loading

Meslek lisesi Staj Ücretleri geçmişe dönük staj ücreti alınabilir mi ?

STAJ ÜCRETLERİ  GEÇMİŞE DÖNÜK STAJ ÜCRETLERİ ALINABİLİR Mİ

meslek liselerinde okurken zorunlu staja tabi tutulan öğrencilere staj yaptıkları işyeri tarafından maaş ödenme zorunluluğu getirilmiştir. 2017 yılı stajyer öğrenci maaşları ne kadar başlıklı yazımızda 31 Aralık 2017 tarihine kadar staj yapan öğrencilere ödenmesi gereken maaş tutarları ve desteği konusunda bilgi sunmuştuk. 2018 stajyer öğrenci maaşları da 2018 yılı net asgari ücret tutarına göre belirlenecek. Buna göre 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren alınacak stajyer öğrenci maaşları ve işverenler tarafından ödenecek destek tutarları şu şekilde olacaktır;

Staj Ücretleri Zorunlu mu ?

 Meslek eğitimi kanuna göre orta öğretimde eğitim gören öğrencilerin zorunlu stajlarının ücretlerinin ilgili yönetmeliğe göre ödenmesi zorunludur. Söz konusu MESLEKİ EĞİTİM KANUNU

Ücret ve Sosyal Güvenlik Madde 25 – (Değişik: 2/12/2016-6764/45 md.) Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğretim kurumları ve birimlerinde yapan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. (4) Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur. Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

Nasıl Hesaplanıyor ?

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında işletmelere stajyer desteği verileceğinden stajyer ücretleri asgari ücretin net tutarının yüzde 30’u şeklinde ödenecek.
Buna göre 2018 yılında ödenecek net ücret en az ücret 435,27 TL olacak.
Burada asgari ücretin neti hesaplanırken 152,21 liralık Asgari Geçim İndirimi düşülüyor.
Buna göre hesap şöyle yapılıyor:
1.603,12 (net asgari ücret) – 152,21 (AGİ) = 1.450,91 TL
1.451,90 X % 30 = 435,27
Örnek 1:
-250 kişi çalışan bir sağlık tesisinde Ocak ayında Haftanın 3 günü staja gelen, 2 günü okula giden stajer öğrenci, 4 gün özürsüz staja gelmemiştir. Stajer öğrenciye ne kadar ücret ödenecektir ? 
1-Stajer öğrenci 4 gün gelmediği için 26 günlük ücret ödenecektir.(ay süresi 30 alınacak)
2-Net Asgari Ücretin %30 bulalım. 1.270,75*30/100=381,23-TL dir. 
3-Çalışma günü ile çarpıp ,30 bölelim.381,23*26/30=330,40-TL ödeme yapılacaktır.

Adaylarla Staj Sözleşmesi 

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenen sözleşme ile tespit ediliyor. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik orta öğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde on beşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemiyor.

Stajyer öğrenciler asgari geçim indiriminden yararlanır mı?

Stajyer öğrenciler gelir vergisinden muaf olduklarından asgari geçim indiriminden yararlanamazlar. Dolayısıyla ödenecek net tutar asgari ücretin net tutarından bekar işçi için ödenecek asgari geçim indirim tutarı düşüldükten sonra bulunan tutarın %30’udur.
Örneğin 2017 yılı net asgari ücret tutarı 1404,00 TLdir. Bu asgari geçim indirimi dahil net tutardır. Bekar sigortalıya ödenen 133,00 TL tutarındaki AGİ düşüldükten sonra net tutar 1276,00 TL olarak hesaplanıyor. Bunun da %30’u yani 381,00 TL si stajyere maaş olarak ödenmek zorunda.

Stajyer ve çıraklara yapılan ödeme:

Öğrencilere, sözleşme gereği ödenmesi gereken ücretin, çalışan sayısına bağlı olarak hesaplanan devlet katkısına ilişkin kısmı İŞKUR tarafından Fon kaynaklarından, kalan tutar ise işletmelerce karşılanıyor
İşletmeler, öğrenci adına gönderilecek Devlet katkısı tutarını ve işletme payına düşen tutarı, her ayın 10.gününe kadar banka hesabına ödüyor.
İşletmelerce öğrencilere ödenen devlet katkısı tutarları ise aynı ayın en geç 25. gününe kadar okullar ve yükseköğretim kurumları tarafından işletmelere ödeniyor.
Devamsızlığı olan, hastalık izninde (raporlu) olan öğrencilerin bu günlere karşılık gelen ücretleri ödenmiyor.

Stajer Öğrencilere Ücret Ödenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

*Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.
* Öğrenciye yarıyıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazeretleri kabul edilenlere okul/kurum müdürlüğünün de görüşü alınarak bir aya kadar ücretsiz mazeret izni de verilebilir (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 134 ).
* Öğrenciler, teorik eğitim günlerinde ücretli izinli sayılırlar (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 123).
* Öğrencilere telâfi eğitimi süresince ve okul/kurumda yapılacak sınavlar için belirtilen günlerde ücretli izin verilir (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 144 ).
* Öğrenci mesleki eğitim için işletmeye devam etmek zorundadır. İşletmede mesleki eğitimine özürsüz devam etmeyen veya ücretsiz izin kullanan öğrencinin bu günlerdeki ücreti kesilir.
* Okula gitmesi gereken günde(teorik eğitim günü) okula gitmeyen öğrenciye ücret ödenmez onun için Okul İdaresinin öğrencinin devamsızlığını sağlık tesisine bildirmesi gerekmektedir.

Staj girişi emeklilikte sayılır mı?

Staj girişi emeklilikte sigorta başlangıcı olarak sayılmaz.

İşveren maaşımı ödemiyor ne yapmam gerekir?

Staj konusunda geçmişe dönük 5 yıllık staj üceriti alacalarını avukat aracılığı ile staj yaptığınız yerden alabilirsiniz

GEÇMİŞE DÖNÜK STAJ ÜCRETLERİ

“Bu konuya ilişkin yaygın olarak görülen ancak hiçbir hukuki dayanağı olmayan, üstelik yasaya aykırı düzenlenmiş öğrencinin ‘staj ücreti alınmaksızın’ zorunlu staj yapmayı kabul ettiğine dair sözleşmeler de geçersiz sayılacaktır. Söz konusu sözleşmeleri imzaladıkları kaygısıyla hak kaybına uğradığını düşünen mezun ve öğrenciler, sözleşmelere rağmen dava yoluna giderek bu haklarını geri alabilecekler.”

Geçmişe Dönük Birikmiş Staj Ücretlerini Almanın Şartları

  • Öğrencinin Mesleki Teknik Eğitim Okulunda Öğrenci olmuş olması (Melek Liselerinden mezun olmalı)
  • Stajın Zorunlu Staj olması (Öğrencinin  mezun olabilmesi için zorunlu olması)
  • 5 Yıllık zamanaşımı süresinin geçmemiş olması (Bu konuda  Tam bir içtihat oluşmuş değil)

11 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp