Kayseri İş Avukatı ve Sigorta Avukatı


İş hukuku  Nedir özellikleri nelerdir ?


İş Hukuku kısaca   İşçi işveren ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların  ilgilenen hukuk dalıdır. 

İş hukukunun en önemli özellikleri veya temel amacı işçi haklarının korunmasıdır.  Zayıf konumda bulunan işçilerin suistimale uğramaları ve işverenlerin çalışanları üzerindeki baskılarının dolayı tarafların eşit olmamasından  bu uyuşmazlıklarda  çözümünde adilane ve hakkaniyetli  çözümlerin alınması amacı gütmek ve sonuç olarak işçilerin korunması amaçlanmaktadır. 

İş Hukukun Genel Olarak Özellikleri

 • İş hukukunun temel özelliği işçi emeğinin ve haklarının korunmasıdır. İşverenin insan hak ve onuruna yakışmayacak şekilde davranış ve tutumların önüne geçmek ve bu be buna benzer durumlarda  işçilerin bu haklarını kullanmak. ve işçileri kullanmak .
 • İş hukukunda işçinin lehine olan kurallar vardır.Bu kurallar emredici niteliktedir. Bu sebeple işveren uymak ve uygulamak zorundadır. Örneğin , çalışana en az asgari ücretin ödenmesine  dair hükümler emredici kurallardır.
 • İşveren ve işçi arasında  iş kanunu ve mevzuat çerçevesinden işveren lehine çözümler getirilir.
 • İşçilerin hem sendikalar aracılığı ile hem de doğrudan  haklarını koruyan maddeler içerir.
 • İş hukukunun temel amacı öncelikle işçilerin haklarını korumaktır. .Bu koruma işçi işveren arasında iş mevzuatları çerçevesiyle sınırlıdır. 
 • İş hukuku karma hukuktur.  Devletin de müdahil  olduğu durumlar olduğu durumlar söz konusudur. özel hukuka ilişkin hükümler de söz konusudur. 

Kayseri'de Ekonomi Ticaret ve İş İmkanı 


Türkiye'nin  kavşak  noktasında yer alan, 6000 yıllık tarihi geçmişi olan en çok eski yerleşim yerlerinden biri ve İpek yolu üzerinde bulunan Kayseri, önemli bir sanayi ve ticaret merkezi olma özelliğini  günden güne  artırmakta ve sanayisiyle  daha fazla iş imkanı yaratmakta ve bu kapsamda işçi işveren ilişkileri gündeme gelmekte bu noktada Kayseri'de iş hukuku ön plana çıkmaktadır. 

Bu bağlamda Kayseri, milyarlarca Türk lirası üretim dış ticaret hacmi ve  1.400 civarında üretim merkezi ile ülkemizin önemli bir ticaret ve sanayi  olması açısından bu bakımdan on binlerce işçi açısından iş hukuku kapsamında korunması gereken hakların ve muhtemel uyuşmazlıkların  çözümü ve  bu konuda kayseri'de uzman iş avukatına olan ihtiyacı kritik öneme getirmektedir. 

Kayseri,  diğer şehirlere göre  Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasına göre 17. sırada yer almaktadır. Görüldüğü üzere ekonomik  olarak ilk 10 da yer alan kayseri'de bu bakımdan işçi işveren davalarının ve uyuşmazlıklarının sayısı bu konuda ortaya çıkan iş davalarının ve gerek işçi hakları gerekse işveren hakları yönünden çözülmesi gereken uyuşmazlıkların önemi iş avukatlığı açısından önem arz etmektedir. 


İş Avukatı 


 İş Hukuku  ve İş Avukatlığıİş hukuku iş kanunu kapsamında işçi  ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları ilgilendiren ve İş mahkemelerinde görülene hukuk dalıdır.

Büyük metropollerde ve illerde Kayseri gibi büyük şehirlerde ticaret ağı  yüksek olduğu için işçi ve işveren arasında çıkan  uyuşmazlıklar daha çok olmaktadır.Bu açıdan kayseri gibi büyük şehirlerde iş hukuku ve iş avukatlığı daha ön plana çıkmaktadır. 

İş hukuku günümüzde çalışma hayatına dayalı ekonomide hayatın vazgeçilmez bir parçası olmakta ve hemen hemen her insanı doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. İş hukuku bu bakımdan güncelliğini geçerliliğini ve önemi hep korumaktadır.

İş hukuk niteliği bakımından  hem özel hukuku hem de kamu hukukunu ilgilendirdiğinden kendine özgü bir hukuk dalıdır.

İş hukukunun kendine özgü ilke ve kuralları bulunmakla birlikte işçi lehine yorum ilkesi ve işçinin korunması ilkesi  iş hukukunun en temel ilkeleri arasında bulunmaktadır.Hakim tarafından karar verilirken bu ilkeler göz önüne alınarak karar verilir. 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunu ilgilendiren  belli başlı konular  ve uyuşmazlıklar şunlardır ;

 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • Fazla Mesai Ücreti
 • Yıllık İzin Ücreti
 • Ücret Alacağı
 • İşe İade
 • İşe Başlatmama Tazminatı
 • Kötü niyet Tazminatı
 • İş Kazası
 • İş Kazası Tazminatı
 • Sürekli İş Göremezlik
 • Geçici İş Göremezlik
 • Hizmet Tespiti
 • İş akdinin feshi
 • İşçilik alacakları
 • Doğum İzni
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Sendikal Tazminatı

Sigorta Hukuku ve Sigorta Avukatlığı

Sigorta hukuku kapsamında ;mal sigortaları ,can sigortaları,sorumluluk sigortaları ve bu sigorta türleri kapsamında taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlıklar ve tazminat rücu ilişkisi içerisinde veya kişilerle sigorta şirketleri arasında arabuluculuk ve uyuşmazlıklarda tarafları olarak  tanımlanan sigorta hukuku ,Ayrıca büyük şehirler araç yoğunluğunun fazla olduğu trafiğin yoğun olduğu Kayseri gibi şehirlerde çok sayıda ciddi yaralamalı, ölümlü ve maddi zararlı kazalar meydana gelmektedir. bu zararlardan kaynaklı açılacak davaların takibi ve yürütülmesi gibi pek çok konu sigorta hukukuna ilişkindir.bu kapsamada taraflar arasında sigorta poliçesi oluşturulması risk tespiti yapılması,sigortacılık ve acentelik faaliyetlerinin kanunlara uygun şekilde yerine getirilmesi sigorta  hukukuna ilişkin faaliyet alanları arasında yer almaktadır.ayrıca sigorta hukukuna ilişkin;


Sigorta Hukukunun Temel Alanları 

 • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
 • Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları
 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri
 • Yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları
 • Yangın sigortası davaları
 • Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları
 • Tıbbi malpraktis davaları
 • Ferdi Kazalara ilişkin davalar
 • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar
 • Sözleşme Hazırlanması 
alanlarında yerli ve yabancı sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde  sigorta hukukun temel alanları olarak nitelendirilmektedir.

COMMENTS

BLOGGER: 8
 1. Be yıl çalıştığım yerden ayrıldım taci etti paramı sa vermedi ihbar ve kıdem alabilir miyim

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. haklı nedenle işten ayrılırsanız kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

   Sil
 2. İstifa edince fazla mesai ve kıdemi alabilir miyim

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. haklı nedenle istifa ederseniz kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

   Sil
 3. Engelli kadrona başvurmak istiyorum neler yapabilirim iş yerinde

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Engelli kadrosunda çalışmak iş yerlerine başvurulması yeterli ayrıca işkur'a da başvurulabilir. işverenin kötü niyetli olarak işe alınmaması durumunda ise çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına şikayette bulunulabilir.

   Sil
 4. Prof. Dr. Erdem Özdemir sayesinde inanılmaz ilgi duyduğum hukuk dalıdır. Borçlar hukukundan kopup gelmiştir. Diğer hukuk dallarından farklı olarak pragmatik yaklaşımlar öne çıkar ve fiiliyata yani gerçekte var olan duruma önem verilir kağıtta yazana değil. Davada ispat açısından kesin delil olmamasına rağmen "tanık beyanları" en önemli delilleri teşkil eder. Sebebi işçinin güçlü konumdaki işverene karşı korunması gerekliliğidir.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. iş hukuk karma bir hukuk dalıdır. Hem devlet otoritesinin hem de özel hukukun iç içe geçmesiyle oluşan bir dal olan iş hukukunda işçi lehine de pozitif ayrımcılık söz konusu olup. Bu yönüyle diğer hukuk dallarından ayrılmaktadır.

   Sil

İbrahim DURAN
Ad

aile hukuku,30,Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Süreçleri,1,Avukatlık,1,Borçlar Hukuku,4,Ceza Hukuku,23,deneme,2,dilekçeler,4,Eşya Hukuku,2,Genel Bilgiler,4,Hukuk,91,İcra Hukuku,3,İnfaz hukuku,1,iş Hukuku,1,İş Hukuku,5,kayseri boşanma avukatı,2,Kişiler Hukuku,1,Medeni Hukuk,27,Miras Hukuku,1,Sigorta Hukuku,2,Ticaret Hukuku,2,Tüketici Hukuku,1,Usul Hukuku,9,Yargı kararları,1,Yargıtay Kararları,1,
ltr
static_page
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk: Kayseri İş Avukatı ve Sigorta Avukatı
Kayseri İş Avukatı ve Sigorta Avukatı
kayseri sigorta avukatı,Kayseri trafik kazası tazminat,Kayseri sigorta,Avukat,kayseri iş avukatı,iş avukatı,kayserinin en iyi iş avukatı,kayseri trafik kazası,iş hukuku kayseri
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk
https://www.duranhukuk.com/p/kayseri-is-avukati-ve-sigorta-avukati.html
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/p/kayseri-is-avukati-ve-sigorta-avukati.html
true
4647125434886118247
UTF-8
Tüm gönderiler Yüklendi Herhangi bir Gönderi Yok Tümünü Gör Devamını Oku Cevap Ver Cevabı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa Sayfalar Makaleler Tümünü Gör Sizin İçin Tavsiye Edilenler Kategori Arşiv Arama Tüm Makaleleler Sayfa Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şub Mart Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Hemen Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha fazla Takipçiler Takip et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
/*! hız için eklenti */