loading

İzinsiz Fotoğrafımın çekilmesi suç mudur ?
Birinin Fotoğrafını izinsiz Yaymak Suç mudur ?
Birinin fotoğrafını izinsiz çekmek tazminat gerektirir mi ?
Birinin Fotoğrafını izinsiz yaymak tazminat gerektirir mi
kişinin izin fotoğrafının çekilmesi ile yayılması farklı kavramlar öncelikle bunu ayırmak gerek
Kişinin fotoğraflarının çekilmesi : bulunulan ortamda cihaz yardımıyla çekilmesi anlamına gelir.
Kişinin fotoğrafının yayılması : cihazdaki fotoğrafın o ortamda bulunmayan üçüncü kişilere iletilmesi, gösterilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması anlamına gelir.
Bir eylemin suç olması başka bir durumdur. Kanuna aykırı olması ayrı bir durumdur. Bir eylem kanuna aykırı olabilirken suç olmayabilir. Fakat Bir eylem suçsa kesin olarak hukuka aykırıdır.
Örneğin kasten mala zarar verme hem TCK suç olarak tanımlanmıştır. Hem de hukuka aykırı bir eylemdir ve haksız fiildir. Örneğin Araçla yolda başka bir araca yanlışlıkla çarparak maddi hasar vermek. kasıt olmadığı için taksirle mala verme suçu da TCK da düzenlenmediğinden suç kapsamında değilken Hukuka aykırı bir eylem ve haksız fiildir. Yani suç değildir. Fakat haksiz fiildir. ve Haksız fiilden dolayı kişiler uğradıkları maddi manevi zararları isteyebilirler.
Şimdi hukuka aykırılıkla suçun farkını öğrendiğimize göre kişilerin izinsiz fotoğrafının çekilmesi yahut yayılmasının suç mu yahut hukuka aykırılık olup olmadığını yönlerinden ayrı ayrı inceleyelim

Kişinin İzni olmadan Fotoğrafının çekilmesi Suç Mudur ?

Burada kamusal alan özel alan diye ikili ayrım yaparak cevap vermek gerekir.
Kamusal Alan:herkesin yahut belli bir kesimin girebildiği özel mülkiyete yahut özel kullanıma ayrılmamış alanlar kamusal alan olarak nitelendirilebilir.
Özel Alan: Kişilerin sadece kendi kullanıma özgülenmiş alanlar olarak nitelendirilebilir. Buraların kişilerin mülkiyetinde olmasına gerek yok kirada evde oturan bir kişi de kamuya açık bir wc de wcyi kullanırken de mağazada kabinde üstünü değiştirirken de bu alanlarda kişilerin özel alanlarıdır. Kişinin kendi evindeki görüntüleri kendi gizli sosyal medya hesabındaki fotoğrafları kişinin özel alanına girer
kamusal olmayan alanda kişinin fotoğraf ve videosunun izinsiz olarak çekilmesi suç mudur ? Kişinin özel alanında izinsiz bir şekilde fotoğrafının çekilmesi suç.tur ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna sebebiyet verir.
TCK ‘da özel hayatın gizliliğini ihlal suçu 134. maddede düzenlenmiştir. 
Madde 134- (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.(1)
(2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.
Kamusal Alanda kişinin fotoğraf ve videosunun izinsiz olarak çekilmesi suç mudur ? 
Kamusal alanda kişilerin fotoğraflarını çekmek suç değilidir. Gözün görebildiğini fotoğraf da çekebilir. Kişinin görmesinde suç olmayan şeyi çekmesinde de suç oluşmaz mantığı ile suç olmayacağı açıktır. Zaten kişilerin kamusal alanlarında mağazalarda avmlerde kamu dairelerinde sokaklarda mobeselerde onlarca kişinin fotoğrafı videosu izinsiz olarak kaydedilmektedir. Bunun suç olması da düşünülemez. Kişinin burada izin verip vermemesi de önemli değildir.
fotoğraf çekmenin kamusal alanda yahut kamusal olmayan alanda durumlarına göre suç olup olmadığını inceledik şimdi fotoğraf yaymak açısından inceleyecek olursak

Kişinin  İzni olmadan Fotoğrafının yayılması Suç mudur ?

Kamusal olmayan alanda kişinin fotoğraf ve videosunun izinsiz olarak yayılması suç mudur ?
Foto çekilmenin suç olduğu durumda yaymak da suçtur. Yukarıda bahsettiğimiz üzere özel alanlarında gerek fotoğraf ve videolarının çekilmesi gerekse de yayılması suçtur.
Kişinin kamusal olmayan alandaki görüntülerini yaymak özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturacaktır.

Kamusal Alanda kişinin fotoğraf ve videosunun izinsiz olarak yayılması suç mudur ?

Kişilerin kamusal alanlardaki fotoğraflarının yamanın suç değildir. .Çünkü bir kişinin gözüyle görebileceğini kamerayla çekmesinde beis bulunamaz. Fotoğrafların,bu fotoğraların iletildiği kişilerce görülmesini değerlendirecek olursak sonuç olarak iletilen kişinin o kişinin bulunduğu ortama gelmesinde  ve fotoğrafını gördüğü kişinin gerçeğini görmesine bir engel veya bir sakınca yoksa ve gerçeğini de görebiliyorlarsa ve bu suç değilse araya kamera ve cihaz girmesi suretiyle dolaylı yoldan görmeleri de aynı şekilde suç olmamalıdır.
Yani kamusal alandaki kişilerin görüntü ve fotoğraflarının çekilmesi ve yayılması suç unsuru oluşturmayacaktır.
Bununla birlikte yargıtayın son zamanlardaki bir yargıtay kararına göre kişinin sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafların yayılmasını  TCK  139 kapsamında değerlendirilmiştir.
MADDE 139. – (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.
Peki kişisel veri nedir : Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Tc kimlik adres telefon vs bilgiler kişisel bilgilerdir. burada bir bilginin kişisel veri olabilmesi için bu verinin ona özgü olması ve erişilebilir olmaması gerekmektedir. Örneğin tek tc bilgisi , telefon ,adres kişisel bir veridir. isim tek başına kişisel veri olmamakla birlikte tek başına isim soy isim kişisel bir veri değildir. Kişisel veri olabilmesi için
1. o veri o kişiye özgü olmalı
2- Her hangi bir çaba göstermeden o veriye erişilmeli 
kişinin parmak izi kişisel bir veri iken ulaşmak için çaba gösterilmeyen kamusal alandaki fotoğrafı kişisel bir veri değildir. kişilerin çaba harcamadan hukuka aykırı olarak sistemlere girmeden elde ettikleri bilgililer kişisel veri değildir.
Aşağıdaki yargıtay kararından da görüleceği üzere kişinin özel alanındaki yani gizli hesabındaki fotoğrafların başkası tarafından kullanılması TCK 139 ‘a göre Kişisel verileri yayma suçuna vücut verecektir.
Yukarıda kişilerin fotoğraflarını çekmenin veya yaymanın suç olup olmaması açısından değerlendirmiş olup hukuka aykırılık anlamında değerlendirmek gerekirse ;

Kişilerin izinsiz fotoğrafının çekilmesi yahut yayılması hukuka aykırı mıdır yahut tazminat gerektirir mi ?

Kanunda suç olarak belirlendiyse her eylem hukuka aykırı olup tazminata neden olabilir. Burada tazminat belirlenirken  sosyo ekonomik durum kişilerdeki elem keder ve üzüntü vs gibi tüm durumların değerlendirilip ona göre tazminat miktarı belirlenecektir.
O halde kişilerin izinsiz fotoğrafının kamusal alanda çekilmesi suç olmadığı gibi tazminatı da gerektirmez ama burada çekilen fotoğraf kişiler açısından onu kırıcı küçük düşürücü nitelikte olması durumunda tazminat gerektirmesi gündeme gelebilir.
Kamusal olmayan alanda izinsiz foto çekinmesi suç olduğu gibi tazminat ta gerektirir.
TCK’nın konuyla ilgili maddeleri şöyle,. Öncelikle savcılığa şikayette bulunmak ve fotoğrafın izinsiz çekildiğini ispatlayan sağlam delilleri sunmak gerekir.
Kamuya kapalı alanlarda kişilerin kendi hal ve hareketleri yaşam tarzları kıyafetleri görüntüleri kişilerin kendi muhafazasında ve iradelerindedir. Burası özel alan alan olup kişiler bu alanlarına istedikleri kişileri alıp almamakla serbesttirler:
Kişilerin kendi birel özel hayatlarına herkese dahil etmedikleri bu alanlarındaki bilgi ve her türlü paylaşımları o kişilere tabi olup o kişilerin izni olmadan bu alanlara müdahale edilmesi suçtur.
Bu alandaki kişilerin her türlü görüntü ses paylaşımları da aynı şekilde o kişilerin muhafazası altındadır ve o kişinin izini olmadan paylaşılması ve müdahale edilmesi de aynı şekilde suçtur.
Buna ek olarak şartları sağlaması durumunda  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu’nun 86. maddesine kapsamında  değerlendirilmesi mümkündür. Buna göre Bir kişinin fotoğrafı eser niteliğinde olmasa bile kendisinin izni olmadan hiçbir platformda halka açık olarak yayınlanamaz.  Sonuç olarak kendi fotoğrafınızın ya da videonuzun çekmiş olsanız yahut başkası çekmiş olsa bile  belli bir resmin ön ya da arka kısmında bulunsanız bile  o kişilerden izin almadan bu fotoğrafların paylaşılması  tazminatı gerektirebilir.

14 Comments

 • Sitenin adında hukuk yazıyor ama hukuktan haberi yok. Benim kan davalı olduğum düşmanlarım var. Ya da iş gezisine gittim ve eşim il dışına çıktığımı bilmiyor. Bunu internette yayarsanız bana zarar verirsiniz belki de ölümüme sebep olursunuz. Ya da otobüste fotoğrafımı çektiniz akşam bakıp bakıp hayal kuruyorsunuz. Sokağa çıktık diye fotoğrafımızın çekilmesine razı mı olacağız yani.

  • kamusal alanda kişilerin fotoğraflarının çekilmesi suç değildir. Sizin düşmanlarınız varsa diye kanun ya da hukuk değişmez. Hayal kurmak da zaten suç değil isteyen istediği hayali kurabilir. Sokağa çıktınız diye fotoğrafınızın çekilmesine razı olıyorsunuz zaten. Aynı zamanda bir çok iş yeri alışveriş kamerası sizi kayıt altına alıyor zaten

 • Ben askeri personelim benim iznim olmadan bina icerisinde kameralar varken personel beni kendi elindeki TLF ile kapalı alanda sigara içiyor diye resmi çekip kendi komutanlari arasında paylaşmıştır ve ban idari tahkikat yapıp komutan kınama cezası vermiştir.bunun üzerine psikatriye gittim iki aydır tedavi goruyorumilac kullanıyorum aileme karşı siddetlerim bagirmalarim ortaya çıktı bunu bana yapanların cezası varmıdır savcı bey dosyayı kapattı ben itiraz ettim sonuç ne olur

 • Ben askeri personelim benim iznim olmadan bina icerisinde kameralar varken personel beni kendi elindeki TLF ile kapalı alanda sigara içiyor diye resmi çekip kendi komutanlari arasında paylaşmıştır ve ban idari tahkikat yapıp komutan kınama cezası vermiştir.bunun üzerine psikatriye gittim iki aydır tedavi goruyorumilac kullanıyorum aileme karşı siddetlerim bagirmalarim ortaya çıktı bunu bana yapanların cezası varmıdır savcı bey dosyayı kapattı ben itiraz ettim sonuç ne olurmu

  • Bina içleri de kamusal alana girer Özel mülkiyet değildir. bu bakımdan kamera ile çekilmesi hukuka aykırılık oluşturmaz

 • bir güvenlik görevlisi görevi başında yani kamuya açık bir alanda masanın üzerine oturup telefonla konuşur vaziyette gören üst işverenden bir yöneticinin bu uygunsuz durumu amirine kendi telefonuyla fotoğrafını çekip ( kadrajda tek değil personel haricinde üç yabancı kişi daha var) atıyor amir ise personeli uyarmak için bu fotoğrafı personelin kendisine atıp uyarıyor. personel ise hem işini yapmıyor hem bu kanunun arkasına sığınıp benim fotomu çekemezsiniz diyor.
  yukarıdaki anlatılan bu olayda k.v.k.k. göre işveren ve yöneticiler nasıl oluyorda suçlu oluyorlar veya oluyormu sorusu daha doğru olur işçi ise hem işini düzgün yapmıyor hemde şikayet edebiliyor siz değerli hukukçulardan konu hakkında görüşlerinizi öğrenmek isterim.

 • Merhaba! güvenlik personeli yim 5 dakıka uykuya dalmışım arkadasım tarafımdan resmim çekilip şirketıme şefime atılmıştır suçmudur ne yapmalıyım

 • peki okulda bir öğrencinin fotoğrafını çektim,ve resmi çizip ona hediye edeceğim ama sınıf hocama falan derse disiplinlik olur muyum?

 • Karısını bir cisimle dövmekle tehdit eden adamın evinin içinde fotoğrafını çekmek suç mu?

 • MERHABA BEN 1.AGIR CEZA MAHKEMSİNDE RESİM ÇEKTİM .HAKİMİN RESMİNİ ÇKETİM .FAKAT ÇOCUKLARIM HAKİM OLMAK İSTİYORDU O NİYETLE ÇEKMİŞTİM .BU SUÇ MUDUR,SUÇSA CEZA ALIRMIYIM ACABA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp