loading

Tüketici dosya masrafı Nasıl alınır,Başvuru Nereye Yapılır Süresi nedir, Dilekçe Örneği

TÜKETİCİ KREDİSİ DOSYA MASRAFI NASIL ALINIR?

Tüketici dosya masrafı nedir?

Bankaların Müşterilerine kredi kullandırırken çeşitli sebeplerle ödemek durumunda bıraktırdıkları ek ödeme ve kesintilerdir.Bunların bazıları yasal olmakla birlikte çoğu bankaların kendi insiyatifiyle yaptığı işlemlerdir.Bu masraf ya da ödemeleri komisyon ekspertiz veya dosya masrafı vs adı adlandırmaklatadır.
Yargıtay bu kesintiler için bankaların Bu kesintileri yapabileceklerini ancak kesintiler haklı, belgeli ve makul değilse bu kesintileri tüketicilere iade etmesi gerektiği görüşündedir.
Yargıtayca Kesinti ve ödemelerin Haklı olması için 3 şartı sağlaması gerekmektedir.
  • Haklı 
  • Makul 
  • Belgelendirilmiş olmalı
Yani kuruluşlar dosya masrafı gibi bu bedeller hem haklı olmalı hem de aldığı ücret makul olmak zorunda olmalıdır. Yani dosya masrafı adı altında tüketicilerden 1.000 Tl, 2.000 TL gibi fahiş ücretler talep edilmemelidir. Aynı zamanda bunun belgelendirmesi gerekmektedir.Sonuncusu ise haklı ve makul sebeplerde bu kesintiyi yapmış bile olsa bunu belgelemesi gerekmektedir.Burada belgelemeden kasıt bankanın dekontu değil; fatura, kasa fişi, alındı belgesi gibi resmi bir belgelerdir. . Dolayısıyla bu şartları sağlamayan kesintileri tüketiciler bankalardan talep edebilecektir.
Kredi sözleşmesi yoksa bankanızdan isteyiniz. Yasa gereği banka bir örneğini vermek zorundadır.
Kredi sözleşmenizi mutlaka okuyunuz. Sözleşmenizde bu ücretler belirtilmemiş veya belirtildiği halde sizinle müzakere edilmeden bilginiz ve onayınız olmadan tahsil edilmiş ise,
Bankanın Genel Müdürlüğüne (Mail, Faks veya İadeli Taahhütlü Mektup ile) kesilen bedel/bedellerin tarafınıza ödenmesini isteyiniz. İspatı bakımından iadeli taahhütlü mektup ile ihtar göndermenizi önermekteyiz. Olumlu yanıt alamazsanız o zaman,

Dosya Masrafı için Müracaat Nereye Yapılır ? Davalar Ne kadar Sürmektedir ?

  • 2400 Tl ‘nin altındaki uyuşmazlıklarla ilgili ilçe tüketici hakem heyeti
  • 2400 Tl ile 3610 Tl arasında uyuşmazlıklarla ilgili il tüketici hakem heyeti görevlidir.
  • 3610 Tl’den yüksek bir meblağ için tüketici mahkemelerine müracaat edilmedir.
Tüketici Mahkemeleri olmayan yerlerde aynı sıfatla “ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ” yetkilidir.
Tüketici hakem heyetlerine müracaatta herhangi bir ücret ve harç alınmamaktadır.
Tüketici Mahkemelerinde de aynı şekilde harçtan muaftır.
Dosya Masrafı Geri Alma SüresiTüketici hakem heyetine başvurular başvuru sırasına göre işleme alınır ve en geç 6 ay içerisinde sonuçlanır.Kredi dosya masrafını geri almak için Tüketici Hakem Heyetlerine yapmış olduğunuz başvurular ise yoğunluğa göre değişmekle birlikte 2- 3 ay sonraya kadar sonuçlanabilmektedir.. Yoğunluklarına göre bu süre değişebilir..

Tüketici Hakem Heyetlerine İtiraz Nereye Yapılır ve İtiraz  Süresi Nedir ?

Tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararlara karşı taraflar kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine başvurabilir.
Mahkemeyi kaybetmesi halinde “mahkeme masrafları , bilirkişi ve tebligat ücretleri ile karşı taraf avukat tutmuşsa karşı tarafın 990.- TL’lik avukatlık” ücretini ödemeniz söz konusu olabilir.
Bunun için ilgili mercilere müracaat etmeden önce sözleşmenizi okumanızı, ödeme belgelerini temin etmenizi ve belgelerin asıllarını (HMK’ya göre) başvuru dilekçelerinize eklemenizi önemle belirtiriz.Birer fotokopisi ve başvuru dava dilekçesinin bir örneğini kendinizde saklayınız.
Birçok avukat kredi dosya masrafı iadesi için kendilerine başvurduğunuzda işlemler için herhangi bir avukatlık ücreti talep etmemektedirler. Zira alacaklarını karşı taraftan tahsil etmektedirler. Bu durumda böyle bir avukat bularak başvuru yapmanız işlemlerinizin hızlıca ilerlemesi için sizlere kolaylık sağlayacaktır.

BANKA DOSYA MASRAFLARI İADESİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

NOT: LÜTFEN DİLEKÇEYİ YAZDIRMADAN BU ALANI SİLİNİZ.
………………BANKASI……………………ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
….. nolu müşterinizim. Şubenizden …. tarihinde ….ay vadeli olarak %…faiz oranı üzerinden …… TL İHTİYAÇ Kredisi kullandım ve …Ay ödeme yaptım. İlgili krediyi kullanırken dosya masrafı adı altında tarafımdan eke makbuzunu sundugum …. TL kesinti yapılmıştır. Kesinlen bu tutarın, 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanunu’na göre haksız şart sayıldığından tutarın tarafıma iade edilmesini talep ediyorum.
Tarih :
Adres:
Ad Soyad
İmza
Özel İmza
Dosya Masrafı (Hakem heyeti Dilekçe) Örneği
T.C.
…………………… KAYMAKAMLIĞI
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)
Şikâyet Eden :
Adresi :
E- Posta & Telefon :
Şikâyet Edilen :
Adresi :
Şikâyetin Parasal Değeri :
Şikâyetin Tarihi :
Şikâyetin Konusu :Dosya Masrafı adı altında alınan “……….. .- TL ” bedelin tarafıma iadesi talebimdir.. (4077/6. Ve 10. maddeleri)
Açıklamalar :
1-)…………………. Bankası, ……………… şubesinden … /… /….. tarihinde ………………… adı altında ……………………….. – Türk Lirasınakit ödemeli kredi aldım.
2-)Banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )
3-)Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )
4-) Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/ kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı bulunmayacaktı.
5-) Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
Sözleşmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,
e) İstenecek teminatlar,
f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,
Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ………………….- Türk Lirası’nın tarafıma iade edilmesi gerekir.
6-)Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.
7-)İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.
Hukuki Sebepler : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.
Hukuki Deliller : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma.
İstem Sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ……………..- Türk Lirası bedelin tarafıma iadesine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.
AD SOYAD
İMZA
Yazar 

Av. İbrahim DURAN

Tüketici Dosya Masrafları  hakkında BURAYA TIKLAYARAK bizimle irtibata geçebilirsiniz

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp