loading

Yağma Suçu

Bu yazımız  yağma suçu , yağma suçunun unsurları yağma suçunun cezası,  senette yağma suçu ,  yağma da indirim sebepleri,  yağma suçunda etkin ... Devamı

Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel Saldırı  Suçu Nedir? (TCK 102) Cinsel saldırı suçu, cinsel arzuları tatmin amacıyla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilerek bedenine fiziksel temasta ... Devamı

Seri Muhakeme Usulu Nedir

Seri Muhakeme Usulü  (CMK 250) Seri Muhakeme Usulü Nedir? (CMK 250) Seri Muhakeme Usulu ,Ceza hukuk kapsamında 2020 yılından itibaren ceza usulünde  soruşturma ... Devamı

Adli Sicil Kaydı ve Silinmesi

Adli Sicil Kaydı Adli sicil kaydı devletin adli süreçleri kayıt altında tutulduğu sicildir. Sabıka kaydı da denmektedir. Örneğin Kayseri’de İşlediği bir suçtan ... Devamı

Takibi Şikayete Bağlı Suçlar

Takibi Şikayete Bağlı Suçlar Şikayete bağlı suçlar bir suç hakkında soruşturma ya da kovuşturma yapılabilmesi için şikayet edilme ön koşulunun arandığı suçlardır. ... Devamı
S.S.SHemen Ara!WhatsApp