loading

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Türk medeni kanununu kapsamakta olan boşanma davaları, asliye mahkemesinde yürütülmekte olup, eşlerin evliliklerini sonlandırmak için yasal düzenlemeler üzerinden değerlendirmeleri durumudur. Anlaşmalı boşanma davasında, iki tarafında maddi ve manevi bütün durumları ve karşılıklı paylaşımları kabul etmiş, velayet, nafaka, tazminat ve mal mülk paylaşımı konusunda anlaşmış olması gerekmektedir. Bu tür boşanma davalarında, Asliye mahkemesine iki tarafında imzalı dilekçe vermesi ve boşanma nedenini bildirmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği üzerinden dilekçenin yasal düzenlemelerde nasıl olması gerektiğini öğrenebilir, mahkemeye başvuru yapmadan önce önemli detayları da boşanma avukatı ile irtibata geçerek öğrenebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Türk medeni kanununda, evliliğin sonlandırılması durumuna karşı iki farklı boşanma başvurusu olabilmektedir. Bunlardan biri anlaşmalı, diğer ise çekişmeli boşanma davası olarak geçmekte, eşlerin ikisinin de boşanmayı kabul etmesi ve boşanma sonrası mal mülk paylaşımından, velayete kadar bütün maddi durumları kendi aralarında çözmüş olarak başvuru yapması durumudur. Anlaşmalı boşanma davasında kanun maddeleri;

·        Evliliğin en az 1 yıl sürmesi ve aynı evde yaşandığının ispatlanması gerekmektedir.

·        Eşlerin ikisinin dilekçeyle başvurması ya da biri başvuru yaptığında diğerinin duruşmayı kabul etmiş olması şartı bulunmaktadır.

·        Eşlerin kendi istek ve rızasıyla boşanmayı kabul etmiş olması, baskı ve şiddete maruz kalmamaları gerekmektedir.

·        Maddi ve manevi konuda yolların ayrılmasında her iki tarafında birbirine karşı düşen sorumlulukları, istekleri kabul etmiş itiraz edilecek bir durum yaşanmamış olmalıdır.

·        Velayet, mal mülk ve mali konularla ilgili ortak bir paydada buluşulmuş olması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği üzerinde bu konulara değinilmeden, iki tarafında evliliklerini sonlandırmak istediklerine dair gönüllü olduğu ıslak imzayla birlikte kabul görmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi hazırlamak için bir boşanma avukatıyla görüşülebilir ya da Asliye mahkemesi üzerinden örnek talep edilebilir. İnternette de bulabileceğiniz dilekçe örneğinde, aile mahkemesi başkanlığına yazılması gereken bir örnek bulabilirsiniz. Aynı zamanda dilekçenin verileceği Asliye mahkemesi, eşlerin evlilikleri sırasında ikamet ettikleri şehirde başvuru yapmaları gerekmektedir. Eşlerden birinin başka şehirde olması durumunda da , yine mahkeme yürütülmesi için evlilikleri sırasında ikamet ettikleri şehrin asliye mahkemesine başvuru yapmaları gerekecektir. Davacı olarak, adres, numara ve boşanma nedeni açıklanmalıdır. Örneğin anlaşmalı boşanma davasında genel olarak neden ‘’Şiddetli geçimsizlik’’ olarak kabul görmekte bu nedenle boşanma talebi oluşturulabilmektedir.

 

 

BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARİH :

DAVACI : …………………. (TC……………….. ) Kayseri

DAVALI : …………………. (TC………………. ) Kayseri

Davacı eş ………………..ve davalı eş ………………………….. karşılıklı olarak anlaşmak sureti ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca;

HÜKÜMLER :

1- BOŞANMA HUSUSU : Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.

2- NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Tarafların, karşılıklı olarak Nafaka ve maddi-manevi tazminat talebi yoktur. Bu husustaki taleplerden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak açılacak olan davalardan vazgeçmişlerdir.

3- EŞYALAR HUSUSU : Taraflar, tüm ev eşyaları ve ziynet (altın-takılar) konusunda da anlaşmışlardır ve paylaşmışlardır. Davalı Takıları müvekkilimiz olan davacıya aynen   iade edilecektir. Birbirlerinden eşyalar ve takılar konusunda hiçbir talepleri yoktur. Bu konuda ileride açılacak olan davalardan da feragat etmişlerdir.

4- VELAYET VE İŞTİRAK NAFAKASI : Taraflar, 6  yaşında  ve 5 yaşında olan müşterek çocuk …………………….un velayetinin davacı ANNE …………………..’e verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Baba müşterek çocuklara 400’er TL  aylık 800-TL iştirak nafakası ödeyecektir.

5- MAL PAYLAŞIMI : Taraflar, mal paylaşımı konusunda anlaşmışlardır.  Ortak aile konutu Davalı Eş Karşılıklı olarak birbirlerinden bu konuda hiç bir talepleri bulunmamaktadır. Taraflar, Bu konuda ileride açılacak olan davalardan da feragat etmişlerdir.

6- MAHKEME MASRAFLARI KONUSU : Anlaşmalı boşanmaya ilişkin Tüm masraflar  ve yargılama giderleri davacı  vekalet ücreti davalı  tarafından ödenecektir

7-Yedi maddeden ve iki nüshadan oluşan iş bu protokol, kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın imza altına alınmıştır. İş bu protokol, Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür. Yargılama giderleri Davalı tarafından  karşılanacaktır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup iş bu protokol mahkeme dosyasına sunulmak üzere karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur.

DAVACI

Vekili   DAVALI
…………… …………..
İmza İmza

KAYSERİ  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : ADINIZ SOYADINIZ ( TC Kimlik No )

ADRES : …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

DAVALI : EŞİNİZİN ADI SOYADI ( TC Kimlik No )

ADRES : …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

DAVA KONUSU : Evlilik birliğinin ANLAŞMALI olarak sona erdirilmesi talepli dava

dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilimiz  ile davalı  …../…../….. tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik nüfus kayıtlarından da görüleceği gibi bir yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten …../…../….. tarihinde doğan ….. ….. isimli müşterek bir kız/erkek çocukları bulunmaktadır. Taraflar evlendikten sonra Kayseri’de yaşamaya  ikamet etmişler. Müvekkilimi memur olur karşı taraf ev hanımıdır.   (eğer çocuğunuz yok ise – Bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır. – ibaresini yazın.)

Müvekkilimiz ile davalı  arasında yaşanan geçimsizlik, yaşantılarını zora sokacak bir hal alarak had safhaya ulaşmıştır. Bu nedenle evlilik birliğinin sürdürülmesi imkansız bir hale gelmiştir. Tarafalar karşılıklı olarak tüm hususlarda anlaşmışlar ve  Tarafların evliliklerini sürdürmelerinin imkânsız olduğu anlaşıldığından  taraflar aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir. Ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : TMK 166 ve ilgili yasa

DELİLLER : Nüfus kayıt örneği, anlaşmalı boşanma protokolü

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ifade ve arz ettiğimiz hususlar göz önüne alınarak davamızın kabul edilmesini, davalının da boşanma isteğini kabul edeceğinden anlaşmamızın dikkate alınarak TMK 166/3 maddesi uyarınca  boşanmalarına , müşterek çocuğun velayeti, görüşme düzenleri, nafaka ve diğer konuların ekte sunduğumuz protokole göre düzenlenmesine ve bu protokolün boşanma kararının eki olarak sayılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. …../…../…..

DAVACI DAVALI

(Adı Soyadı – İmza) (Adı Soyadı – İmza)

KAYSERİ NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DAVACI                    :…..

…. Melikgazi /KAYSERİ

VEKİLİ                      :….

ADRES                       :Barbaros mah. Oymak cad. Hukuk Plaza B blok K 10/D:60 Kocasinan/KAYSERİ

DAVALI                     :…… 

 

KONU                                    :EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI VE ONUR KIRICI DAVRANIŞ  NEDENİYLE BOŞANMA TALEBİMİZDEN İBARETTİR.

 

AÇIKLAMALAR:

Davacı müvekkil ile davalı ….   tarihinde evlenmişlerdir. Müvekkilimin ikinci evliliği olup  bu evliliklerinden   tarafların müşterek çocukları bulunmamaktadır. Müvekkilim önceki evliliğinden  olma velayeti kendisine ait bir çocuğu bulunmaktadır.

Şu anki Davalı müvekkilimin uzaktan akrabası olup  tavsiye üzerine evlenmişlerdir. Ve Çok tanışma fırsatı olmamıştır. Müvekkilim zaten uzun süreli operasyonlara gittiği için bu  şekilde uzun süreli bir tanışma fırsatı olmamıştır. Bundan mütevellit müvekkilim davalıyı tanıyamadan evlenmenmiş daha nişan günü tartışma çıkmıştır.

Öncelikli olarak davalı taraf müvekkilime hayatı dar edercesine kıskançlık huyu bulunmaktadır. Evlendikleri ilk gün eski eşinin eski eşinden olma çocuklarıyla görüşmek için aramasını problem etmiş ve bu sebeple tartışma çıkarmıştır.

Tarafların yaklaşık 1 yıldır evlilik birliktelikleri olmuş olup bu süre içerisinde evlilikleri ilk günden itibaren kavga  ve tartışmalar eksik olmamıştır. Her şeyden önce müvekkilim uzman çavuş olup şehir dışı ve yurt dışı görevleri olmaktadır. Şu anda da suriyede görev yapmaktadır. Evli bulundukları yaklaşık bir yıl  süre içeresinde  belki toplamda 1 ay görüşmüş olmalarına rağmen bu görüşmelerde müvekkilim  izinlerde tatillerde evine geldiğinde  bile bu kısa sürelerde çarşıya çıktığında bile kıskançlık yüzünden  tartışma ve küslükler çıkarmakta bu kısa süreli tatilleri bile müvekkilime zehir etmektedir.

Müvekkilimizin davalıyla evlenmeden önce davalıyla daha önceki evliliğinden çocuğu olduğu ve onu annesine verme imkanının olmadığı ve bu çocuğun  evlilikleri için problem oluşturmayacağı yönünde konuşmuş olup evlendikten sonra ilk günlerden itibaren çocuğu problem etmiş ve bi şekilde bahanelerle tartışma çıkarmıştır.

Evlendikleri günden bir müddet sonra  müvekkilim operasyona gitmiş ve eşi yalnız kalmaması için ablası ve kız kardeşinin yanına kal demiştir. Son müvekkilim Suriye’deyken problemler çıkardı ve  ailesi geldi ve karısıyla  birlikte Adanaya köylerine gitmişlerdir. Sonra müvekkilim durumu öğrenip hemen yanlarına gidip  tekrar barışmışlar ve Kayseri’ye geri götürmüştür. Müvekkil sıkı çalışma koşullarıyla birlikte bir de eşinin  bu şekilde sebep olduğu olaylarla uğraşmak zorunda kalmıştır.

Kayseri’ye getirdikten sona 9 -10 gün izinli olduğum süre  davalının psikolojinin iyi olmadığını fark etmeye başladı geceleri uyumuyordu. Sonra müvekkilim bu durumu çözmek istedi gerekirse hastaneye psikoloja veya psikatyriye gitmeyi teklif etti. Sonra beraber hastaneye gittiler.Doktor  DR. ….  davalının durumunun kötü olduğunun intihar etmeyi bile düşündüğünü  yüksek yerlerde bulundurulmaması gerektiğini, yanında silah bulundurulmaması gerektiğini, söylmeiş ve hastaneye yatırılması gerektiğini  ve tedaviye başlanması gerektiğini söylemiştir. Müvekkil  zaten kısa süreli izin almış ve bir şekilde ikna ettiği davalıyı hastaneye yatmasını sağlamıştır. Sonra davalının ailesi durumu öğrenip hastanede yattığının ertesi günü kızım deli değil diyerek hastaneden almıştır. Ve müvekkilim kardeşine küfürler etmiştir. Kayseri’ye gelecem hepinizi vuracamdiyerek tehditler etmiştir. Sonra köyün muhtarı adem Koç ile beraber  davalının ailesi gelmiş  müvekkilim durumu muhtara açıklamış Muhtar doğru olanı yapmış olduğunu söyledi. Müvekkilim asker oldupunu evde sürekli olmadığını ilaç ve tedavilerinin yapılması gerektiğini bu süreçte başına bir şey gelirse sorumluluğu alamayacağını söylemiş buna rağmen davalının ailesi  davalıyı götürmüştür. Yani müvekkilim sorunları çözmek için sürekli adım atmış ama davalı ve ailesi reddetmiştir.

Bu süreçte en ufak tartışmalarda bile  dilekçe ekinde sunduğumuz hakaretler küfürler etmiştir. Konuşmalara bakılırsa müvekkilim her seferinde alttan almış  sükunetle karşılamış ve cevap vermemiştir. Çünkü daha önce bir evlilik yapmış ve aynı şekilde bu evliliğinde bitmesini istememektedir. Fakat davalının bu davranışları bitmek şöyle dursun daha da artarak devam etmiştir.

 

ve Bu tartışmalar ve hakaretler eklerdeki mesaj kayıtlarından da görüleceği üzere hep tek taraflı olarak müvekkilime yapılmış olup arada davalının babası ve kardeşlerinin tehditleri de dahil olmuştur.

Müvekkilimle davalı  bir müddet nişanlı kalmışlar bu süreçten sonra  neden düğün yapmıyorsun diyerek davalı tartışma çıkarmıştır. Müvekkilim 18 gün izin alıp  düğün yapmak için gelmiştir. Gelirken yolda arabası bozulmuş ve o gün bu sebeple dahi tartışmışlar. Bu tartışma üzerine düğün gününden bir gün önce  “O gün gerekirse “orospuluk yaparım ama yine de senden ayrılırım” demiştir. Bu durumu çoğu kez ailesiyle paylaşmasına rağmen “abi aklı başında değil idare edin ”demişler bu konuda müvekkilime destek olmamışlar geçiştirmişlerdir. Bu durumlar ne zamana ailesiyle paylaşılasa karşı taraf hep hakaretler ve küfürlerle karşılık vermiştir.

İlk zamanlar müvekkil kendi ailesiyle görüştüğünde davalının bu problemleri çıkarması sebebi olarak eski evliliğinden olan çocuğun olduğunu söylemiştir. Bu sebeple müvekkilim çocuğunu dahi annesinin yanına bırakmıştır. Müvekkilim evde olmadığında  operasyonda olduğu zamanalarda evde yalnız kalmasın diye  önceki evliliğinen olma çocuğu ve müvekkilin kardeşi de kalıyordu. Sonra davalı”ben buraya hizmetçi olarak mı geldim,neden ben bakıyorum bunlara çocuğunu da kardeşini de sikerim  ” demiştir. Bunu duyan müvekkilin kardeşi evden ayrılmış. Bundan çocuğu da annesine vermiştir. Bu süreçten sonra evde tek kalmaya başlayan davalı bu sefer de beni neden evde tek bırakıyorsunuz demiştir. Tartışma çıkarmıştır.

Düğün gününden önce davalı kullandığı hapların  hepsini içerek intihara kalkışmıştır. Müvekkilimin eniştesi duruma şahit olmuş ve hastanede tedavi ettirmiştir.

Mesaj çıktılarında görüldüğü üzere  evlilik süresince sürekli küfür hakaret içerikli rencide edici onur kırıcı hal hareket ve davranışlarda bulunmakta Hatta erkeklik onurunu dahi rencide edecek olan sen erkek misin gibi laflar dahi kullanmaktadır.

Evlilik birliği içerisinde hiçbir zaman evin kadının misyonunu yerine getirmemiş. Ev işleriyle ilgilenmemiş kocasina  yemek yapmaktan dahi kaçınmış. Kıyafetleri dahi ütülemeiş gelen misafirlere bile ikramda bulunmamış  ve ilgi göstermmemiş yatak odasında yatmış ve  bu sebeple bir çok kez tartışılmıştır.,

Yine evlilik süreci içerindeyken 2017 / soruşturma numaraınsa sunmuş olduğumuz dosyada incelendiğinde de görüleceği üzere müvekkilimin eski karısını  çoğunu alma bahnesiyle eve çağırmış ve sonrasında tartışıp darp etmiş, hatta eski karısının  uzun süre tedavi   görmesine neden olmuş köprü kemiğini bile   kırmıştır. Bu olayın kovuşturma süreci de devam etmektedir. 

Bu tartışmalı evlilik devam ederken müvekkilimin 5 yaşındaki çocuğuna hitaben ben artık çocuğuna bakmam al götür demiştir. Müvekkili bu durumu düzeltmek için elinden geleni yapmış sürekli  yardımcı olmuş  sabırlı davranmış evliliğini devam etmesi için her şeyi yapmıştır.Ama yeterli olmamıştır. Hatta hastanyee yatmasını ve ilaç tedavisine başlamasını istemiş ama davlı kullanmamış sonra bu  davalının davranışlarına çözüm bulmak ve meşguliyet olması için kuran kursuna  yazdırmış ve daha bunun gibi bir çok çok şey yapmış olmasına rağmen hem kendisi hem ailesi bu durumu karşı çıkmış ve başarılı olamamıştır bu davranışlarının sonucunda tam tersi tehdit ve hakaretler görmüştür.

Karşı taraf parayoyak hareketlerde bulunmakta görevden geldiğinde  zamanlarda kısa süreli izinlerde dahi  rahat bırakmamakta tartışma çıkarmakta küsmekte ve iznini zehir etmektedir.  Dışarı dahi çıkmasına müsaade etmemekte Sürekli paranoyakça düşüncelerde bulunmakta  ve eski karıyla buluştığunu ima etmektedir .Oysa müvekkilille  eski eşi arasında   telefon görüşmesinin problem etmektedir  Oysa eski eşinin çocuğukla ilgili kararlarda telefonla görüşülmesi elzem ve normaldir  bir durumdur ayrıca bazen çocuğu annesinde de kalmaktadır. Bu durumda eski eşiyle görüşmesi kadar tabi bir durum yoktur.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi  müvekkilim idlibde görevdeyken evde yalnız kalmaması için kardeşi cumaliyi yanına bırakmış ve çocuğuyla toplamda 3 kişi evde kalıyorlardı . Sonra   üç kişi kalmalarına rağmen  sizin hizmetçinz değilim demiş sürkli küfür hakaretler etmiştir Bakmak istemediğini söylemişti. Bunun üzerine müvekkilim çocuğunu evden aldırmış kardeşi Cumali de bu duruma alınmış ve evi terketmiş  davalı vahide  evde yalnız yaşamaya başlamıştır. Sonra  kendi sebep olduğu bu duruma sen beni yalnız bıraktın buralarda diyip ailesini aramış yukarıda da bahsetiğimiz gibi   küfürler hakaretler etmiştir. Sonra ailesini ve müvekkilmi de aramış  ben gidecem demiştir. Müvekkkilim yine  vakar durmuş durumu toparlamaya çalışmış.gitme demiştir. kuran kursuna devam et demiştir. En son olarak 27 Ekimde 2017 de Sonra “otogardayım  ben gidiyorum “diye mesaj atmış otogardan ve gitmiştir o tarihten beri de eve dönmemiştir.bu süreçte bir kere bile aramamıştır. Hatta giderken müvekkil gitme diye mesaj atmış  tüm ailesine aramasını ve gitmememis yöninde konuşmasını ve ikna etmeseini söylemesine rağmen annesininin ailesinin  telefonunlarını açmamış evi terkedip gitmiştir.

Müvekklimin dini inancına da sayıgılı olmayan davalı ile bir gün konuşurken Dini olarak dine uzak olduğunu hatta saygılı olmadığını farketmiştir. Bunla da yetinmemiş müvekkilimin dini inanışını küçümsemesimiz çoğu zaman müvekkilimin   yaradanına bile küfertmeştir.   Hatta bir gün kuran kursundan peygamber  efendiğimin hayatı kitabı  vermişler  müvekkilim ne güzel kitap vermişler dediğinde napaçaksın ölmüş gitmiş adamın hayatını demiştir. Müvekkiliin dini inançlarına bile saygılı olamması bile bu evliliğin bitmesi içi yeterli sebep olduğu açıktır..

 

Yaklaşık 1 yıllık süren bu evlili te müvekkilim bu evliliği ikinci evliliği olmuş bu ikinci evliliği olduğu için bu süreçte evliğini için kurtarmak adına elinden gelen her şeyi yapmış mesajlardan da görüldüğü üzere bir çok insanın  bu hakaret ve küfürlerü kaldıramayacağı ve karşı tepki göstereceği durumlarda dahi tepki göstermemiş çoğu zamana hep alttan almış ve  başımıza geldi artık çekecez psikolojisiyle durumu idare etmeye çalışmıştır. yaklaşık .1. yıl boyunca ne aile düzeni olmuş ne kadınlık görevini yerine etirmiş  ne  de müvekkilime saygılı davranmıştır. Müvekkilimin bu  yaklaşıma rağmen maalesef bu evliliği kurtaramamıştır. Tam tersi müvekkilime zindan olmuştur. Zaten evi de terkedip gitmiştir.Hem evlilik birliğinin yükümlülüklerini yerine getirmemiş hem  müvekkile her türlü hakaret ve onuru kırıcı hareketler sözcüklerde bulunmuş hem de ev terk etmiştir. Sonuç olarak bu  evlilik birliğinde hiçbir kusuru olmayan müvekkilin 1 yılına mal olmuş kötü bir birliktelik evlilik olmuştur.

 

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz  sebep ve vakıalarla evlilik birliğinin devamını imkânsız hale geldiği açık olmuş olup , bu nedenle iş bu davayı açmak üzere mahkemenize başvurma gereği hâsıl olmuştur.

 

 

HUKUKİ NEDENLER:

TMK ve ilgili tüm yasal mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                      :

1.       Nüfus kayıt örneği ve sms kayıtları yemin,tanık ve her türlü yasal delil

2.       Felahiye İlçe Jandarma Komutanlığı 19.07.2017 tarihli dosya ve tutanakları ve darp raporu

 

TANIKLAR:

1.      Kubilay Kocasinan / KAYSERİ

2.      Fatma / KAYSERİ

3.      Selma Hanım Yeni Mahalle 12. Cad. No:104/4 Kocasinan / KAYSERİ

NETİCE VE TALEP             : Yukarıda arz ve izah edilen ve duruşmalarda da geniş ayrıntılarıyla arz edileceği üzere;

 

1)      Şiddetli geçimsizlik ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma talebimizin Boşanma davamızın kabulüne ve boşanmaya hüküm olunmasına,

2)      Davalı tarafın bu birlikteliğin bozulmasında tam kusuru bulunmakta olup, davacı müvekkilim lehine dava sonunda arttırma hakkı saklı kalmak üzere 100.000TL maddi ve 100.000TL manevi tazminata hükmedilmesine,

3)      Dava sonucunda 750 TL yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere 500 Tl tedbir Nafakasına hükmedilmesine

4)      Davacının yanında kalan müşterek çocuklar için 350’er TL tedbir nafakasına hükmedilmesine

5)      Yargılama boyunca doğacak tüm yargılama gideri ve vekâlet ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini mahkemenizden saygılarımla vekâleten arz ederim.22.08.2017

 

DAVACI VEKİLİ

Av. İbrahim DURAN

 

EKLER:

1)      Vekaletname

2)      Nüfus kayıt örneği

3)      Müşteki ifade tutanağı

 

 

 

Anlaşmalı Boşanma Avukatı/ Arabuluculuk

Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği için boşanma avukatıyla da iletişime geçilebilir. Bu konuda sizlere yardımcı olacak ve dilekçe örneğiyle birlikte boşanma davasından önce eşlerin arasındaki anlaşmazlıkların arabuluculuk vasıtasıyla düzenlenmesini sağlayacaktır. Mal, mülk, velayet ve nafaka işlemleri için gerekli olan bütün paylaştırmayı eşit bir şekilde eşler arasında bölüştürecek önerilerde bulunacaktır. Ancak eşler bunu kabul ettiği zaman anlaşmalı boşanma davası başlatılacağı için iki taraf arasındaki bütün maddi durumlar halledilmiş olmalıdır.

Duran Hukuk ve Danışmanlık bürosu üzerinden dilekçe örneği talebi ve boşanma avukatı danışmanlığı hakkında bilgi alabilir, boşanma işlemlerinin yürürlüğe girmesi için bu süreçte neler yapılması gerektiğini öğrenebilirsiniz. 

 

 

 

4 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

S.S.SHemen Ara!WhatsApp