loading

Kayseri Boşanma Avukatlığı ve Ücretleri

Kayserinin en iyi boşanma avukatı diye bir şey var mı ?

Kayseri’de Boşanma Avukatı Tutarken Nelere Dikkat Edilmeli?

2021 Boşanma Boşanma Avukatlık Ücretleri

Kayseri Boşanma Avukatlığı

Adli Yardım Yoluyla

Boşanma Nedir? Nasıl Yapılır

Kocasinan Melikgazi Talasta Boşanma Avukatı

En İyi Boşanma Avukatları Diye Bir Şey Var Mıdır?

Boşanma Davasına İlişkin Sık Sorulan Sorular

Davası Açma Masrafları

Kayseri’de Boşanma Avukatı Tutarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kayseri’de Boşanma Avukatı tutarken  dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar bulunmaktadır. Her evlilik  müessesesi birbirinden nasıl olduğu gibi her boşanma davaları da birbirinden farklılaşmaktadır .Bu nedenle avukat tutarken boşanma ve aile hukukunda uzman ,uzun yıllar kendini geliştirmiş boşanma avukatı tercih edilmelidir. Boşanma davalarında sürecin tamamı vekille takip edilmeli ,boşanma davası dilekçelerinde değinilecek hususların, delillerin taleplerin ve neticelerin bizzat boşanma konusunda uzman bir avukat marifetiyle  yürütülmeli ileride doğabilecek hak kayıplarının önüne geçilmelidir.

Boşanma davalarının takibi uzmanlık gerektiren işi bu olan bu dosyayla her zaman ilgilenebilecek  dosyaya gelen ve giden evrakların takibi duruşma takibini   yapacak yeni durum ve olaylarda  nasıl bir tutum alınacağı konusunda tavsiyelerde bulunacak gerekirse işlemleri gerçekleştirecek   neticelerin ve taleplerin ne olaması gerektiği  bunları talep etme usulleri konusunda nasıl bir süreç izlenmesi gerektiği konusunda  uzman bir boşanma avukatı uzmanlığı ve birikimi gerektirmektedir. Mahkemeler gerek deliller gerekçeler dilekçedeki hususlar yahut dilekçeler için süreler vermekte işlemlerin bu süreler içerisinde tamamlanması gerekmektedir. konusunda olman olmayan hatta normal bir vatandaşın takip edebileceği işlemler değildir.

Boşanma davası takip edilirken mahkeme tarafından verilen süreler içerinde mahkemeye ifade beyan yahut  delil  sunulması gerekmektedir. Bu surelerin veya duruşmanın kaçırılması halinde  gerek hak kaybı , gerekse de  davaların gereksiz gecikmesi ve uzaması durumları söz konusu olacaktır. Sonuç olarak dava dilekçesi ile boşanma davası açmak veya  açılmış olan boşanma davasına cevap verilmesi,  boşanma davasının sonuçlanması için yeterli değildir. Bir çok gerekli işlemler  ve profesyonel bir destek gerekmektedir. Bu nedenle tüm bu süreçlerde boşanma davası ile yakından ilgilenecek ve  ve dosya takibini yapılacak aynı zamanda sorumluluğunu üstlenecek bir boşanma avukatı tutulması zaruridir.

2021 Boşanma Boşanma Avukatlık Ücretleri

Her yıl Kayseri Baronun belirlediği bir tarife bulunmaktadır. Avukatlar Bu tarifeden avukatlar için tavsiye edilen ücretleridir. Fakat bu ücretlerin üstünde bir anlaşma yapılabilir. asgari tutar ise barolar birliğinin belirlediği asgari tutarın altına düşmemek kaydıyla belirlenmelidir. Yani aynı zamanda avukatlık hizmeti için barolar birliğinin belirlediği asgari bir tutar vardır. Avukatlar bu tutarın altına düşemezler. Yapılacak masraflar, dosyanın açılacağı yer, koşulları farklılık göstereceği için sabit bir rakam söylenemez. 2021 yılında yayınlanan tarifeye göre asgari bu dava için 4.080 TL’dir. Kayseri’de Boşanma Avukatı ücretleri için Kayseri Boşanma Avukatı Ücretleri Makalemize göz atabilirsiniz

Bununla birlikte boşanmalar ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanmadır.  çekişmeli boşanma fiyatları, anlaşmalı boşanmadan daha yüksek  olabilir. . taraflar veya eşler avukatla değer üzerinden detaylı konuşarak avukatla bir karara varmalıdırlar.  Taraflardan biri yahut her ikisi boşanma davası açmayı düşünüyorsa tarafların gerek süreç gerekse de avukat tutulmasının maliyet ve sonuçları hesaplanmalı ve değerlendirilmelidir. En sonunda da avukatla ortak bir karara varıp süreç başlatılmalıdır.

Taraflarda gerçekleşen ücret anlaşması akabinde müvekkil vekaletname çıkartmalıdır. Bunun yanı sıra ödemelerin ne zaman ve nasıl ödeneceği de yine tarafların anlaşacağı bir husustur. Ödenecek olan değer, davanın öncesinde ödenebileceği gibi davanın devamında ve davanın sona ermesinden sonra da ödenebileceğinden taraflar ona göre bir anlaşma yapabilecektir.

2022 Boşanma Boşanma Avukatlık Ücretleri

2022 yılı Avukatlık  Asgari tutar yayınlanmış olmakla birlikte Boşanma davaları için ayrı bir asgari tutat bulunmamaktadır.Çünkü Boşanma davaları Aile mahkemelerinde görülmektedir. Aile Mahkemeleri  Asliye hukuk Mahkemeleri ile aynı görevde  ve düzeyde yer aldıklarından Aile mahkemelerinde yani boşanma davalarında belirlenen 2022 yılı Avukatlık Asgari Ücret 5100 Türk Lirasıdır. Bu tutar asgari olup , avukat tarafından  bu tutarın üstü tarafların anlaşması şartıyla  her zaman  belirlenebilir.  

Boşanmada Devlet avukat verir mi?

Boşanma davası açmak isteyen kişinin maddi durumunun  dava açmaya ve avukat tutmaya elverişli olmaması durumunda bulunduğu şehrin barosunda  avukat talebinde ve adli yardım  talebinde bulunabilir. Bu durumda baro başvuruyu inceler ve haklılık payının olması ve maddi durumunun elverişli olmadığının ispat edilmesi şartıyla baro tarafından kendilerine bir baro tarafından avukat atanır.Bu süreçten sonra  avukat ve mahkeme harç ve giderleri kişi Devlet tarafından ödenir. Eğer dava sonunda kişi haksız çıkarsa devlet tarafından ödenen ücretleri kişiye tekrar rücu edilir. Adli yardıma ilişkin Adli yardım  ilişkin Kayseride adli yardım  usul ve şartlarını yazımızı  inceleyebilirisiniz

Davası Açma Masrafları

Boşanma davalarında  avukata ödenecek avukatlık ücreti yanında açılan dava için masraf ve dava harç masrafları da ödenmek zorundadır. Bazı davalarda harç maktu iken bazı davalarda ise nisbi yani miktara göre değişmektedir. Örneğin; mal paylaşımı davalarında dava dilekçesinde  harç dava değerine göre olurken boşanma davalarında ise maktu olmaktadır. Bunun yanında tebliğat ek giderler istinaf ve temyiz giderleri de yurt dışı olması durumunda yurt dışı harç ve giderleri de olacaktır.

 • Boşanma dava masraf ve harçlar  kalem kalem aşağıdaki gibidir:
 • Davada yapılacak duruşmalar celse,
 • Karar ve ilam harçları,
 • İstinaf ve Temyiz Harçları
 • Yurt dışı harç ve Tercüme Giderleri (Yurt Dışı olması durumunda )
 • Gider avansları
 • Tanık sayısı kadar tanık asgari ücreti,
 • Tanığa gönderilecek duruşma davetiyesinde tebligat gideri,
 • Tarafların dayandıkları delillerle ilgili bir takım giderler
 • Tedbir talebi varsa harç ve giderleri

Boşanma davalarında , ortak çocuk  olması durumunda uzman pedagogdan  rapor alınması durumunda buna ilişkin giderler. gibi davanın durumuna ve seyrine göre bir çok gider olmaktadır.

Adli Yardım Yoluyla Boşanma Nedir? Nasıl Yapılır

Yukarıda bahsedildiği üzere boşanma davası açılırken gerek avukatlık ücretleri gerekse de bir takım dava harç ve ücretleri bulunmaktadır. Dava açacak durumu olmayacak derece ekonomik gücü olmayanlara ilişkin adli sistemde  ilk bakışta haklılık olması ve maddi durumunun da olmaması nedeniyle  adli yardımdan faydalanma hakkı tanınmıştır. Bu adli yardım müessesi denilen sistem de maddi durumu olmayanlar ücretsiz olarak dava açabilmektedir. Bu müesseseden kişilerin bulundukları şehirlerde adliyelerde bulunan  barolardan adli yardım talepli avukat talep edilebilirken. Kişiler doğrudan dilekçelerinde adli yardım talepli olarak dava açabilirler. Tabiki her talepte bulunan kişinin bu müesseseden yararlanması söz konusu değildir. Burada talepte bulunan kişin bu müesseseden yararlanması mümkün değildir.  yalnızca mali gücü olmayan kişilerin bu konudaki talepleri kabul edilebilir. Fakirlik belgesi tapu araç sorgusu SGK sigorta dökümü gibi evrakların sunulması kaydıyla bu müesseseden faydalanılması mümkündür.

Bu müessese ile boşanmak isteyen kişi , tüm yargılama avans ve harçlarından muaf olmaktadır. Avukatlık ücreti için ise aynı şekilde baroya başvurulmalı ve avukat talep edilmeli başvurulan baronun uygun bulması halinde o kişiye baro tarafından avukat görevlendirilecektir. Ve o kişi avukatlık ücreti ödemeden vekil aracılığı ile temsil edilecektir.  Baro tarafından vekil tayin edilmesi durumunda avukat dava ücretleri de olmadan herhangi bir ödeme almadan doğrudan davayı açacaktır.

Talebi reddedilmesi durumunda ret kararının tebliğ edilmesinden sonra bir hafta içerisinde mahkemeye itiraz edilebilir . İtiraz edilmesi durumunda itiraz bir sonraki numaraya sahip mahkeme tarafından değerlendirilecektir .Ancak adli yardım talebi kabulü kararları ise kesindir, itiraz edilemez. Yararlanan kişi masrafları ve avukatlık ücretleri  avukatlık ücreti baroca  mahkeme ücretleri ise hazine tarafından ödenecektir.

Bu arada kişinin açılan davayı kaybetmesi durumunda ise hazine tarafından ödene giderler  ve bu davada, haksız çıkan yargılama giderleri ile avansları ödemekle yükümlü tutulacaktır. Taksitlerle ödeme elverişli görülürse yargılama giderleri en çok bir yıl içinde eşit taksitler halinde ödenmesine karar verebilecektir.

Kayseri Boşanma Avukatı

Kayseri’de boşanma avukatı denilince akla ilk gelen avukatlardan olan Duran Hukuk Bürosu Kayseride olup, Türkiye’nin birçok şehrinde boşanma, düğün takıları, nafaka, boşanmadan kaynaklı tazminat davalarına bağlı olarak aile hukuku uyuşmazlıklarında avukatlık hizmeti vermektedir. Duran Hukuk Bürosunca Boşanma ve boşanmaya bağlı olan tüm hukuki problemlerinize (velayetin değiştirilmesi, nafaka davası, nafakanın tahsili, çocuk teslimi gibi) tecrübe ve özverili çalışma ile çözümler bulunacaktır.

Vekillik/Avukatlık  hizmetinin alınması şu nedenlerle Çok önemlidir:

 • Dava dilekçesinin  hak kaybı yaşatmayacak şekilde ve kanuna ve usule uygun olarak hazırlanması,
 • Kanunda belirtilen boşanma nedenlerine dayanarak ve delillendirilerek açılması,
 • Duruşmaların takibi ,
 • Tanıklı duruşmalarda  gerekli savunmaların yapılmak üzere avukatın da duruşmada bulunarak tanığa sorular yöneltmesi ve davayı yönlendirmesi ,
 • Davanın esasını değiştirecek beyanların tutanağa geçirilmesi,
 • Mahkemeden  kurum ve kuruluşlardan celbi talep edilen bilgi ve belgeler için talepte bulunma

gibi birçok hukuki bilgi ve teknik bilgilerle davanın takibi avukat aracılığı ile gerçekleştrilmektedir.

Bütün bu yukarıdaki sebep ve  gerekçelerle boşanma davasında avukatlık hizmeti almak, işin uzman boşanma avukatıyla birlikte çalışmak hukuki kayıplarınız önüne geçmek  için gerekli ve zaruridir. Önemli olan haklı olmak değil haklı olduğu davada haklılığını ispat edebilmektedir. Bu bağlamda herkes hakkını  konunun uzmanıyla savunmalı ve hakkı ne ise mücadelesini en iyi şekilde yapmalıdır. Boşanma avukatı numarası için bizlere WhatsApp’tan ulaşabilirsiniz.

Kocasinan Melikgazi Talasta Boşanma Avukatı

boşanma davasına bakan avukatlar Kayseri’de  bulunup, bu yakada bulunan Kocasinan Melikgazi Talas gibi öne çıkan ilçelerden yüzlerce Kayseri ‘de iyi boşanma avukatı arayan insana vekillik hizmeti avukatlık hizmeti verilmektedir. Boşanma kararı alan yahut , kendisine boşanma davası açılmış yahut boşanmanın ferileri (velayet, nafaka, çocuk teslimi gibi konularda) yahut boşanmadan sonraki  hukuki uyuşmazlıklarda müvekkiller  adına özverili olarak çalışılmakta ve müvekkil menfaati  en üst sırada tutulacak şekilde hareket edilmektedir.

Boşanma davaları  eşlerden her iki tarafın da psikolojik durumlarını olumlu olumsuz etkileyen  yer yer psikolojik tramvalar bile yaşatan  atlatılması zor süreçlerdir.  Boşanma davası devam eden eşlerin  bu süreçler devam ederken hem bu insanlarla karı karşıya gelmeleri hem daha yıpratıcı hem de süreci daha da zorlaştırıcı bir durumdur. Aynı zamanda yorucu takip gerektiren bununla birlikte en önemlisi hukuki davaların çok fazla hukuki bilgi gerektirmesinden ötürü usul ve esaslara dikkat  edilecek hak kaybı yaşatmayacak konusunda uzaman boşanma avukatları tarafından takip edilmesi zorunludur. Boşanma davaları  için avukat seçiminden özellikli boşanma davasıın açıldığı yerlerin seçilmesi önemlidir. Kayseri’de açılmış yahut eşlerin kayseri’de bulunması durumunda Boşanma davasına bakacak avukatın da Kayseri’den seçilmesi önemlidir. Çünkü Boşanmalarında yetkili mahkeme , eşlerin dava tarihinden geriye dönük olarak son 6 ay yaşadığı yer mahkemesidir. .

Kayseri’de ikamet eden eşlerin boşanma  davası açılması halinde Kayseri’de bir avukata başvurabilecek ve davaları ise  Kayseri Adliyesinde görülecektir. Ancak boşanma davası açılmadan fakat ayrıldıktan sonra başka şehirlere taşınmaları yahut  farklı ilçelere talasa Kocasinan Melikgaziye Develi Sarız  Bünyan, İncesu, Felahiye, gibi ilçelere taşınmalar önem arzetmeyecektir. Anlaşmalı Boşanma durumunda ise yetkili mahkemenin çok bir önemi olmayacaktır. Taraflar anlaştıkları avukat aracılığı ile dava istenilen mahkemede açılacak ve  anlaşmalı boşanma davası sonuçlandırılacaktır.

Taraflardan biri çekişmeli boşanma davası açmayı  düşünmesi halinde eşlerden  biri yahut ikisi de ayrı ayrı avukat ile anlaşmalıdır. Çekişmeli boşanmada iki eşi de aynı avukatın temsil etmesi mümkün değildir. Çünkü bu durumda menfaat çatışması olacaktır.  Avukat tutulması halinde yasal haklarınıza ilişkin  çabada bulunacak , sizi dosyada temsil edecek ve sorumluluğunu bilerek titizlikle çalışmasını gerçekleştirecektir.

En İyi Boşanma Avukatı Diye Bir Şey Var Mıdır?

Avukatlar arasında derece ,sıralama,kıdem bulunmamaktadır. . Fakat avukatların kendi bireysel uzmanlık alanlarını belirlemelerine yahut  belli konularda iş alıp o konularda uzmanlaşmalarında bir engel yoktur.  Yani avukatlar belli bir alanda  uzmanlaşmaktadırlar. Ve gerek kendileri gerekse de bu şekilde boşanma , ceza avukatı şeklinde adlandırılmaktadır. . Diğer mesleklerde olduğu gibi bizler de vekillik hizmetini sorumluluk bilinciyle hareket ederek mesleğimizi gereği gibi yerine  getirilmektedir. Bu yüzden en iyi boşanma avukatı söylemi de eksik kalmaktadır.

İş ahlakı çerçevesinde avukatlığın icrası ve yürütülmesi sorumluluk gerektirmektedir.  Boşanmak avukat tutmak istediğinizde tutulacak olan avukatın tecrübesi ,bilgisi yahut birikiminden emin olması gerekmektedir. .Burada  o avukatın tecrübesi geçmişi o işi ne kadar yaptığı hırsı emeği, bu  konudaki araştırma ve öğrenme kabiliyeti ,dosyayı sahiplenmesi gibi bir çok unsur o avukatın iyi avukat olup olmamasını etkilemektedir.

Boşanma Davasına İlişkin Sık Sorulan Sorular

Boşanma davaları avukat ücretleri ne kadardır?

Türkiye Barolar Birliğince her yıl asgari tarife belirlenmektedir. Avukatların bu asgari tutarın altında dava alması yasaktır.  düzenlenen tarifeye göre her yıl belirlenmektedir. 2021’de de Avukatlık Asgari Ücret tarifesi yayınlanmıştır. Tarifede belirtilenden (4.080 TL) daha düşük bedel belirlenmesi mümkün değildir., vekil seçilmeden önce ne kadar olduğu konusunda önceden bir boşanma avukatları  ile görüşülerek bilgi alınması ve  ona göre karar verilmesi mümkündür.

Devlet boşanma avukatı verir Mi?

Maddi durumu iyi olmayan yahut boşanma avukatını karşılayacak olan kişiler fakir olduklarını belgelemek şartıyla Aile avukatı danışma hizmetine başvurup Boşanma davası açmak isteyen ancak maddiyatı olmayan kişiler bulunduğu ilin barosundan avukat talep edebilirler . Adli yardım yoluyla  olarak anılan bu müessese ile taraflar boşanma olarak geçmektedir. Adli yardım yoluyla boşanma için bulundukları ilin barosundan ne tür belgelerin gerektiği öğrenilebilir.

Boşanma avukatı nasıl bulunur?

Belli bir alan haricinde dava alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma davası almayı tercih etmesi ve kendisini boşanma davalarında deneyimli olarak tanıtması halinde boşanma avukatı İstanbul davaları için bulabilirsiniz. Boşanma davasına ilişkin dosya takibi yapılır. Boşanma avukatı iletişim adresi sayfanın son kısmında bulunmaktadır.

Boşanma davası için avukata gerek var mı, şart mı?

Boşanma davası, dilekçeler ve duruşmalar hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren davalardandır. Boşanma dilekçesinin yanlış ya da eksik yazımı, duruşmaya girilmemesi, dosyanın takip edilmemesi nedenleriyle geri dönülmez hukuki kayıplar meydana gelebilmektedir. Boşanma konusunda uzman bir vekille yürütmek hukuki kaybın olmaması adına daha doğru olacaktır.

Aile avukatı nedir?

Boşanma avukatı olarak da bilinen ve bu konuda uzmanlaşan; velayet, nafaka, tazminat konularında tecrübe sahibi olan avukattır. Diğer bir anlamda da bir ailenin tüm hukuki işlemlerini yürüten vekil anlamına gelir.

Aile hukuku neyi düzenler?

Evlilik, boşanma, nişanlanma, velayet, mal paylaşımı, tazminat gibi evliliğin kuruluşu ve sona erişi ile ilgili olan tüm aşamaları içeren bir düzenlemedir.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Tarafların mutabık kaldığı protokol ve anlaşmalı olarak boşanma talepli dava dilekçesi hazırlanmalı. Avukata çıkarılan vekaletname eklenerek (avukat yoksa tarafların kimlik fotokopisi) adliyenin tevzi bürosuna bu belgelerle başvurarak dava açılabilir.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanmadan daha kısa sürede sona eren dava türü olup, yaklaşık 1 hafta ile 1 ay arasında sürmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında hakim ne sorar?

Tarafların hazırlamış olduğu protokol maddelerinin üzerinden geçerek, her bir madde sonrasında iki tarafa da mutabık olup olmadığını soracaktır.

Boşanma davası dilekçesi 2021 ücreti ne kadar, kaç para?

Avukat sadece dilekçe hazırlama nedeniyle ücret alabilir. Ancak bu bedel asgari ücretin altında olamaz. 2021’de yayınlanan tarifeye göre bir dilekçe hazırlamanın ücreti 825 TL’dir. Anlaşmalı veya çekişmelide bu bedel aynıdır.

Anlaşmalı boşanma ücreti ne kadar?

Davanın iş yoğunluğu, masrafı, konusu gibi nedenler dava ücreti etkilemekte olup, sabit ücreti yoktur. Avukat asgari ücreti ne kadar? Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl tarife yayınlanmaktadır. 2021’deki tarifeye göre, boşanma davalarındaki asgari ücret 4.080 TL’dir.

Avukat danışma ücreti ne kadar?

Avukat asgari ücret tarifesine göre danışma ücreti ilk 1 saat 540 TL. Devam eden saatler için 325 TL’dir. Çağrı üzerine gidilen yerde yapılan görüşme 1 saate kadar 1.125 TL’dir.

Avukat parası (vekalet ücreti) ne kadar 2021?

Dosyanın iş yükü, davanın görüleceği il ya da ilçe, dava konusu vekalet ücretini etkilemektedir. TBB’deki asgari ücret altında olmamak kaydıyla ücret belirlenecektir.

Boşanma avukatı ne iş yapar?

Dilekçenin hazırlanması, davanın açılması, dosya takibi, duruşmalara katılım gibi müvekkil menfaati öncelikli vekillik hizmeti gerçekleştirir.

Boşanma avukatı nedir?

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı tasfiyesi, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşya talebi konularında uzmanlaşan ve çalışmalarını bu konuda yoğunlaştıran avukattır.

Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım, nasıl açılır?

Kanunda belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayanarak, dava dilekçesi (anlaşmalı ise protokol) hazırlanmalı. Dilekçe ekine deliller eklenmelidir. Belgeler hazırlandıktan sonra dava açma işlemi için bulunduğunuz adliyenin tevzi bürosuna başvurabilirsiniz.

Boşanma davası açmak için nereye başvurulur?

Boşanma davaları adliyelerde açılmakla birlikte dava dilekçesi ve gerekli evraklarla Adliyenin tevzi bürosundan  yapılmaktadır. . Davaya ilişkin belgeler hazırlandıktan sonra, bu büroda ilgili işlemler  gerçekleştirilmekte ve mahkemesine gönderilmektedir.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını kim öder?

Dava açılması aşamasında harç ve masraflar davacı tarafından ödenmelidir. . davacının davayı kazanması durumunda ise , yargılama giderlerinin  ve masrafların kaybeden tarafa ödenmesine karar verilecektir.

Boşanma hukuku nedir?

Boşanma dava süreci ve boşanma sonuçları yahut fer-ilerinin dava konusu olduğu durumlarda buna ilişkin olarak , sebepleri ve buna bağlı konular kapsamında ele alan hukuk dalıdır.

Boşanma sebepleri neler olabilir?

Boşanma sebepleri TMK’da belirtilmiş olup; evlilik birliğinin temelden sarsılması (şiddetli geçimsizlik), zina (aldatma), akıl hastalığı, terk, hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme olarak belirtilmiştir.

Boşanma davaları için  Ne Kadar Masraf Gerekir ?

Dava açma masraf ve harçları yaklaşık aynı olmakla birlikte 500- 1000 Tl civarında değişmektedir. Boşanma davalarında tutulacak Avukatın ücreti ise ücreti ise ve yatırılması gereken harçlar davanın konusuna ve taleplerine göre değişmektedir. Bu nedenle kesin ve net bir ücret söylenemeyeceğinden detayları avukatınızla görüşmenizi tavsiye ederiz.

Boşanma davaları   En Uzun ne kadar Sürmektedir. ?

Çekişmeli boşanma davaları  genellikle 6 ay 1 sene zarfında sürmektedir. Lakin durumuna göre istisna  de olsa 2-3 yıl arasında sürdüğü de görülmektedir. bu arada taraflara tebliğat yapılamaması, iş yükü hakim ve avukatların deneyimli olup olmaması durumuna göre değişmektedir. İstinaf ve temyiz süreleri de yaklaşık 2-3 yıl arasında sürmektedir.

Boşanma davası Hangi durumlarda Açmalıyım ?

Eşlerden biri veya her ikisi açısından  evliliğin devam etmesinin beklenemeyecek her durumda açılması mümkündür. Ama boşanma davasının hakim tarafından kabul edilmesi için kanunda yer alan boşanma sebeplerinin gerçekleşmesi yahut hakim tarafından evlilik birliğinin temelden sarsılması gerektiği kanaatine varılması gerekmektedir. Bu sebeple taraflar evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesi halinde kanunda belirtilen sebeplerden birini dayanılarak dava açılabilir.

Çekişmeli boşanma davası tek celsede biter mi?

Çekişmeli boşanma davalarının tek celsede bitmesi İmkansızdır . Duruşmaların Ön inceleme duruşması, tahkikat ve sözlü tahkikat (karar) aşamaları olduğundan en az 3-5 celse sürmektedir. Fakat tarafların davada hazır olması dayı kabul etmeleri yahut tanıkların da bulunup aynı celse de karar da verilmesi mümkündür. Ama pratikte çok zordur.

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

S.S.SHemen Ara!WhatsApp