loading

Hakkımızda

Duran Hukuk Bürosu

Hakkımızda


Avukatlık çağın ve teknolojinin gerektirdiği her türlü imkandan faydalanarak tarafımıza başvuran vatandaşlarınıza her türlü hukuki desteği sağlamak bununla birlikte kısa zamanda edinmiş olduğu tecrübe ile iş dünyası ve bireysel anlamda hukuki sorunlar karşısında türlü hukuki yardım ve desteği sunmaktır.


Kara avrupası sisteminin sentezi olan ülkemizde dava açmak yürütme istenilen sonucu almak ciddi anlamda zor Çünkü Gerek hakim savcı sayısının azlığı gerekse de tecrübesizliği Türk adalet sistemini gerçekten içinden çıkılmaz bir hal almasına neden oluyor.


Kara avrupası sisteminin sentezi olan ülkemizde dava açmak yürütme istenilen sonucu almak ciddi anlamda zor Çünkü Gerek hakim savcı sayısının azlığı gerekse de tecrübesizliği Türk adalet sistemini gerçekten içinden çıkılmaz bir hal almasına neden oluyor. Bu bakımdan Yargı çevrelerinde dile getirilen öncelikli sorunlardan biri, personel eksikliği. Türkiye’de 11 bin kişiye bir hakim düşüyor. Bu rakam Avrupa Birliği ülkelerinin gerisinde bulunmaktadır.

Avukat Tutmak Zorunda mıyım?


Türk hukuk sisteminde tabi ki yasal olarak avukat zorunluluğu bulunmamaktadır. Lakin avukat tutmanın zorunlu olmaması kişilerin bu şekilde dava açıp kazanabilecekleri anlamına gelmemelidir. Bir çok davada avukatlar bile istedikleri sonucu alamamaktadırlar. Gerek zaman gerek tecrübe gerek hukuki birikimin olması gereken davalar bulunmaktadır. ve bu davalar çoğu zaman avukatları da zorlamaktadırlar. Böyle durumlarda bu konuda eğitim almamış uzman kişilerin bile zorlandıkları konuda kişilerin avukat tutmak zorunda mıyım demesi zaten yasal olarak olmasa da fiiliyatta kazanmak için şart olacağı kesindir.


Özellikle özel hukukta taraflarca getirilme ilkesi olduğu için hakim re’sen tarafların haklı olup olmadıklarını araştırmaz delilleri Toplamaz. Bu konuda delillerin hangi usullere göre getirileceğinin profesyonel bir kişi tarafından yapılması gerektiği açıktır. Davanın miktarının düşük olması ile hukuki olarak basit olması mevcut durumu değiştirmemektedir.Olay basit olsa da usul aynıdır. Çok basit bir davada da basit bir usul hatası davanın kaybedilmesine reddedilmesine neden olabilir.

Türkiye’de yargıda çok fazla iş yükünü olması gerek hakim savcıların tecrübesizliği yargı sisteminde bir takım sıkıntıları getirmektedir. Bu bakımdan Yargı çevrelerinde dile getirilen öncelikli sorunlardan biri, personel eksikliği. Türkiye’de 11 bin kişiye bir hakim düşüyor. Bu rakam Avrupa Birliği ülkelerinin gerisinde. Hal böyle olunca ister istemez İstenmeyen sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Bunun önüne geçilmesi için uzaman desteği de şart oluyor. Sonuç olarak yasal zorunluluk olmasa da açılmış bir davada emek zaman maddi kazanç sağlamak için zorunluluk olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz.

Kayseri’nin Diğer İllere Göre Ceza ve Suç oranlarındaki Yeri?


Anadolu’nun incisi Kayseri ilimizde hem ceza hukuku kapsamında hem de özel hukuk kapsamında bir çok uyuşmazlık söz konusu olmaktadır. Bu uyuşmazlıkların ceza alanında olanların sebebi Kayseri’nin büyük bir metropol olması ve çok fazla sayıda farklı türden insanın bir arada yaşadığı bir şehir olmasıdır. Kültürler ananeler ve eğitim seviyelerin karıştığı toplumlarda hem adli anlamda hukuki uyuşmazlık hem de ceza alanında suç oluşması muhtemeldir. Ceza hukuku kapsamında Kayseri ili özellikle uyuşturucu ve cinsel istismar,kasten öldürme kasten yaralama cinsel taciz, hakaret,yağma ,dolandırıcılı ve hırsız suçlarının çok fazla sayıda işlendiği görülmektedir. Avukatlık müessesinin cezai anlamda hem suçluluk olgusunun oluşup oluşmadığı hem de suçun oluştuğu sabitse içtima,zincirleme suç, gönüllü vazgeçme, teşebbüs, tekerrür,takdiri indirim, yaş,ayırt etme gücü gibi bir çok unsurun suçun cezasında belirleyici olduğundan bu unsurların somut olaya uygulanmasında hakimi yönlendirmekte ve daha az ceza almasını sağlamaktaki rolü çok büyüktür.

 


Kayseri ceza davalarında maalesef diğer illere göre ön sıralarda suç oranlarıyla kendisini göstermektedir. Bu da bu ilimizde avukata özellikle ceza ağır ceza hatta belli başlı uyuşturucu cinsel istismar gibi suçlarda ihtisaslaşmış avukat ihtiyacını doğurmaktadır. TÜRKİYE’de ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14,9 arttı. Görüldüğü üzere Ceza Hukuku kapsamında En çok Suç işlenen iller arasında Hırsızlık Ve İcra İflas kanununa Muhalefet olan Çek ödememe ve Taahhüdü ihlal suçlarıdır. Kayseri de bu suçların işlenmesinde diğer illere göre hem nüfus hem de oran olarak fazladır. . Kayseri’de ise 2017 yılında ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 24,5 artış ile 4 Bin 744 kişi oldu. Kayseri’de 2017 yılı içerisinde en çok işlenen suçlar ise yaralama, İcra İflas Kanunu’na muhalefet ve hırsızlık olarak ortaya çıktı.Ayrıca Kayseri’de 2018’de bin 980 terör davası görüldü.

Kayseri’de Aile Hukuku ve Boşanma Kaynaklı Davalar


Özel hukuk’da ise durum Kayseri açısında cezadan daha vahim olmakla birlikte Kayseri hem boşanma davalarında hem de diğer ticari ve hukuk uyuşmazlıklarında Türkiye’nin ilk sıralarından düşmemektedir. Kayseri’de 2019 yılının ilk 11 ayında 6 bin 757 kişi aile mahkemesine dava açıldı. Aile Mahkemesine açılan davaların %90’ına yakını boşanma davalarıdır. Kayseri’de bir önceki yıla göre aile mahkemelerinde açılan davalardaki artış oranı %10 dur. tekrar söylediğimiz gibi bu davaların büyük çoğunluğu boşanma davaları olup geri kalan davalar velayet vesayet mal rejimi kişisel ilişki kurulması aile konutu sair sebeplerle açılan davalardır.Boşanma sebebiyle açılan davaların ise %90 una yakını çekişmeli boşanma diğerleri zina ve terk sebebiyle ve anlaşmalı boşanmalar oluşturmaktadır.


Çalışmalarını hukukun ve kanunların çizdiği sınırlar içerinde avukatlık mesleğinin onuruna uygun olarak dürüstlük, sır saklama, sağduyu ve etik kurallar dahilinde yoğun bir çalışma içerisinde gerçekleştiren hukuk büromuz prensipli ve disiplinli çalışma anlayışıyla hukuki anlaşmazlıklara etkili ve hızlı çözümler sunmayı hedeflemektedir. Müvekkillerine hukuki ihtilafları hakkında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra müvekkillerinin muhtemel sorunlarını daha ortaya çıkmadan engellemek maksadıyla önleyici hukuki danışmanlık hizmeti de vermektedir.

S.S.SHemen Ara!WhatsApp