loading

Süre Tutum Dilekçe Örneği

Süre Tutum Dilekçesi Kayseri Avukat

Süre Tutum Dilekçe Örneği 

Kayseri Süre Tutum Dilekçe Örneği 

Diğer Dilekçe Örneklerimiz İçin Tıklayabilirsiniz Bu yazımızda süre tutum dilekçesi örneği ne olduğu gibi bir takım hususlar incelenecektir.

Metin İçeriğinde 

 • Süre Tutum Dilekçesi Nedir?
 • Süre Tutum Dilekçesi Örneği
 • Ceza Mahkemesi İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği
 • Ceza Mahkemesi İtiraz Süre Tutum Dilekçesi Örneği
 • Hukuk Mahkemesi İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Süre Tutum Dilekçesi Kayseri Avukat
Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

Süre tutum dilekçesi, ilk derece mahkemesince yani yerel mahkemelerce verilen karara karşı gerekçeli kararlar açıklanana kadar süre işlemesini durdurmak için ve esasa ilişkin asıl savunma ve gerekçeleri yazabilmek için vakit kazanmak amaçlı üst mahkemece incelenmesi talebini ileten dilekçelerdir. Süre tutum dilekçesinin verilmesindeki amaç kanun yollarına başvurulurken özellikle istinaf veya temyiz gibi kanun yoluna başvurulması durumunda kanunda öngörülen sürenin işlemesini durdurmaktır. Ceza mahkemelerinde icra hukuk mahkemelerinde , bazı hukuk mahkemelerinde de istinaf ve temyiz süresi kısa kararın tefhiminden itibaren yani duruşmada bulunan tarafların yüzüne okunmasından itibaren işlemeye başlamaktadır. Bu durumda da taraflar hangi gerekçelerle karar verildiğini bilmediğinden tarafların da bu durumda nasıl ve ne şekilde istinaf veya diğer kanun yollarına itiraz edeceklerini bilmeyeceklerdir. Bu durumda tarafların mağduriyet yaşanmasının önlenmesi adına sürelerin tefhimden itibaren başlayan davalarda kararlara karşı istinaf veya itiraz kanun yoluna başvuru, kararın tefhiminden itibaren 7 gün içerisinde bazı durumlarda 10 gün içerisinde , hukuk mahkemelerinde ise kanunda belirtilen sürelerde kararı veren mahkemeye verilecek dilekçe ile yapılmaktadır. Mahkemelerin vermiş olduğu kısa kararların yani gerekçesi olmayan kararlara karşı sonrası yazılan gerekçeli kararın taraflara tebliğine kadar sürelerin durması gerekmektedir. İşte bu durumda süre tutum dilekçesi itiraz veya istinaf dilekçesi mahkemeye sunulmak kaydıyla sürelerin durması ve sonra gerekçeli kararın yazılmasından sonra tekrar bir dilekçe ile istinaf ve diğer kanun yollarına başvurulması sağlanabilir. Süre Tutum Dilekçe Örneği  sayesinde dilekçenizi göndererek süre uzatımı sağlayabilirsiniz
Aşağıda sizlere süre tutum dilekçesi örnekleri sunulmuştur.

Ceza Mahkemesi İstinaf Süre Tutum Dilekçe Örneği

……………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE
Gönderilmek Üzere
………………… AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE
DURUŞMA TALEPLİDİR
Dosya No :2021/……… E.
İSTİNAF EDEN
(SANIK) : ……………
MÜDAFİİ : Av.Duran Hukuk Kayseri Barosu Avukatları
KONU : İstinaf Yoluna Başvuru Süre Tutum Dilekçemizdir.
AÇIKLAMA :
Sayın mahkemenin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında …….. tarihinde müvekkilimiz aleyhinde vermiş olduğu mahkumiyet kararı usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle istinaf kanun yoluna başvuruyoruz.
Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf sebep ve gerekçelerimizi sunmak üzere, dilekçemizin süre tutum dilekçesi olarak kabulüne karar verilmesini talep ederiz.
SONUÇ ve TALEP : Gerekçeli mahkeme kararının tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf Dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak, müvekkilimiz hakkında verilen mahkumiyet hükmünün bozulmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

SANIK …………
MÜDAFİ
Av.Duran Hukuk Kayseri Barosu Avukatları

Ceza Mahkemesi İtiraz Süre Tutum Dilekçe Örneği

……………. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
Gönderilmek Üzere
……… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
Dosya No :2021/……..E.
İTİRAZ EDEN
(SANIK ) : …………
MÜDAFİİ : Av.Duran Hukuk Kayseri Barosu Avukatları
KONU : Müvekkilimiz hakkında ……… suçundan verilen mahkumiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz süre tutum dilekçemizdir.
AÇIKLAMA :
Sayın mahkemenin …….. tarihinde müvekkilimiz hakkında vermiş olduğu ………. suçundan dolayı mahkumiyet kararı ve sonucunda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle bu karara karşı itiraz kanun yoluna başvuruyoruz.
Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı itiraz sebep ve gerekçelerimizi sunmak üzere, dilekçemizin süre tutum dilekçesi olarak kabulüne karar verilmesini talep ederiz.
SONUÇ ve TALEP : Gerekçeli mahkeme kararının tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı itiraz dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak, müvekkilimiz hakkında verilen mahkumiyet hükmünün bozulmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

SANIK…………..
MÜDAFİ
Av.Duran Hukuk Kayseri Barosu Avukatları

Hukuk Mahkemesi İstinaf Süre Tutum Dilekçe Örneği

……………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE
Gönderilmek Üzere
………………… İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE
Dosya No :2021/……… E.
İSTİNAF EDEN : ……………
VEKİLİ : Av.Duran Hukuk Kayseri Barosu Avukatları
KONU : İstinaf Yoluna Başvuru Süre Tutum Dilekçemizdir.
AÇIKLAMA :
Sayın mahkemenin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında …….. tarihinde müvekkilimiz aleyhinde vermiş olduğu kısa karar usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle istinaf kanun yoluna başvuruyoruz.
Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf sebep ve gerekçelerimizi sunmak üzere, dilekçemizin süre tutum dilekçesi olarak kabulüne karar verilmesini talep ederiz.
SONUÇ ve TALEP : Gerekçeli mahkeme kararının tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf Dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak, usul ve yasaya aykırı verilen hükmün bozulmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ
Av.Duran Hukuk Kayseri Barosu Avukatları

Diğer Dilekçe Örneklerimiz İçin Tıklayabilirsiniz

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

S.S.SHemen Ara!WhatsApp