Boşanma Davası Avukatlık Ücretleri

kayseride boşanma avukatı ücretleri , Boşanma davasında avukatın rolu, Kayseride boşanma davası ücretleri gibi hususlar yer almaktadır.


Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları
Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları
Çekişmeli Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları
Boşanma Davası Ücreti Şehirlere Göre Değişir mi
Boşanma Davası Ücreti Hakkında Yargıtay Kararları

Kayseri Boşanma Avukatı Ücretleri


Boşanma davaları Aile Mahkemelerinde görülen  çekişmeli dava türleridir. Bu bakımdan asliye hukuk mahkemesi düzeyindeki ihtisas mahkemeleridir. Bu bakımdan Boşanma davalarının ücretleri aksi bir durum yoksa Asliye Mahkemeleri için belirlenen tutardır. Boşanma davası ücretleri nihai olarak bir avukatlık ücretidir. Avukatlık ücretleri avukatlık asgari tutarı ve tavsiye edilen tutar olarak 2 kısımda incelenmektedir. 

Öncelikle avukatların ücretsiz ya da karşılıksız iş yapması yasaktır. Ve mesleki sorumluluğu vardır. Disiplin cezasına neden olur.Avukatların yaptığı her meslek gerek danışmanlık olsun gerek  dava takibi tüm bu işlemlerin hem yasal hem de mesleki olarak ücretinin  ödenmesi gerekmektedir.

Ülkemiz de temel tavsiye danışma gibi avukatlık mesleğinin temel parçası olan kısımların ücrete tabi olacağı ya da ücret ödenmesi gerektiği bilinmemekte veya çoğu zaman ihmal edilmekte hatta kabullenilmektedir. Lakin hukuki işlemlerde bilinmelidir ki tüm menfaatlerin temeli bilgidir ve en değerli şey de bilgidir. Bu bakımdan bir şey karşılığı ücret olacaksa o en değerli şey bilgi ve tecrübedir. Dava açacak kişilerin öncelikle menfaatin temelinin bilgi ve tecrübe olduğunu ve dava açarken ve yürütürken ön önemli noktanın da bu olduğunu tarafların anlaması  gerekmektedir.  bunun farkında olmadan dava açan arzuhalcilerden dilekçe yazdırıp  dava yürüten onlarca kişinin davasının reddiyle ya da istenilen sonucu alınmamasıyla ve dava kaybedilmesiyle sonuçlanmaktadır. Çünkü hukukta temel nokta dilekçeyle talebin ve olayın yazılması değil usule ve hukuka göre taleplerin istenilmesi ve davanın yürütülmesidir. Bu usule uyulmadığında haklıyken haksız kazanacakken davanın kaybedilmesi pek tabidir. Sonrasında ise tekrar dava açılamaması kesin hüküm ya da derdestlik itirazları karşısında avukatların da bir şey yapmasına olanak kalmamaktadır. 

Mevcut durum ülkemizde biraz farklı olmakla birlikte bu şekilde avukat yardımsız açılan çok sayıda davanın  açan kişinin aleyhine sonuçlandığı veya hak kayınının yaşandığı çok sayıda olay görmekteyiz.  Ve bu şekilde davacıların telafisi mümkün olmayan durumlarla karşı karşıya kalınmaktadır.  Bu nedenle her halde avukata danışmak ve doğru bilgiler alabilmek büyük önem taşımaktadır.
Avukat yardımsız açılan ve mağduriyet yaşanan bir kaç duruma örnek vermek gerekirse;


  • Cevap süresi içerisinde cevap vermesi gerektiğini bilmeyen kişinin iddialarının mahkemeye esas olmaması , ve iddiasını ispatlayamaması
  • Usulde hata yapması ve harcı yatırmamış nedeni ile düşük meblağdan davasının kabul edilmesi
  • Hak düşürücü sürelerin geçmesi nedeni ile  haklı dahi olsa hakkını isteyememesi
  • Zinadan dava açacak kişinin  mal resimdeki hakkını istemediğinden hak kaybına uğraması 
  • Boşanma davası açılırken mal kaçırmaya yönelik tedbirlerin alınmaması dolayı ile hakkı olan malların nihai olarak alınamaması

Yukarıda görüldüğü üzere avukat vasıtasıyla açıldığında hiç bir sıkıntı yaşanmayacak olguların avukat yardımı olmadan bir çok noktada tıkanması ve kişinin davasında ilerleyememesi sonucunu doğurmaktadır. 

Boşanma Davası Avukatlık Ücretleri Nasıl Belirlenir? 

Öncelikle belirtmek gerekir ki boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat yukarıda bahsedildiği üzere uzman avukat desteği olmadan bu davalar da hak kaybı yaşanması yüksel ihtimaldir. Bu bakımdan avukatla devam edilmesini şiddetle tavsiye ediyoruz.Yargılama sürecinin işleyişi açısından uzman bir boşanma avukatı hızlı ve kesin sonuç almak noktasında faydalı olacaktır.

Tabi ki bu noktada dava açacak kişiler de boşanma davası ücretlerini merak etmektedir.   Ancak  Belirtmemiz gerekir ki, çekişmeli boşanma davalarında anlaşmalı boşanmaya oranla avukat daha fazla iş yüklenmektedir. 

Ayrıca Boşanma davası masrafı, davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre değişkenlik gösterecektir. Bilindiği üzere anlaşmalı boşanma her iki tarafında rıza göstermeleriyle gerçekleşir. Bu sebeple boşanma davası ücreti müşterek olarak ödenir. Ancak tarafların anlaşmaları halinde eşlerden birinin ücreti üstlenmesi de mümkündür. 

Çekişmeli boşanma davaları daha karmaşık ve zorludur. Bu noktada, anlaşmak için görüşeceğiniz avukat ile davanın ayrıntıları konuşulduktan sonra belirlenecek ücret birtakım unsurlardan etkilenmektedir. Bunlar; dava masrafları, davanın konusu, danışanın sahip olduğu mal varlığı gibi unsurlardır.

Çekişmeli boşanma davalarında avukatlar, boşanma dilekçesi ve cevap dilekçesini hazırlar, karşı taraf avukatı ile müzakere eder, davanın mahkemeye taşınması halinde duruşmaya hazırlanır, yasal işlemleri yürütmenin yanı sıra bilgi toplar. Davanın uzaması ve araya giren masrafların artması ücretin de artmasına sebep olmaktadır.  

Boşanma davası ücretleri öncelikle avukatın bağlı bulunduğu baronun belirlediği tarifeye ve avukatlık asgari tutara göre değişmekle birlikte avukat tarafından serbestçe belirlenebilir. VE Boşanma davası ücretleri her yıl baronun belirlediği tarifeye göre güncellenmektedir.  Ama tekrar ettiğimiz üzere avukatlık asgari tutarının altında iş yapmak yasaktır. Ve disiplin cezası gerektirmektedir. Kayseri'de boşanma davası ücreti kayseri barosunun belirlediği tarife üzerinden alınmaktadır. Boşanma  davasına ilişkin ücretler aşağıda detaylı olarak bahsedilmiştir. 

Boşanma Davası Masrafları Ne Kadar Tutar?

Avukatlık ücretini ve dava masraflarını belirleyecek olan husus, davanın niteliği olacağından her dava için boşanma ücreti ve masrafları sabit olmamaktadır.

Anlaşmalı boşanmalarda dilekçe ve protokol hazırlanması uzmanlık gerektiren ciddi bir konu olup çoğu zaman bu belgelerin hazırlanması için uzman bir avukat tarafından destek alınması gerekir. Anlaşmalı boşanma ücretleri çekişmeli boşanma ücretlerinden farklı olmaktadır.

Bununla birlikte çekişmeli boşanmalarda tanık sayısı, bilirkişi atanması, mahkeme masrafları gibi ekstradan yargılamanın yapılabilmesi için gerekli olan hususlar da boşanma davası masrafları içerisinde yer almaktadır.

Kayseri'de Boşanma Davalarında Ne Kadar Ücret Ödenir?


Boşanma sürecinde dava masrafları ve diğer giderler için ödenecek boşanma ücreti için belirleyici olacak husus sürecin nasıl yürütüleceğidir. Burada eşlerin her ikisinin de boşanmayı istemesi ve boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında uzlaşmaları durumunda boşanma davası, anlaşmalı olarak yürütüleceğinden ödenecek olan tutar da çekişmeli boşanma davalarından daha az olacaktır. Boşanma davası ücreti çekişmeli boşanmalarda daha yüksek olup bu dava türünün içerdiği bir çok hukuki prosedür ve bu davanın süresinin daha uzun olmasının bir sonucudur.

Boşanma Davaları  Asliye Hukuk Mahkemeleri düzeyinde olan  Aile Mahkemelerinde açılır. Ve Asliye hukuk Mahkemelerinde görülmek olan davalarla aynı tarifeye tabidir.Aşağıda görüleceği  Kayseri'de Boşanma davası avukatlık ücreti üzere Asliye hukuk Mahkemeleri ve Aile Hukuk Mahkemeleri asgari ücret tarifesi 12.000,00 Tl dir. 
Kayseri Boşanma Avukatı Ücretlerini Kim Öder?

Boşanma davası ücretini kim öder sorusu boşanmak isteyen kişilerin merak ettiği soruların başında gelmektedir.  Boşanma davası ücreti, yatırılması gereken harç ve yargılama giderlerini kapsamaktadır.

Boşamak isteyen taraf dava açarsa dava açma masrafını bununla birlikte avukat tutarsa avukatlık ücretini de ödemektedir.Yani eğer taraf avukatta tuttuysa mahkeme masrafları artı avukat masrafları ekleniyor. Hakim araştırma ve inceleme yapılmasını yada sosyal danışman ve psikolog atanmasını isteyebilir. Boşanma davasında, yapılacak her ek işlem için ayrıca ücret talep edilmektedir. O yüzden bu gibi durumlarda kesin bir tutar verilmesi mümkün değildir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise dava ücreti, davayı açan eş yani davacı tarafından ödenecektir. Kişiler avukatla anlaşmış ise, avukatlık ücreti de kendi bütçelerinden karşılanacaktır. Ancak boşanmak isteyen eşlerin maddi durumlarının dava ücretlerini karşılayamayacak olması halinde adli yardıma başvurmaları mümkündür. Adli yardımdan faydalanacak kişiler harç ve yargılama giderlerini ödemez. Bununla beraber talep etmeleri halinde baro tarafından kendilerine ücretsiz olarak avukat da tayin edilecektir. Sıkça sorulan boşanma davası ücretini kim öder sorusuna da böylelikle açıklık getirmiş olalım. 

Hangi Nedenlerle Masraflarda Artış Olabilir ?


Tarafların birbirlerine karşı haklılıklarını ispatlamak için deliller sunması – bu davayı karmaşıklaştırır ve masrafları arttırır.
Çekişmeli boşanmada avukata çok fazla iş düşer ve bu nedenle ücreti anlaşmalı boşanmaya göre bir miktar fazladır.Boşanmanın istinaf ya da temyiz kanun yollarına başvurulması masrafları değiştirmektedir. 
Çocukların velayeti, nafakanın belirlenmesi gibi konularda anlaşmazlık devam ettiği sürece masraflar da artacaktır.

Boşanma Davası Ücreti Şehirlere Göre Değişir mi

Boşanma davası ücretleri şehirlere göre değişiklik gösterebilecektir. Her şehir barosu kendi tavsiye nitelindeki avukatlık ücret tarifesini yayınlamaktadır.
Örneğin Ankara barosu tavsiye edilen avukatlık ücretleri de aşağıdaki gibidir. 
Örneğin, İzmir Barosu’na göre:

Avukata sözlü danışma ücreti: 660 TL

Dava dilekçesi yazılması: 2010 TL

Yıllık farklılıklar söz konusudur.

Her yıl %10 ila %20 artış görülür. Örneğin İzmir’deyseniz, avukata 1 saat danıştıktan sonra 660 TL ödeme gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bir saat yeterli gelmediyse her 15 dakikada bir ise 275 TL ödeme yapmanız gerekecek. Fakat avukatınızla yapmış olduğunuz anlaşmaya bağlı olarak bu miktar değişebilmektedir.
Kayseri'de Sözlü ve yazılı danışma ücreti aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. 
COMMENTS

BLOGGER: 1

İbrahim DURAN
Ad

aile hukuku,29,Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Süreçleri,1,Avukatlık,1,Borçlar Hukuku,3,Ceza Hukuku,20,deneme,2,dilekçeler,4,Eşya Hukuku,2,Genel Bilgiler,4,Hukuk,86,İcra Hukuku,3,İnfaz hukuku,1,iş Hukuku,1,İş Hukuku,5,kayseri boşanma avukatı,2,Kişiler Hukuku,1,Medeni Hukuk,27,Miras Hukuku,1,Sigorta Hukuku,2,Ticaret Hukuku,2,Tüketici Hukuku,1,Usul Hukuku,9,Yargı kararları,1,Yargıtay Kararları,1,
ltr
item
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk: Boşanma Davası Avukatlık Ücretleri
Boşanma Davası Avukatlık Ücretleri
kayseride boşanma avukatı ücretleri , Boşanma davasında avukatın rolu, Kayseride boşanma davası ücretleri gibi hususlar yer almaktadır.
https://1.bp.blogspot.com/-M1GCREks8O0/XTTl4Ha2L3I/AAAAAAAAB9A/w5r9i4-T7IcLUjAaLRBme4nADP3Ng2fbgCPcBGAYYCw/s640/JudBRoll.webp
https://1.bp.blogspot.com/-M1GCREks8O0/XTTl4Ha2L3I/AAAAAAAAB9A/w5r9i4-T7IcLUjAaLRBme4nADP3Ng2fbgCPcBGAYYCw/s72-c/JudBRoll.webp
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk
https://www.duranhukuk.com/2019/11/kayseri-bosanma-avukati-ucretleri.html
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/2019/11/kayseri-bosanma-avukati-ucretleri.html
true
4647125434886118247
UTF-8
Tüm gönderiler Yüklendi Herhangi bir Gönderi Yok Tümünü Gör Devamını Oku Cevap Ver Cevabı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa Sayfalar Makaleler Tümünü Gör Sizin İçin Tavsiye Edilenler Kategori Arşiv Arama Tüm Makaleleler Sayfa Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şub Mart Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Hemen Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha fazla Takipçiler Takip et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
/*! hız için eklenti */