ikinci kez tekerrür” hükümleri uygulanan hükümlünün denetimli serbestlik tedbirinden ve koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanması mümkün değildir

Denetimli Serbestliğe Uymama Cezası

Hükümlüler denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilirken, bunun doğrultusunda getirilen kurallara uyacaklarını da kabul ederler. Denetimli serbestliğe uyulmaması durumunda kişilerin yararlanmış oldukları haklar ve infaz şekli de ortadan kalkar. Denetimli serbestlik ihlali yapan hükümlü tekrar cezaevine gönderilir. Hükümlünün tahliye olmasının ardından üç gün içinde başvurma şartının ihlali, hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğü programına uymaması, hükümlünün denetimli serbestlik yasasından yararlanmaktan vazgeçmesi durumlarında denetimli serbestlik hükümlerine uymadığı için tekrar cezaevine gönderilir.

01.07.2016 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda tahliye Hesaplama Metodu:

671 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar açısından ayrı bir denetimli serbestlik uygulaması ve infaz sisteminin uygulanması kanunlaştırılmıştır. Buna göre 
 • Denetimli serbestlik süresi 2 yıl olarak uygulanacaktır (671 sayılı KHK md.32/a).
 • Süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanacaktır (671 sayılı KHK md.32/b).
Birden fazla hapis cezası varsa tüm cezalar toplanmalıdır. Toplam cezanın 1/2’si bulunmalı, hesaplanan bu cezadan 2 yıl denetimli serbestlik tedbiri düşüldüğünde kalan süre mahkumun şartlı tahliye olabilmesi için cezaevinde kalması gereken süredir. Örneğin,  iki ayrı suçtan  7 ve 3 yıl hapis cezası alan bir mahkum bu cezaları toplanır  toplamı 10 yıl hapis cezası olduğundan koşullu salıverilme ve şartlı tahliyesi şöyle hesaplanır: 10 yıl hapis cezasının 1/2’si 5 yıldır. 5 yıl hapis cezasından 2 yıllık denetimli serbestlik süresi düşülür, böylece bu mahkumun 3 yıl cezaevinde kalması gerektiği ortaya çıkmış olur.
Ayrıca işlenen bu  suçun aşağıdaki suçlardan olmaması gerekmektedir.Bu sadece 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlarla ilgili denetimli serbestlikten faydalanmak için geçerlidir.
 • Kasten öldürme (madde 81,82);
 • Altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları;
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (madde 102,103,104,105)
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132,133,134,135,136,137,138);
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti (madde 188);
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar;
 • Anayasal düzene karşı suçlar;
 • Milli savunmaya karşı suçlar;
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve
 • Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.
 • Denetimli Serbestlik ve Suçta Tekerrür

01.07.2016 Tarihinden sonra İşlenen Suçlarda Şartlı tahliye Hesaplama Metodu:

5275 sayılı İnfaz Kanunu’na göre, 01.07.2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az kalan hükümlülerin yazılı talebi halinde cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmı denetimli serbestlik yasası uygulanarak infaz edilir 
Örneğin  18 ay ceza almış bir mahkum , koşullu salıverilmesine süreli hapis cezalarında 2/3 ü kalmış olması gerekmekte bu yüzden 18 ayın 2/3  12 ay 1 yıl yapıyor. Sonuç ceza 1 yıldan az olduğu için doğrudan denetimli serbestlikten faydalanabilir.Yani mahkum  cezaevine girip 2 -3 gün içinde gerekli işlemler yapılıp çıkar. Yani 18 aydan az ceza hapis cezası alanlar ceza evinde yatmazlar
İşlediği iki ayrı suçtan  hapis cezası alan mahkumun denetimli serbestlikten yararlanmasına engel değildir.Fakat denetimli serbestlik süresi hesaplanırken bu iki hapis cezalarının süresi toplanarak yeniden denetimli serbestlik süresi hesaplanır.
Denetimli Serbestlik Hesaplamak için Tıklayınız

Yazar 

Av. İbrahim DURAN

Denetimli Serbestlik hakkında BURAYA TIKLAYARAK bizimle irtibata geçebilirsiniz


No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp