loading

Kayseri’de Ağır Ceza Avukatlığı

Bu yazımız
 • Ağır Ceza 
 • Ağır Ceza Mahkemesi 
 • Ağır ceza alanına giren suç tipleri 
 • Ağır Ceza Avukatlığı 
 • Kayseri’de Ağır Ceza Avukatlığı 
 • Ağır ceza mahkemesin de avukatlık ücretleri 
 • Kayseri’de Ağır ceza Avukatlık Ücretleri 
Konularını içermektedir. 

Ağır Ceza

Ağır Ceza Ceza mahkemesinde ceza miktarı bakımdan yüksek ceza verilen suçlarda  bu suçları işleyen kişilere verilen cezadır. 

Ağır Ceza Mahkemesi

Ağır Ceza mahkemesi ise Tck kapsamında ağır ceza verilen yani 5235 sayılı kanunda görev alanına giren ve ağır suçlar olarak düzenlenen suçlara bakmakla görevli mahkemelere verilen addır. 

Ağır ceza mahkemesi alanına giren suç tipleri

1-Ağırlaştırılmış müebbet ,müebbet ve 10 yılın üstünde hapis cezasını gerektiren her türlü suçlar Ağır ceza mahkemesinin görev alınana girer. 
 • parada sahtecilik suçu
 • Uyuşturucu İmal ve ticareti 
2-Bir takım suçlar ceza miktarı ne olursa olsun ağır ceza mahkemesinin görev alınana girer 
bu suçlar ;
 • Yağma (Gasp) suçu (TCK md. 148, 149),
 • Kasten adam öldürme suçu (TCK md. 81, 82),
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK md. 87/4),
 • Taksirle ölüme neden olma (TCK md. 85/2),
 • İrtikap suçu (TCK md. 250/1 ve 2),
 • Zimmet suçu (TCK md. 247),
 • Rüşvet suçu (TCK md. 252),
 • Resmi belgede sahtecilik suçu (TCK md. 204/2),
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu (TCK md. 158),
 • Hileli iflas suçu (TCK m. 161).
3 Ayrıca kanunca ayrıl olarak beli,rtilen bir takım suçlar 10 yılın üstüne gerekmediği ve özel kanunlarla belirtildiği için ağır ceza mahkemesinin alanına girmektedir. 
 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
 • Milli savunmaya karşı suçlar,
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren
 • propaganda yapma suçu 
 • örgüt üyeliği suçu 
vb. siyasi nitelikli suçlar.
Yukarıdaki  suçlar ağır cezanın  alanına giren suçlardır. 

Ağır Ceza Avukatlığı

Ağır ceza avukatlığı ağır ceza mahkemelerinin alanlarına giren suçlarla ilgili katılan mağdur müşteki sanık ve şüpheli müdafi ve vekilliği yapan avukata denir. 
Ağır ceza avukatı hem mahkeme esnasında savunma ve cezalandırılması amacına hizmet etmekte iken gerek delillerin toplanması gerek adil yargılanmanın sağlanması konusunda yargılamanın vazgeçilmez ayağıdır. 
Bu bakımdan özellikle hürriyete ilişkin olduğundan ağır ceza davalarında da alınan cezalar ciddi oranda olduğundan ağır ceza avukatlığın önemi burada bir kat daha ortaya çıkmaktadır.
Avukatlık kanununda özel olarak tanımlanmış bir uzmanlık alanı mevcut değildir. Fakat Avukatların kendi içlerinde tecrübe ve bir ya da bir kaç alanda kendilerini geliştirme ve uzmanlaşma söz konusu olabilmektedir. Bu bakımdan aile, boşanma, ticaret, icra, ağır ceza gibi alanlarda branşlaşma mevcuttur. Yani Piyasadaki avukatlardan sadece ceza davalarıyla ilgilenen  avukatların kendilerini bu şekilde adlandırması ve piyasada ceza davalarına giren avukatların bu şekilde bilinmesi şeklinde olmaktadır. 
Ceza avukatının temel misyonu soruşturma açılmasıyla başlamaktadır. Temel görevi adil yargılanmayı sağlamak ve gerçeğin ortaya çıkmasında hakime ışık tutmaktır.
Kovuşturma savcılığın iddianamenin düzenlenmesiyle başlamaktadır. İddianame savcı tarafından hazırlanır ve mahkemeye sunulur. ) Suçun sübûtuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen, iddianameler mahkeme tarafından reddedilir. 
Ceza avukatının özellikle yukarıda belirttiğimiz üzere adil yargılanması noktasında gerek güvenlik tedbirlerinin hukuka uygun olarak işletilmesi gerek cezaların verilmesi noktasında adil cezanın verilmesi gerek de suç vasfının tanımlanması noktasında mahkemeye karşı yargılamanın yürütülmesinde ciddi bir işlevi olmaktadır. Avukat yargılanmanın adalet mekanizmasıdır. Çünkü verilen kararlar avukat aracılığı ile istinaf ve temyiz yoluna  başvurulmakta ve denetlenme imkanı sağlanmaktadır. Bu bakımdan ceza mahkemelerinde avukatların çok önemli bir misyonu bulunmaktadır. 
Kayseri’de ağır ceza avukatına ihtiyaç duyduğunuz bir durumda konusunda uzman tecrübeli ağır ceza avukatlarıyla görüşmeniz faydanıza olacaktır. suçun tespitinin yapılması önden telefon görüşmesi yapılarak sonrasında yüz yüze görüşülerek doğru bilgiye ve ağır ceza avukatı seçimi konusunda doğru karar alınması ve sürecin bu şekilde yürütülmesi gerekmektedir.  
Mahkemeler her ne kadar re’sen inceleme görevi olsa da her zaman doğru kararlar almamakta hatta ilk derece mahkemelerini kararlarının bozulma oranları %60 ları bulmakta bu durumda ağrı ceza avukatlığının önemi bir kat daha fazla ortaya çıkmaktadır. 
Ağır ceza suçlarından günümüzde cinsel istismar,uyuşturucu imal ve ticareti kasten yaralama ve yağma gibi suçlar  konusu hem medya hem de Kayseri de gittikçe artmaktadır. Bu tür suçlarda ağır ceza davaları duruşma süreci başlamadan önce genel olarak sanıklar tutuklu olarak yargılanmaktadır.  ve Şikayete tabi olmayan bu tür suçlarda davası olarak görülmektedir.

Kayseri’de Ağır Ceza Avukatlığı

Kayseri konumu itibariyle Türkiye’nin ortasında bulunması 2 milyona yakın nüfusuyla kozmopolit yapıda olması dolayısıyla suç oranlarının fazla olması -ve bu konuda ceza avukatı ihtiyacını gündeme getirmiştir. Özellikle doğu ile batının arasında köprü olma açısından dolayı  uyuşturucu ticareti suçunun ciddi oranda işlenmesi ile karşı karşıya kalınmaktadır. 
 
Bu bakımdan kayseri’de ağır ceza avukatına ciddi oranda ihtiyaç bulunmaktadır. Yukarıda bahsedildiği üzere Ceza özellikle ağır ceza avukatlığında şüphelinin ve sanığın haklarının korunması ve savunulması anlamında çok önemli ve hassas misyonu olan ceza avukatlığı gündeme gelmektedir. 
Kayseri Yaklaşık 5 tane ağır ceza mahkemesi bulunmakla birilikte iş yükü olarak yoğun şehirlerimiz arasındadır. Aynı şekilde kayseri’de görev yapan ağır ceza ve ceza avukatları da aynı şekilde ciddi iş yükü altındadır. Ağır ceza alanına giren suçlarda sanık ve şüphelilerle ilgili gerek mahkeme ayağı gerek avukatlık ayağı kişilerin hayatlarını ve özgürlüklerini ciddi oranda etkileyeceğinden gerek mahkeme gerek de ceza avukatlarının işlerini ciddi profesyonelce yapmaları ve hassas ve dikkatli olmaları gerekmektedir Çok basit bir delilin gözden kaçırılması veya suçun sanığa uyarlanması konuda maddi hata yapılması yahut suçsuz bir kimseye ceza verilmesi o kişi için bir ömrün heba olması telafi edilemeyecek zararların doğmasına sebebiyet verecektir. 
Bu anlamada ceza avukatlığı ciddi anlamada tecrübe uzmanlık gerektiren soğuk kanlılıkla yapılması gereken ve ciddi iş yükü ve stresi olan bir alandır. 

Kayseri Ağır Ceza Avukatı

Kayseri’de Ağır Ceza Avukatı seçilirken dikkat edilecek hususlar öncelikle avukat tutacak kişilerin avukatla yüz yüze görüşüp olayı detaylı bir şekilde anlatmasıdır. 
Sonrasında avukatın dosya incelemesi için zaman istemesi ve ikinci görüşme yapılması çok önemlidir .
Çünkü ilk görüşmede yüzeysel bilgiler  üzerinden avukat seçimi yahut yorumlama yapmak doğru olmayacaktır.
Sonraki süreçte ikinci görüşmede avukat ve müvekkil yahut yakınları tekrar görüşmeli süreci gidişatı hakkında tarafları bilgilendirmedir. Bundan sonra kişiler avukattan uzmanlığı tecrübesi yahut profesyonelliği hakkında emin olduktan yahut o kişiyi savunacağını konusunda  güven temin ettikten sonra sonra ücret konusunda da anlaştıktan sonra vekalet işlemlerine geçmeli  ve avukat anlaşmalıdır. 
Ağır ceza avukatı tutacak kişilerin adli sürecin yavaş işlenmesinden istinaf ve temyiz sürelerinin uzun olmasından tutukluluk sürelerin de aynı şekilde uzun olmasından ve Türk mahkemelerinde tutukluğun ceza olarak düşünülmesi ve orantısız olarak ciddi suç şüphesi olduğu durumlarda doğrudan tutukluğa başvurulmasından dolayı sabırlı omaları süreci avukat vasıtasıyla yönetmeli gelişmeleri avukattan dinlemeli cezaevi görüşmelerini rutin yapılmalı ve sürecin beklenmesi gerekmektedir. Her durumda istenilen sonuca ulaşamayacak olup sürecin istinaf ve temyiz yolu olduğu unutulmamalı her zamana il derece mahkemelerinde verilen kararların doğru olmadığı gözden kaçırılmamalı ve süreç kesinleşene kadar umudu korumalıdır. Bu noktada avukat üzerinde de baskı göz ardı edilmemeli avukat da çok fazla sık boğaz edilmemelidir. Eğer tutulan ceza avukatının süreci iyi yönettiğinden yana kuşku yoksa y yapılabilecek başkaca bir şey olmadığı sürecin alternatif yöntemlere başvurulması istinaf ve temyiz aşamalarının beklenmesi gerektiği de gözden kaçırılmamalıdır.

Kayseri de Ağır Ceza Avukatı Ücretleri 

Kayseri’de ceza avukatlığı ücretleri noktasında daha önceki yazımız olduğu için burada tekrar zikretmiyoruz.  Ceza ve Ağır ceza Avukatlık   ücretleri noktasında yazımızdan bilgi alabilirsiniz. 

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp