loading

Kayseride Ücretsiz Avukat Tutmak Mümkün mü

avukat

Ücretsiz avukatlık Mümkün müdür ?

Ücretsiz avukatlık bir  kaç istisna dışında mümkün değildir.

Hatta ücretsiz avukatlık hizmeti vermek Avukatlık mesleki kanunu gereği disiplin cezasına  sonucunu doğurmaktadır.

Fakat avukatlar verdikleri hizmet karşılığında  asgari tarifenin altında olmamak kaydıyla  serbestçe ücret belirleme yetkileri bulunmaktadır.

Sonuç olarak avukatların hukuki yardım ve destekleri karşılığında  gerek kanun gerekse de yönetmelikler gereği   işin niteliği  gereği belirlenecek olan tutarın alt sınırının altına düşmemek kaydıyla taraflar arasında serbestçe belirlenebilir.

Avukatın Ücretli iş yapmasının İstisnaları Nelerdir.

Asıl olan avukatın asgari tutarın üstüne olmak kaydıyla ücret karşılığı iş yapması iken bunun bir takım istisnalarının olduğunu söylemiştir. Bu istisnalar nelerdir .İlk istisnası adli yardımdır.

Adli Yardım

Adli yarım esasen bir ücretsiz avukatlık hizmeti olmayıp avukatlık ücretinin  devlet tarafından karşılandığı bir sistemdir. Ekonomik gücü olmayanların devlete başvurarak şartların uygun olması durumunda  dava ve mahkeme masraflarıyla avukatlık ücretinin devlet tarafından karşılandığı bir sistemdir.

Adli yardımla ilgili diğer makalelerimizden daha detaylı  olarak  inceleyebilirsiniz .Burada da yüzeysel olarak bahsetmek gerekirse ;

Kayseri’de Adli Yardım :Adli yardım başvuruları kişilerin dava açacakları ilde bulunan adliyelerin barolarına adli yardım başvurularında bulunabilirler.Bu şekilde Avukatlık hizmetleri ücretsiz bir şekilde faydalanabilirler.Barolar öncelikle ekonomik gücünüzün olmaması ve  yaklaşık haklılık durumu ve bir takım kriterler değerlendirilerek adli yarımdan  faydalanılıp faydalanılmaması kararı verilecektir.

Peki, adli yardım desteği almak için başvuru nasıl yapılır?
Adliyede bulunana baroya başvurarak istenilen evrakların tamamlanmasına müteakip baro tarafından adli yardımın kabul ya da reddine ilişkin bir karar verilir. Adli yardımla dava açılması durumunda davanın açılıp sonrasında kaybedilmesi durumunda devletçe karşılanan tutar kişiden tahsil edilir.

ADLİ YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Adli yardımdan ekonomik gücü olmayan  ödeme gücü olmayan kimseler faydalanabilir.

TÜM DAVALARDA ADLİ YARDIM ALABİLİR MİYİM?

Adli yardım sistemi hukuk davaları için olup ceza davalarında  söz konusu değildir.

ADLİ YARDIMDAN  ÜCRETSİZ AVUKAT İÇİN NE YAPMALIYIM?

Adli yardıma başvurulması gerekiyorsa ücretsiz baro avukatı için barolara adli yardımcı dava ücreti ödemeden dava açılması isteniyorsa mahkemeler aracılığı ile başvuru yapılabilir.

Barolara başvurulması durumunda gerekli evraklar barolarca istenildiğinden dava aşamasında da adli yardım başvuru o avukat aracılığı ile  yapıldığından mahkemelerce de adli yardım talebi  kabul edilmekte ve mahkemelere de dava açma ücreti ödenmemektedir.

Adli yardımlı dava  açılırken açılacak mahkemeden yahut icra müdürlüğünden  talep edilebilmektedir. Mahkeme  adli yardımın koşullarının oluşup oluşmadığını değerlendirerek kısmen veya tamamen  kabulüne veya reddine karar verir. Verilen karar hükmün kesinleşmesine kadar geçerlidir.

Adli yardım kararları kesindir itiraz edilemez.  ancak  sonradan reddedilse bile tekrar adli yardım talebinin oluşması durumunda  tekrar adli yardım talebinde bulunulabilir. Mahkemelerce adlî yardım talebi konusunda verilen kararlar kesindir. Ancak adli yardım talebi reddedilen kimse, sonradan gerçekleşen bir sebebe dayanarak yeniden adli yardım talebinde bulunabilir.

adli yardım talebinin kabulünden sonra herhangi bir harç vs masrafları devlet bütçesinden ödenerek  karşılanır.

Adli yardımdan  bürosunda  baro’dan avukat talep  edilebilir. Fakat Genelde tüm barolarda adli yardım avukatları mesleğinde yeni baro siciline yeni kaydolmuş avukatlardan puan usulü verilmektedir. Bu sebeple uzun süredir avukatlık yapan tecrübeli deneyimli konusunda uzman uzman boşanma avukatıiyi bir icra avukatıtecrübeli bir miras avukatı  adli yardımda işin pratiği gereği çok mümkün bulunmamaktadır. 

Adli yardım başvurusu kabul edilmesi durumunda baro tarafından kura yahut puanlama usulu sırada bekleyen avukatlar arasında  atama yapılarak başvurucuya temsil etmek üzere atanır.

Ceza Davalarında Ücretsiz Avukatlık

Cmk Zorunlu Müdafilik:

Ceza soruşturma ve kovuşturmalarında adli yardıma benzer bir kurum olmakla birlikte yapısı biraz farklıdır. Buradaki temel amaç kişilerin  kendilerini savunamayacak durumda olmaları durumunda devlet tarafından avukat  görevlendirilmesidir. Ceza yargılamasında asıl amaç suçluluğun tespiti olduğundan doğrunun ortaya çıkması açısından kişilere haksızlık ve özgürlüğü bağlayıcı ceza verilmesi söz konusu olduğu için adil yargılamanın sağlanması esastır. Bu sebeple hukuk ve işleyişi  bilmeyen şüpheli mağdur sanıklar için  ceza yargılama için kendini savunamayacak durumda olanlar için yahut ceza miktarı yüksek yahut suçun önemli olması durumunda devlet tarafından bu suçlarda doğrudan avukat atanması gerek mağdur gerekse de sanık şüpheli açısından kabul edilmiştir. burada kişinin ekonomik durumundan bağımsız doğrudan atama yapılır.

Ceza yargılamasında hangi durumlarda ücretsiz avukat verilir.

 • Şüpheli veya sanığın 18 yaşı doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derede malul olması ve bir müdafii de bulunmazsa (m.150/2),
 • Üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren suçların soruşturma ve kovuşturma aşamalarında (m.150/3),
 • Gözaltına alınan yakalananın Sulh Ceza Hâkimliğindeki sorgusunda (m.91/6),
 • Şüpheli veya sanık hakkında tutuklama istenildiğinde taktirde (m.101/3),
 • Şüpheli veya sanık hakkında tutukluluk süresinin uzatılması istenmesi halinde (m.102/3),
 • CMK 151/3-4 uyarınca tutuklu veya hükümlünün seçilen veya atanan müdafisinin görevden yasaklanması halinde (m.151/5),
 • Davranışları nedeniyle, hazır bulunmasının duruşmanın düzenli olarak yürütülmesini tehlikeye sokacağı anlaşılan sanığın duruşma salonundan çıkarılması ve bir müdafii bulunmaması halinde (m.204),
 • Kaçak sanık hakkında duruşma yapılabilen hallerde (m.247/4),
 • Şüpheli veya sanığın gözlem altına alınmasına karar verilmeden önce (m.74/2),
 • Cumhuriyet savcısı tarafından seri muhakeme usulünün uygulanmasının şüpheliye teklif edilmesi ve şüphelinin seri muhakeme usulünü kabulu ile ilgili olarak mahkeme huzurunda dinlenmesi esnasında (m.250) istem aranmaksızın,
 • müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederek müdafi talebinde bulunan şüpheli veya sanığın istemi halinde (m.150/1),
 • Soruşturma evresinde ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hakimin, kovuşturma evresinde mahkemenin talebi üzerine, Baro tarafından CMK Uygulama Servisince müdafi görevlendirmesi yapılmaktadır.(m.156/1)
 • Aynı zamanda 18 yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malul olan ve bir vekilde bulunmayan mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören ve katılanlara (m.234/2, m.239/2) istem aranmaksızın,
 • cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda vekili yok ise istem halinde (m.234/1a)3, 234/1b)5, 239/1)
 • Soruşturma evresinde ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hakimin, kovuşturma evresinde mahkemenin talebi üzerine
 • Baro tarafından CMK Uygulama Servisince vekil görevlendirmesi yapılmaktadır.(m.156/1)

Yukarıdaki durumların gerçekleşmesi durumunda avukat talebinde bulunulmasa bile zorunlu olarak avukat görevlendirilir. Fakat burada kişinin görevlendirilecek avukatı seçme imkanı bulunmamaktadır.

Sistem tarafından atanana avukat puan usulu olmaktadır.  Bu puan usulünde atanan avukatın en iyi avukat uzman avukat  ceza avukatı ağır ceza avukatı gibi taleplere bulunması mümkün değildir.

BARO TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN ÜCRETSİZ AVUKATLA ÇALIŞMAK

Gerek adli yardımdan gerekse de cmk tarafından görevlendiren avukatlarla çalışması mümkündür. Fakat yukarıda da bahsedildiği üzere bu avukatlar sistem tarafından rastgele atanmış konusunda uzaman olmayan bir çok şehirde yeni mezun avukatların atandığı bir sistem olmasından dolayı bu atanmış kişilerden ciddi uzmanlık  birikimi ve destek almak imkanı pratikte mümkün olmayacaktır.

Bir çok uzaman avukat gerek boşanma gerekse de ceza avukatı yahut ağır ceza avukatı bu sistemlerdeki getirisinin düşük olmasından dolayı dahil olmamaktadır. Bu şekilde uzman avukatlardan faydalanmak ve yardım almak için asgari ücret tarifesinin üstüne çıkıp uzman avukat desteği alan tarafların ekonomik gücü uygunsa tavsiye edilir.

Gerek Kayseri’de gerekse de Türkiye’nin bir çok yerinde  ücretsiz avukat arayışında bulunulması mümkün olmayıp istisnalar dışında zaten mümkün değildir. Bu istisna durumlarında da yukarıda bahsettiğimiz üzere ciddi bilgi birikimi ve tecrübesi olan avukatlardan destek alınması imkanı bulunmamaktadır.

Kayseri’de  adli yardım yahut cmk görevlendirmesi için ceza yargılamasında cmk sistemi tarafından adli yardım  bürolarına başvurularak avukat destek talebinde bulunulması mümkündür.Maddi imkanınız varsa da anlaşacağınız bir avukatla görüşmek faydanıza olacaktır.

Bunu daha iyi bir örnekle açıklamak gerekirse Adli yardımla yürüttüğünüz konusunda uzman olmayan bir avukatla dosyayı kaybettiğiniz yahut daha az tazminat yahut hak ve alacağa hükmedilmesi durumuyla karşı karşıya kalınacakken konusunda uzman avukat tutulması durumunda çok daha yüksek hak alacak ve tazminat alınması imkanı olacaktır.

Türk yargılamasında  davaları haklılar değil, haklı olduğunu ispat edebilenler kazanır ve usul hukuku esastır.

Son olarak adli yardım ve cmk  harici ücretsiz avukat tutulması mümkün değildir. Gerek Tüm Türkiye de Gerekse de Kayseri’de alanında uzman boşanma avukatı yahut ceza avukatı tutulmasında fayda vardır. Boşanma Avukatlığı için tıklayabilirsiniz

Ayrıca avukatlara ücretsiz iş teklif  edilmesinin yanında ücretin işin sonunda alacaktan alınmasını da teklif etmeyiniz ve konularda ısrarcı olmayınız.

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp