loading

 • İcralık Olan Bir kişi Şirket Kurabilir mi?
 • İcralık Olmak Nedir
 • Şirket Nedir
 • Ticari İşletme Nedir
 • Tacir Olmanın Sonuçları:
 • Şirketler Nasıl Kurulur
 • Ticari İşletme Nasıl Kurulur
 • İcralık Olmak Ticaret Şirketi Kurmaya Engel Mi?
 • İcralık Olmak Ticari İşletme Kurmaya Engel Mi ?
 • İcralık Olunca Avukata Gerek Var Mı ?
 • İcralık Olunca NE yapmalıyım
 • Kayseri’de İcra Avukatı

İcralık Olan Bir kişi Şirket Kurabilir mi?

İcralık Olan birinin öncelikle ne kurmak istediğine karar vermelidir. Tüzel kişiliği olan TTK da geçen şirketlerden birini mi yoksa ticari işletme mi kurmak istemektedir.

İcralık Olmak Nedir ?

Bir kişinin üzerinde kesinleşmiş bir icra takibi bulunmasıdır. Kesinleşmiş icra takibi kişinin icra yolunu durduramaması ve alacaklının haciz işlemlerine devam edebilmesidir.
Haciz işlemleri alacaklının alacağını almasını sağlayan işlemlerdir.
Bunlar Haciz Adı altında
Fiili haciz ev haczi yahut iş yeri haczi
Banka hesabı ve diğer hesapların blokesi haczi
Taşınmaz taşınır araç haczi
Gibi işlemlerdir.
Şimdi bir kişi üzerinde kesinleşmiş bir icra takibi var ve mallarında haciz olması durumudur.

Bir kişi İcralık Olması Şirket kurmasına Engel Midir

Aşağıda Şirket ve Ticari İşletmenin tanımlarını yaptık ve nasıl kurulacağını detaylı olarak  aşağıda anlattığımız üzere Özet olarak üzerinde haciz olan kişinin ticari işletme yahut şirket kurmasında genel olarak bir engel yoktur. Fakat Şirket Yahut İşletmeler Yönünden bir takım Handikapları vardır. Ticari İşletme ve Ticari şirket yönünden ayru ayrı İnceleyelim

Ticari İşletme Yönünden İcralık olunmasının Sonuçları

 

Ticari İşletmeler Diğer Adıyla Gerçek Kişi işletmeleri açısından inceleyecek olursak

Ticari İşletme Nedir ?

1. Ticari İşletme Nedir :  Ticari işletme mevzuat da açık ve net olarak tanımlanmış değildir. Sadece TTK’nın 11. maddesinde ticarethane veya fabrika  işletme ,atölye, yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler, ticari işletme sayılır denilmektedir. Ekonomik  olarak , para ya da parayla ölçülebilen değerlerle  amacıyla faaliyet gösteren her iktisadi teşekkül ya da kurum, bir ticari işletme olmayabilir. Ticari işletme devamlılık esasi ile çalışılan esnaf sınırının üstünde kar amacı güden ve  bağımsız teşekküller diyebiliriz
Ticari İşletmeyi Tanımladıktan Sonra Şimdi Ticari İşletmenin Nasıl Kurulduğuna Bakalım

Ticari İşletmeler Gerçek Kişi İşletmesi Nasıl Kurulur

Bir işletmenin ticari işletme vasfı kazanabilmesi için:
İşletmenin gelir sağlamayı hedeflemesi,
Faaliyetin devamlı ve bağımsız suretle gerçekleşmesi
Esnaf faaliyetlerini aşan bir nitelik göstermesi gerekmektedir.

Gerçek kişi tacirlerin / İşletmelerin  kuruluş aşamasında Yapması Gerekenler:

 • Ticaret unvanı seçmek,
 • Ticaret unvanını belirlenmeli  ve unvanının altına atacağı imzayı noter tarafından tasdik ettirilmeli,
 • Ticari işletmesini ve ticaret unvanını 15  gün içerisinde bulunduğu yerdeki yetkili olan ticaret sicili memurluğuna tescil ettirmek ve noter tasdikli imza örneklerini teslim etmek,
 • İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili olan ticaret odasına veya ticaret ve sanayi odasına kaydolmak,
 • İşletmenin ve ticaret unvanının tescil edildiğini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması,
 • Vergi Dairesine kayıt,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt.
Şimdi Yukarıda Ticari işletmenin tanımını incelediğimizde ve nasıl kurulduğunu gördüğümüze göre icralık olmasının kurulmasında yahut sonrasında nasıl sonuçları olacağına değilenim

Ticari İşletmenin İcralık olunması yönünden Sonuçları

Kişinin İcralık olmasının Ticari İşletmenin kurulması yönünden bir engel olmasa da sonrasında bir takım sıkıntılar gündeme gelebilmektedir.
 

Örneğin Ticari İşletmesin merkezi ve kişinin ticari işletmedeki banka hesaplarına bloke konabilir Kişinin Ticaret Yapması banka aracılığı işlem yapması engel olabilir. Kredi kartı gibi işlemlerde müşterilerle işlem yapılmasına engel olunabilir. Bu bakımdan işletmenin devamı açısından bir takım sıkıntılara sebebiyet olmaktadır.

Sonuç Olarak Kişinin İcralık olması her ne kadar Ticari İşletmenin kurulmasında bir engel olmasa da Ticari İşletme Kişi Adına kurulduğundan Ayrı bir kişiliği olmadığından Ticari işletmedeki tüm kazançlar kişiye ait olduğundan İcralık olan kişini tüm haciz işlemleri bu ticari işletmeye de yönelik olacaktır ve icra dosyasının büyüklüğü Ticari işletmenin devamı açısından riskler taşıyacaktır.

Örneğin 200.000 Tl icra borcu olan birinin 50 .000 Tl sermaye ile kurduğu bir işletmede haciz olması durumunda işletmedeki tüm malların hacizle elinden alınması riskiyle ve ticari işletmenin bir anda kapanması ihtimaliyle karşı karşıya kalınabilir.
Bu sebeple İcra borcu büyük olan kişilerin ticari işletme kurması sakıncalıdır

Kişinini İcralık Olmasının Ticari Şirket açısından Sonuçları

Ticari Şirketin tanımana ve kuruluşunu öncelikle inceleyelim

Şirket Nedir

Bir kişi yahut birden fazla kişiyle kurulabilen kar elde etme amacıyla mal ya da hizmet üretme gayesi güden tüzel yapıya sahip kuruluştur.
Şirket Türleri Nelerdir
Sermaye Şirketleri
Anonim
Limited
Paylı komandit
Şahıs Şirketleri
Kolektif
Adi Komandit
Adi Şirket
Ticari İşletme Nedir

Ticari Şirketin Kurulması için Ne kadar sermaye gerekir?

Öncelikli olarak kurulacak şirketin faaliyet alana konusu unvanı ve büyüklüğü belirlemelidir. Şirkete konulacak sermaye de şirketin türüne göre değişmektedir. Şirket kurma işlemleri iki üç günde tamamlanır. Sermaye büyüklüğünün  amacı şirketin  hayatını devam ettirecek büyüklükte olmasıdır. Bu sermaye oranları Limited şirket için minimum 10.000TL anonim şirket için de 50.000TL’dir.  Sermaye büyüklüğü 10.000TL civarında olan tek ortaklı bir şirket için için kira ve mali müşavir ücreti hariç masraflar yaklaşık 1.500-2.000TL civarında  şirket kurulum gideri olacaktır..

Öncelikle Kurulacak Şirkete Karar Verilmesi Gerekmektedir. Şirket tipi ne olmalı?

Kurulması düşünülen şirket tipinin “Limited” olması  yahut “Anonim” olmasına göre getirdiği sorumluluklar ve avantajlar değişmektedir . Genel anlamda limited şirket ile anonim şirket TTK da benzer hükümler altında düzenlenmiştir. fakat küçük farklılıklar vardır. Minimum sermaye tutarı açısından Limited şirketin avantajı vardır. Ama Limited Şirket ortaklarının da sorumlulukları sınırsızdır. Anonim şirket ortaklarının sorumlulukları şirkete koydukları sermaye kadardır. Limited şirkette hisse değişimleri noter aracılığı ile olmaktadır, anonim şirketlerde gerek yoktur. Şirketin hissesinin satışında değer artış kazancı olur ise anonim şirketlerde bir takım teşvikler de mevcuttur.
Tescil işlemlerine başlamadan önce, iyi bir mali müşavir seçilmeli  Mali müşavir aracılığı ile şirketinizin faaliyet   konuları yahut şirket modeli konusunda karar alabilir .Sonraki süreçlerde maddi anlam Yönetim, ortaklık yapısı, sermaye vs. Unutmayın ki şirket sahibi olarak şirketi siz yöneteceksiniz ve birçok yükümlülüğünüz olacak.

Ticari Şirket Şirket Nasıl Kurulur

Şirket tipine de karar verdiniz, artık kurulum aşamasında yaptırmanız gereken iki tescil işlemi var:
 İlgili Ticaret Odası’na kayıt yaptırmak 
İlgili Vergi Dairesinden mükellefiyet açtırmak.
Şirket merkezi olarak göstereceğiniz adresinizin belirlenmesi gerekiyor. 
Kira kontratı yapılması
Şirket ana sözleşmesini hazırlatılması. 
Şirket ünvanının ve NACE kodunun belirlenmesi . 
Noterden ana sözleşmenin altına imzanızı atılması 
İmza beyannamesi hazırlatılması
mali müşavire şirket kurma yetkisini verilmesi yahut kendinizce kurulması .
Vergi dairesinden “potansiyel vergi numarası” alınması 
Bankada şirket adına hesap açtırmanız 
sermayenin ¼’ünü bu hesaba yatırılması. 
Bu para, şirketiniz kurulana kadar banka tarafından bloke edilir. Şirketiniz kurulduktan sonra blokaj kalkacak ve paranızı kullanılabilir..
Şirket kaydı için ilgili ticaret odasına gerekli evrakları içeren dosya ile birlikte başvuruda bulunulması 
Evraklarda  herhangi bir eksiklik yoksa, Ticaret Odası tescil işlemlerini bir iki gün içinde tamamlayacaktır.
Ticaret Odası’na şirketiniz kaydedildiğinde ikinci kez notere gitmeniz kurulan şirketin imza sirkülerini hazırlatmak için imza atacaksınız.
Mali müşavirin de şirketin resmi defterlerini notere tasdik ettirmesi 
Vergi dairesi kaydı için dilekçe ile başvurulması , 
Vergi levhasını çıkması . 
Vergi dairesi şirketin bulunduğu adreste yoklama yapılması . 
Ardından şirketin kurulumu tamamlanacaktır.

Kişinin İcralık Olması Ticaret Şirketi Kurmasına Engel Mi ?

Şahsın kişisel borcu dolayısıyla üzerinde icra takibi bulunması dolayısıyla şirket kurulmasında ticaret işletmelerindeki gibi bir engel bulunmamaktadır.

Peki kurulduktan Sonra İcralık Olan Kişinini Borcundan Dolayı Şirket Sıkıntıya Girer Mi ?

Yukarıda Bahsettiğimiz Üzere Ticari Şirketlerin Ayrı bir tüzel kişiliği vardır . Tüzel kişinin alacak ve borçları onu kuran kişiden bağımsızdır. Bu sebeple Kişinin borçlarında dolayı Sirkete karşı bir icra takip işlemine şirketin borçlarından dolayı da kişinin mal varlığına karşı bir icra takip işlemine girişilmesi mümkün değildir.
 
Lakin Alacaklı, şirket ortağının şahsi borcundan dolayı şirkete doğrudan haciz uygulanamasa da, 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasının 133. maddesinde  bu “ortakların kişisel alacaklıları” adı altında bir düzenlemesine göre;
Sermaye şirketlerinde (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler) alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından almak yanında, borçlularına ait olan, senede bağlanmış veya bağlanmamış payların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesini ve paraya çevrilmesini isteyebilirler. Haciz, istek üzerine pay defterine işlenir.
Görüldüğü üzere şahsın alacaklıları borçlunun sadece kar payına haciz koydurabilmektedir. Bu da sadece bütün kurumsal anonim şirketler dışında kolay kolay tahsil kabiliyeti olabilecek bir durum değildir.

Sonuç olarak şirket ortalarının şahsi borçlarından şirket sorumlu değildir. ve şirketin Mal varlığına gidilemez .Yani şirket üzerine Herhangi bir icra haciz işleminin yapılması mümkün değildir. Yani icralık olan bir kişi rahatça tüm işlemlerini şirket üzerinden yapabilir.herhangi bir sıkıntıyla karşılamaz.

İcralık Olunca Avukata Tutmaya Gerek Var Mı ?

Gerek alacaklı olunması gerekse de borçlu olunması durumunda kesinlikle konusunda uzman avukata gerek vardır. Çünkü Borçlu olunması o kişinini her durumda talep edilen rakamı ödeyecek anlamına gelişmemektedir. Kişinin gerçekten borçlu olup olmadığının tespiti zaman aşımı, defiler ve itirazlar tebliğ ve süreler gibi bir çok hukuki  süreçlerin gerek borçluların gerekse de alacaklılar nezdinde mevcut durumu değiştirmekte  hak ve alacağa ilişkin  değişikliklere sebep olabilmektir. Bu sebeple ne olursa olsun gerek alacaklı gerekse de borçlu olunması durumunda   kişilerin hak kaybı yaşanmaması adına avukat tutmaları zaruridir. 
Örneğin kişinin adresine usuli tebliğ yapılmadan kişinin haberi olmadan yapılan tebligat sonunda itiraz hakkını kaçıran alacaklı için bu durumu bilmemesi durumunda borç külfetiyle karşı karşıya kalacak ve mağdur olacaktır. Bu ve buna benzer bir çok durumla karşı karşı kalınmaması adına  avukatı tutmalarını hatta konusunda uzman ve icra konusunda özellikle icra avukatı tutmasını özellikle tavsiye etmekteyiz

İcralık Olunca Ne Yapmalıyım 

İcralık olunması durumunda öncelikli olarak konusunda uzman bir avukatla görüşmelisiniz. Avukat aracılığı ile dosyada itiraz edilmesi gereken ya da hukuka aykırılıklar noktasında yapılması gereken  tüm hususlar irdelenmeli ve  dosyanızda hak kaybı yaşamamız için çalışılması gerekmektedir. 

Kayseri’de İcra Avukatlığı

Kayseri’de İcra avukatlığı  noktasında kayseri ve bölge illerde bir çok ticari faaliyetin ve borç alacak ilişkisinin olmasından dolayı icralık olma durumları söz konusu olabilmektedir. Kayseri’de Ticari hayatın hızlı döndüğü ve Alışverişlerin çok olduğu bir şehir olmasından dolayı çok sayıda icra dosyası bulunmaktadır Ayrıca Kayseri’de pilot icra Müdürlüğü esasına geçilmiş olup tek icra dairesi bulunmakta ve numaralı icra dairesi sistemine son verilmiştir. Bu bakımdan daha sistematik çalışması düşünülmektedir. Kayseri icra avukatlığı bakımından da profesyonel olarak destek alınması alacakların ve hızlı tahsili borçlu olunması durumda da varsa hak kayıplarının önüne geçilmesi noktasında borçluların yahut alacaklıların kayseri bulunması durumunda özellikle Kayseri’de bir icra avukatı ile anlaşılmalıdır. 

25 Comments

 • Üzerime icra var ve tld. şirket açsam mı açmasam mı ? soruları vardı. Bu yazınız için çok teşekkür ederim. uzun zamandır bu soruma cevap arıyordum

  • Üzerinde haciz olan kişi şirket açtığında Kişi borçlarından dolayı tüzel kişiliğin mal varlığına koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarınca gidilmesi mümkündür. Şirketin şirketin tamamının sahibi olunması durumunda ise şirketin tasfiyesinin istenmesi de aynı şekilde mümkündür.

 • Şahıs şirketi için de aynı durum geçerli midir acaba, amazonda satış yapmak için bir şahıs şirketi kurmak istiyorum gelirime veya şirketime haciz konulması söz konusu olabilir mi ? Teşekkürler

  • şahış şirketlerinde tüzel kişilik olmadığı için tüm işlemler kişi üzerinden yapılmaktadır. Bu sebeple İcralık olunması şahış işletmesi kurulması durumunda kişinin adına olan hesapların bloke konması durumunda sıkıntıya sokabilir.

 • Şahsım olarak vergi borcum ve e haciz blokelerim var hesaplarımda aynı zamanda sahıslardan haciz icralıgım limited şirketi kursam tek olarak. Sahsi borclarımdan şirkete giren paralar bankadan poslar e haciz bloke gelirmi birde dükyanıma haciz gelme olasılığı varmıdır yardımcı olursanız cok sevinirim

 • Merhabalar
  Şahıs firmam vardı ama iflas ettim adima birden fazla icra dosyasi var bu dosyasilari kapatmak istiyorum ama isyeri acamiyorum tek kisilik sirket acsam nasil bir sikinti yasari. Istihakak davasi acarlar mı

  Teşekkür ederim

 • Merhaba Benimde Yukarıdaki Sorulara Benzer Sorunum Var İcralık Durumundayım Borç Ana Para 20.000 TL Civarı 8 10 Yıllık Şahıs Şirketi Devir Alacaktım . Şirkete İcra Gelirmi Gelmezmi Bilmiyordum .Ancak Çok Net Cevaplar Verdiniz Bende Çok Teşekür Ederım

 • İcralık olan bir kişi şirket kurabiliyormuş peki banka borcu olup mallarına haciz işlemi konmuş bir kişi kendi adına şirket üzeri bir sermaye alabilir mi kredi veya yatırım alabilirmi veya icralık olan bir kişi ticari şirket kurup maxsimum neler yapabilir

 • İcralık olan bir kişi şirket kurabiliyormuş peki banka borcu olup mallarına haciz işlemi konmuş bir kişi kendi adına şirket üzeri bir sermaye alabilir mi kredi veya yatırım alabilirmi veya icralık olan bir kişi ticari şirket kurup maxsimum neler yapabilir rr

 • Hacizlik durumunda şahis şirketi açılırsa sorun oluyor peki bu durumda ne yapılması gerekir ltd şirket açılırsa şahsi borc şirketi etkilermi

 • Hocam merhabalar
  Varlık şirketleriyle ödeme gücüme göre pazarlık yapmaya çalışıyorum ve borçlarımı ödemek istiyorum fakat onların söylediği rakamın %60’ını teklif ettiğim halde bir türlü kabul etmiyorlar.
  Ancak para kazanmak için tek kişilik ltd şirket açmam gerekiyor fakat pay haczi diye birşey okuduğum için onada cesaret edemiyorum. Tek kişilik şirket açarsam pay devri ve rehin hakkını sözleşme ile yasaklarsam bir faydası olurmu? Her yönden elim kolumu bağladılar ve borcumu ödememide kabul etmiyorlar
  Bir bilgi verebilirseniz gerçekten memnun olurum
  Teşekkürler

  • şöyle söyleyelim şirket tüzel kişilikse sadece sermayeniz kadar şirkete haciz koyabilirler. Sonrası için koyamazlar. Buarada şirket ödemezse şirketin tasfiyesini isteyebilirler.

   • Hocam yanıtınız için teşekkürler.
    Varlık şirketlerinin biriyle anlaştım ve onu tamamen kapattım.
    Diğer varlık şirketi ile görüşmem devam ediyor ve büyük ihtimal onuda taksitle ödeyeceğim.
    Taksit için anlaşma yaptıktan sonra ve taksitlerimi düzgün ödediğim sürece şahıs şirketi açarsam haciz gönderirler mi?
    Teşekkürler

 • bankaya borcum var işyeri acmayı düsünüyorum bankadan aldım foscekimlerimden kesinti olurmu

 • Merhabalar
  Bir varlık şirketiyle pazarlık yapmaya çalışıyorum.
  Bu varlık şirketinin söylediği banka borçları doğru ve bankalar birliğinde varlık şirketinin ismide yazmasına rağmen uyap üzerinde gözükmüyor.
  Takipsizlik nedeniyle kapalı olan dosyalar başka bir varlık şirketine ait.
  Bu varlık şirketinden dosya numaralarını aldım ve UYAP’da dosya numarasına göre kontrol ettiğimde de dosya bulunamadı diyor. Yani 10 yıl önceki borçlarımı bile görüyorum ama bu varlık şirketine ait hiç bir dosya ve belirttikleri dosya numaraları gözükmüyor.
  Ben bu varlık şirketine ödeme yaparken nasıl yapacağım, icra dairesi başka şehirde olduğu için kontrolde edemiyorum ve zaten hiç anladığım birşey de değil.
  UYAP’da dosyaların gözükmemesi gibi bir durum olabiliyor mu?
  Teşekkürler

 • Merhaba 2013 te tasviye edilmiş bir şirketin küçük ortağı olmamdan kaynaklı kendi hissem oranında sorumlu olduğum borçları 7440 yapılandrma ile kapattım yeni bir şirket ortağı yada müdürü olursam yeni kurduğumuz şirket için bir olumsuzluk teşkil edermi şimdiden teşekkür ediyorum

 • Daha önce şahsi mükellef olan ve bankalara, vergi dairesine borcu olan bir kişiye tek ortaklı Limited Şirket ya da Anonim Şirket kurarsa eski borçkarından dolayı hesaplarına ya da şirket malvarlığına haciz gelir mi?

 • Mehaba ben emekliyim icaram var.cay ocağı açmak istiyorum açarsam dükkana haciz gelirmi bilgilendirirseniz sevinirim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp